логин :
пароль :
 Sherlar SMSlar Do'stlarim Forum Foto Haqida
Haqida.uz - Форум Ha-ha-ha)) » Асосий бўлим » Ижод олами haqida [Шеърлар]
Поиск | Новые сообщения | Подписки

Ответить
 Хикоялар, кизикарли хикоялар хам укиб турамиз
lily
27 сентябр 2009 15:54


Фанат
 • 68

Репутация: - 0 +
Группа: Фойдаланувчи
Сообщений: 78
Регистрация: 31.01.2008
ICQ:--
(Sardor komilov ijodidan)


Солих Каххорнинг "Дайди кизнинг дафтари" китобини укиганлар борми?

Кизик китоб. Укиганда бошка лекин хаётда...

Эркаклар диккатига! севганмисиз?Албатта!! Хатто севги булган булса хам, узимизга буни айтишдан хам куркамиз-а? Уяламиз! Уларнинг исканжасида чи? Бу уят хаёлга келармикан?.

Йук ман фохишани севмадим....билмадим бу хикоя нимани сизларга курсатади лекин.. Хар холда атрофимиздаги кур-курона каралаяптган баъзи нарсаларга нафакат танкидий нигох билан тахлил килиш, балки унга ечимни хам курсатишга харакат киламан.

Манимча эркелага бутта осонрок кечади мани тушуниш... Мисолан бар кафеда битта чиррройли киз билан танишдиз, кетворган, каллага нима келади?

Севгими?

Мана сизга шу гапизга: "Увахахахаха".

Тугри, ёктириш ва хоказо. Бизани узбекона "тупа-тугри" калламиз бокира ва "нормальный" кизлани бар, кафелада, кечки дискотекаларда учрата олмиди-ку тугрими? А балли!.

Манам шу хакида... Нима демокчиман-ми? Шошманг охирида тушунасиз...тушунасиз деган умиддаман хар холда.

Демак танишдик...исми Джамиля..

Русча - Женя.
Жуда-жуда чирройли... отаси узбек онаси рус...Метис. Москвалик узи, Тошкентда иш билан ва кечки пайт дам олгани дустлари билан барда утирарди.
Кейин-чи? Нима буларди кейин, яшай бошладик, так сказать сожительствовали...

Биласиз-ми хаммамиз дея олмайману, лекин купчилигимиз чап тарафдаги кучага хеч булмасада нигох ташаб турамиз-а?
Лекин албатта яхшилаб упакованный булади бу "юришлар", хеч ким билмайди. Билмаганиям яхши.

А ман Женяни севдим дея олмиман лекин каттик яхши куриб колдим... Бир йилча бирга яшадик, бу орада унинг ёмон тарафлари урушган пайтларда намоён буларди. Маст холда каттик урушиб колдик, кетвордим...орадан 3 кун утиб «мана санга ташаб кетиш» деб онамга телефон килиб дардини дастурхон килибди...

Ишдан келганимда онамнинг маъноли нигохларини узи пичоксиз яхшилаб суйди...

Айтган нарсалари шу булди холос: "Углим, коттасиз, йигит эмас эркаксиз, уйлантирмиз деганда куп бахоналар булди, куп нарсаларни тушунаман хозир хам, ва битта илтимосим бор, кучадаги шалтоклариззи илтимос узиз тозалаб юринг хуп? Зинхор уйга судраб келманг хуп-ми? Кейин туйгаям тайёрланинг, "севгилизгаям" чиройли килиб тушунтирдим."

Гапиришга огиз жуфтладиму опамми "Йигит! Кучани гапи уйга, уйники кучага тугри келмиди, бушсиз!" деган гапларига жим булиб индами хонамга кириб кетдим....

Узи тугулган кунимда сезгандила...эрталаб туриб эшикни очсам, йулакда бир букет лилия и открыткаси билан, ...........От Жени..
Опам куриб колдила..индамадила, дустим дегандим... Женяга аввалрок уйимни курсатгандим айланиб юрганимизда . Бир икки мартта укамни уйга олиб келиб куйганимдаям курганди.

Мана гап-сузга гал хам келди... Онам канчалар сир тутмасинлар, бошка тарафдан болалади... Кушни "опачаларим" бирррам ишпиён-ки...Бизани бирга Илхомда(театр) биринчи бор куришган. Иккинчи бор улар гап уйнашвотган ресторанда утириб колибмиз, ман чикиб кайтиб келсам Женя жахл билан кетаманга тушди, кейин уймизга келганда этиб берди нима булганини.

- Подошли ко мне две твои родственники и сказали что, как мне не стыдно будучи проституткой мальчику голову морочить, а я в шоке -Вы че тетки вы меня видели чтоб я там где-то голосовала или торговалась?

-Эй эй нас не учи да детка, все вы русские девушки до первой постели, у вас нету ни совести ни душы, парень узбек сама знаешь, оставь его в покое, не сейчас так потом будешь проституткой, ты же за него замуж не выйдешь, платок не оденешь, ислам не принешь, с вот этого креста не отречешься ( буйнида крестли такинчогига карата) ,

-Я не могла ничо сказать просто сказала, «Вы же незнаете может мы любим друг-друга может и одену платок может и приму ислам, вы ничего незнаете и вмешиваетесь он же взрослый парень сам решит». А они: Он взрослый, но у нас обычаи и он узбек, да и че уж там говорить о твоей не первой свежести девственности...тебя мать его никогда не

сделает невестой... ты с ним полежишь, потом он все равно женится, а ты с другим будешь спать и ты не проститутка после этого?

Телефоним маъноли жиринглади... уйда уже семейный совет!
адам, холам, тогам итп итд...
Узимми суд курсисида хис килдим... Онам ку майли, жудаям доно инсон...а вот холлариииим... астофирилло-де..
Отам касалманд...огир-огир икки гап манга етарли булди...

Отамга суз бердим...

Туйимдан икки кун олдин Женя илтимос килди, хайрлаш ман билан, кетвотман Москвага деди.ман в хайроне..

Квартирага бордим...согинибман жуда, атиги 1 ой курмадим...хе атигимуш... факат телефонда гаплашиб турдик...олдинига туполон йиги-сиги, кейин иккинчи хотинликка кунган эди, а тут бирдан, кетаманует..


Дадиллик учун 50 грамм ичиб олган...хотя купрок..

Гапдан гап чикиб хайдай бошлади, «Уходи, уходи» дейди-ю, узи кучоклаб йиглиди... "Говорят уходи а сердце то говорит обними"... деганларининг яна бир тасдиги

Утириб йиглаб гапира бошлади:

-Ну почему так? Почему если не исламская то обязательно проститутка? Почему я не имею право быть любимой? Почему не имею право быть единственной? Я же тоже человек. Кто со мной будет считаться, с моими чувствами? Я хочу быть у тебя единственной.. Почему не имею право? Из-за того что переспала с тобой? Все теперь у меня клеймо на всю жизнь? Вот вы поклоняетесь Аллаху и боитесь его, а то что я тут буду мучатся ваш Аллах будет доволен? В чужом несчастье построишь ты образцовую семью? Ты будешь счастлив? Скажи?! Я буду страдать я нехочу этой свадьбы и ты будешь счастлив? вы бл...будете счастливы скажи ?!!!?

Туй...
айни кизиган махал эшик тагида бироз тупланишга кузим тушди...негадир опам уша томонга кетдила... Манзара бу:

Женя икки букилиб онам оёгига тиз чукиб буйнидаги тилла крестни юлиб икки кулини бир-бирига ибодатомуз бирлаштириб ёлворона ушлаб йиглай бошлади -Пожалуйста мама, не делайте этого, я приму ислам, я буду в платке, я буду верной, никогда на улицу не выйду, если надо будет то и в хиджабе буду ходить, мама пожалуйста не убивайте мою жизнь, прошу вас, не дайте этой свадьбе согласие, я люблю вашего сына больше себя, больше этой гребанной клеймы русской, больше этого креста, вы же мать, не калечьте судьбу мою прошу вас, не калечьте и его судьбу, он тоже меня любит....

Рост...шунда тушундим...севарканман уни...шу пайтда билдим...кузимга ёш келди зурга тийиб ерга караб утиравердим...Нимаям килолиман? Туй, бир дунё одам.

Окам утирган Женяни туртиб хайдай бошладила, хатто тарсакиям тушди унга...чидаб туролмадим, куёвжурам аранг утказди.. Онам булмаганида...
-Хей кулинг сингур, бировни боласи-я буям, нега урасан? Дочка, доченька, иди-ка

домой, не позорь его прошу, ты сейчас и ему и нам делаешь плохо, дочка очень прошу иди, не унижайся, другому не быть... судьба...

Женяни дусти оркасидан энди етиб келди, билишган экан туйга кетвотганини, улгуришмабди тухтатишга, ва шу пайт келиб колиб Женяни мошинага утказиб олиб кетишди...

Хаётни кизиглигини каранг-ки....ё Женяни каргиши тегдими ё....билмадиму лекин..

(davomi bor...)

Перейти в начало страницы
lily
28 сентябр 2009 13:07


Фанат
 • 68

Репутация: - 0 +
Группа: Фойдаланувчи
Сообщений: 78
Регистрация: 31.01.2008
ICQ:--
(davomi)
Билмадим, каргиш-ми ёки такдир, лекин Малика билан хаётимиз умуман келишолмасди. Унинг хам оиласи бизники каби «европизированный» булгани билан Малика бу тарафлама оширворди. Тугриси хеч булмаса биринчи кунлари келинлик килиб кучани супурса буларди. Уни айбини кеннойим тезда яшириб супуриб сув сепиб куярди. Яхши курадила-де мани кеннойим. Худога шукур опам билан окам туйдаги вокеани тезда босди-босди килишганига хеч ким пайкамади гап нимадалигини. Лекин барибир «тутуни» чикди ва окам буйниларига олдилар. Кудалар янги, келин янги, мани хаётимни уйлашди, а манга булса хаммаси барибир эди…ростан…умуман барибир… Улар хам суриштирмай окамни гуё уйнашилигига ишонишди, чунки окам уни уриб хайдаганди-де туй куни…

Окам билан муносабат йуколди. Куришмасликка харакат килардим.

Хар куни юрагим зириллиди….кузимни олдидан уни утирган холда тарсакидан кейин жим булиб колиб, тарсакидан лабининг четидан сизиб чикаётган конини артиб онамга жимгина мултираб караб котиб туриши, бир мен томонга, бир онамга мултираши …..яхшиям дугонаси келиб колди.

Чарос…
Бу киз деярли мени дустим узи, бирга ишлаганмиз, кейин Женя билан чикишиб кетди, орамиздаги овора-ю сарсон эди узиям. Доим урушсак уртада хамоно у турарди. Мана бугун учрашдик, уша уша барда..куп келадиган булганман Женяни кетганидан кейин. Албатта кизикдим Женядан хабар борми деб.
Москвада ишлари юришиб кетибди, хаммаси яхшимуш…лекин…жуда кийналяптган экан…
Манам Чаросга дардимни тукдим…хаммасини этдим…лекин илтимос килдим Женяга этма деб… Каёкда, кетишим билан Москвага смс ёзса керак, хамма кизлар шу. Каттанам этдим? Сал ёзилай дедим-да…

Ишга кетяпман хаёлларим алгов-далгов… Орадан ярим йилча утди, турмуш ишхонага ухшиди… Хотиним хар икки кунда онасиникига кетади. Уйда соат тушга якин уйгониб узига оро бергани берган. Онам бир икки бора манга илтимос килдилар: «Йигит, келинга гапирсам огир ботмасин, манга деса узим хам уй юмушларини килавераман, лекин отангизни феълидан хабарингиз бор, хеч булмаса сал эртарок уйготинг, кучага хеч булса сув сепсин»

Узи асосий Малика билан жанжалим хам шундан иборат-ку…Дастурхон атрофида эдик, отамни окам шифохонага олиб кетган эдилар. Кеннойим яна ховлида уй юмушлари Билан. Мен ва онам… Хотиним шу ётокхонада улиб колганми билмиман. Чикдилар, гузалапам. Ясан тусан, корнилари очик, топикдалар, ярим йиллик келин ахволи. Хаммаси йигилиб турганди бакириб бердим. Бошланди уруш. Онам уни ёнини ола бошладилар. Ёрилдим….

Она! Узур! Онажон узур! Лекин, Отам билан Сизни дунёкарашиз биламан бошкача, замон билан хамнафас яшасак хам дунёкараш туфайли орзу хавас килиб олиб берган кизингиз шуми?! Онажоним узур! Каттик ботмасин лекин бахтимни уйлаган Ким эди? Сиз ва отам манга ярим ялангоч кийинадиган, кучани гулинимас, оилам болам чакам деган киз олиб беряпмиз деган ким эди? Кани мани ярим йилдаги бахтим? Кани узингизни орзу хавасингиз? Келин булиб бирон маротаба куча супурдими? Биринчи бор узатган чойини эслисизми? Канака узатганди?

-Хай болам, сан нима учун? Тарбияла ургат, бировни уйида бунгаям кийин, урганиб кетар, манам харакат киляпман.
Кизим, Сизни орзу хавас килиб углимга олиб берганман, майли килманг шу уй юмушларини, шу эрингизни эпланг илтимос, хеч булмаса айтганини килиб сагал ёпиниб кийининг, канотангиз хам хозир келиб коладилар. Болам сан бор ишингга кетакол узим кизим билан гаплашаман.

-Ойижон ну мне когда я выходила замуж сами говорили что у вас европеизированная семья а что теперь мне в хиджаб укутаться? Мне родители всегда ни в чем не отказывали и я росла такой какой есть. Да, у меня слабость утром немогу рано просыпаться, но я же стираю, готовлю, смотрю за вещами мужа.

-Аха, стирает худога шукур машина! Готовишь редко кашу овсяную и то себе, или эту непонятную бурду в которой соли даже нет? За моими вещами говоришь смотришь? Я немогу одевать то что ты гладишь, я уже сам все глажу.

Онам олиб чикиб кетди Маликани, дадажониси олиб берган мошинасига утирди-ю кетди. Дап бул.

Онам кириб утирдилар.

Чидаб туролмадим.

-Она… огир гапириш..нима кили? Мани бахтимга нега Сила хукм чикардилар? Хотин билан ман тураман-ку? Окам узи севиб севилиб уйланди. Сиз хам турмушга дадамга севиб севилиб чикдиз…нега мани бахтим чидамдан иборат булиши керак? Отам касал, отам касал деб хаммасига кундим! Туй куни углиззи киган ишичи? Яна шу отам туйда иснод булмасин деб ичимга ютиб утирдим. Майли севмадим дейлик лекин одам ку уша киз, шунака хурлаш шартмиди?
Шошдинглар…кучани кизига уйланиб олади, бош кузини айлантирвоган деб… Каллам жойида-ку она, хеч ким бошимни айлантирмаган. Женяни лекин улса-улиги ортик эди шуниздан.

Беихтиёр куз олдимдан тасмадек ута бошлади……Дунёда иккта мехрибон булса шулардан бири Женя эди, битта булса ушаниси Женя (Албатта она бундан мустасно, гап бегоналар хакида). Узбек аёлидек квартирамиз саранжом саришта, уйкудан уйгонишимга ётокхонага иссик оладьилар, кофе ва бутерброд олиб кирарди, Ман булсам : Женечка, спасибо но мы мусульмани нам пока лицо не помыть нельзя-

дердим. Дарров чикиб кетиб хул сочик олиб кирарди. Роса кулардим. Кундуз кунлари телефон килиб бозордалигини манга хам у бу нарса олганини айтиб кунглимни кутарарди. Квартирага келсам шкафда янги ички куйлакдан тортиб, пайпокларгача, даструмолдан то эхееей…
Ва хар ой шу нарсаларимни янгилаб турарди, хафтасига икки уч бор кийимларимни шунаканги тоза ва шунаканги тахт килиб турсигимгача дазмоллаб куярди. Шунака хаётдан кейин бунакаси…..алам киларди де…

-Яшамиман бу билан. Хотинсиз утиб кета коли… манга бошка хукумронлик килманглар! Ман ёш боламасман. Етар!

-Эркак кишини гапими бу ё мишики болачаними?

Отамни келганини сезмабман.

-Битта хотинни эпломи онангга даъво килишга кандай хаддинг сигди?!

-Ота, ахир…

-Учир овозингни! Манга кучадаги жалабни судраб келиб бутун махаллага иснод килиб, хилимда йук, пуштимда йук конимни бузганингдан кура, яшайсан шу билан! Эпла! Тарбияла! Сан-чи (онамга юзланиб), киз ёш булса, сан нима учун, майли онаси ургатмабди, сан нима учун?! Шуни дийдиёсини тинглаб утирибсан-ми? Йукол кузимга куринма! Сен эса (менга карата) Эртадан узинг супур кучани, кил узинг хаммасини агар эплоломасанг эрликни!
индамай чикиб кетдим, отам-ку нима килолиман? Ёшликдан тарбиямиз ута каттик булган. Отамни дегани деган. Агар шу Женя билан тилим кисик булмаганда эди Малика билан яшамасдим. Хеч булмаса танлаш хукукига эга булардим. Бир нарса десам шартта юзга солишади, жалаб билан яшаб юргандан кура ….эх…нимага ??!!

Мана ишдаман, уйга юрак йук боришга. Кечки овкатланишда ва эрталабкисида хама стол атрофида булиши шарт! Уффф…

Уйга келсам янгилик! Малика онасига бориб йиги килибди, биз уришиб хайдаганмушмиз… Келиб нарсаларини йигиб териб кетишибди.
Товба.

Стол атрофида худди икки бахо олиб келгандек утирибман-у ичимда севинаман.
Отам, узи кетди, хеч ким хайдамади лекин уни оркасидан лаллайиб борадиган йук!
Онанг хам бормийди. Майли куп нарсага чидадим. Лекин бу нимаси килик? Телефон килиб гаплашиб кур, лекин борма. Келса келди келмаса мана узига келишига бир-икки хафта срок. Булмаса кучини йигиштирсин-де кетсин. Яшамисанми санам?! Э улларинг булмаса. Узинг биласан. Чарчадим санлани хаётларингданам!

Ман буёкда а бошка ёкда эса бошка вокеа тезлик билан ривожланарди…

-Алло Привет Чароска, что там ты мне пишешь? Не смогла удержаться позвонила, ну

как Вы тама?

-Прикинь Жень, он с этой чувырлой разбежались. Она **** даже по утрам как по обычаям улицу с момента как замуж вышла не подметала, представляешь. Вот на почве этого и частые ссоры были, да и вообще прикинь только за собой ухаживала. А я сегодня встретилась с ним, ваще измотанный, с тобой хоть был ухожен, холенный был а тут ужас не узнала и ну так себе вкратце рассказал, а там помнишь Гульку? Вот она же недавно замуж вышла за его соседа, вот она и мне информацию дает. Вот и представляешь, нас осуждали, так сама эта сучка одевается хуже чем мы, да ешё так вульгарно.
Ну вот сегодня маманька забрала её с потрахами.

-Я в шоке. Чарос я на днях должна в Ташкент прилететь, наша организация дочернюю предприятию открывает, и некого туда посылать, вот меня выбрали так как у меня есть практика с Ташкентом. Помнишь ту нашу квартиру с ним? Попытайся договориться к моему приезду о купли. Вроде хозяйка собиралась, ответь смсом ок?
Ну давай по приезду поговорим. Потом просьба…. Ему ни слова .

-Да конечно что ты.

-Нет это серьезно, чтоб никто не знал даже наши общие знакомые, по приезду объясню, хотя бы до приезда потерпи.

-Все, все, кстати, Жень а ты помнишь что в этом месяце…

-Его день рождение…я и не забывала...

Сиз мени ожиз деманг, мени Аллох куллайди
Огзимдан сачраган кон…

Уффф… намунча шу кушик мунгли булмаса-а? Юлдузни Янги ашулаларидан бири. Кизик Шу Юлдуззи ашулалари Женяга роса ёкарди, товба акцентсиз айтарди ашулалларини. Айникса бу ашула мани калбимни кемиради. Шу ашуласини эшитсам Яна уша манзара: Женяни лабидан сизиб окаётган кон ва мултираб онамга, окамга ва манга интизорлик билан хурланиб бокишлари….
Перейти в начало страницы
sparganus
18 ноябр 2009 12:50


Нобель
 • 153

Репутация: - 103 +
Группа: Фаол
Сообщений: 5604
Регистрация: 21.06.2009
ICQ:618341974
Daftar hoshiyasidagi bitiklar. O’tkir Hoshimov
www.ziyouz.com kutubxonasi 1
Aziz o’quvchim! Bu kitobchani qariyb qirq yil yozdim. Bular mening Kuzatuvlarim.
O’ylarim… bir qadar armonli, bir qadar istehzoli, bir qadar tabassumli. Xulosalarim...
aslida, ularning har birini alohida asar qilsa ham bo’lardi-ku... mayli... Men bularni uzoq
o’ylab yozganman. Iltimos, Siz ham kitobni shoshilmasdan, o’ylab o’qisangiz...
O'tkir Hoshimov
DAFTAR HOSHIYASIDAGI BITIKLAR
O'YLAR
Tabiat. Jamiyat. Inson.
“Tabiat gultoji”
Kiyik och qolmaslik uchun ko’kat yeydi. Amma bir-birini o’ldirmaydi. Sher och qolmaslik
uchun kiyikni yeydi. Ammo bir-birini o’ldirmaydi. Odam ko’katni ham yeydi. Kiyikni ham
yeydi. Ko’ngil hushi uchun sherni ham o’ldiradi… Keyin.. urush qilib, bir-birining boshini
yeydi…
Darvinga e’tiroz
Darvin ta’limoti noto’g’ri. Odam maymundan emas, maymun odamdan tarqagan. Oyog’i
yerdan uzilmaganlar odam bo’lib qolgan. Oyog’I yerdan uzilganlar esa maymun bo’lib
daraxtga chiqib ketgan… Bu jarayon hamon davom etmoqda…
Eng aqlli jonivor
Dunyoda eng aqlli jonivor-baliq! Birinchidan, soqov. Ikkinchidan, muttasil dumini
likillatadi!
Haqiqat
Shu qadar shirinki, totib ko’rging keladi. Shu qadar achchiqki, tilingni kuydiradi!
Qaldirg’och
E’tibor berganmisiz: qaldirg’ochlar fayzsiz, noahil xonadonga hech qachon in qurmaydi.
Goho qaldirg’och odamdan aqlliroqmikin, deb o’ylab qolaman.
Atlantika okeani ustida
Tepada bir ummon, pastda bir ummon,
Daftar hoshiyasidagi bitiklar. O’tkir Hoshimov
www.ziyouz.com kutubxonasi 2
Ikki dengiz aro kechar lahzalar.
Xayolga tolaman: men o’zi kimman?
Ojiz va notavon zarra… alhazar!
Oshkoralik
Oshkoralik shunday daraxtki, uning mevasini eng avval chinqiroq maymunlar yeydi.
Xavfli odam
Yaxshigayam, yomongayam birdek yaxshi ko’rinishga urinadigan odam eng xavfli
odamdir!
Inson va shayton
Ba’zilarga hayron qolasiz. Qilg’ilikni qilib qo’yadi-da, “bilmay qoldim, shayton
yo’ldanurdi”, deydi... To’g’ri, odamzot qonida shayton vasvasasi aylanib yurishi-bor gap.
Ammo.. Shunaqangi erkaklar borki, qirqta urg’ochi shaytonni bolalatib tashlaydi.
Shunaqangi ayollar borki, qirqta erkak shaytonni aliment to’laydigan qilib qo’yadi...
Hamma aybni shayton sho’rlikka to’nkayvermang!
Ayol qalbi
Ayol qalbi teskari magnitga o’xshaydi: yaqinlashsang-uzoqlashadi, uzoqlashsangyaqinlashadi.
Hushyor bo’ling
Ayol sizni juda qattiq sevsa, hushyor bo’ling. Otashin muhabbat-rashkka, rashk-
shubhaga, shubha-xudbinlikka, xudbinlik-dushmanlikka aylanishi mumkin.
Go’dak isi
Ayol go’dak isini birinchi farzandi tug’ilganidayoq his etadi. Erkak esa go’dak isi
nimaligini nevarali bo’lganidan keyin anglaydi!... Biz-erkaklar doim kechikib yuramiz…
Otalar va bolalar
U oddiy odam edi. Hammolchilik qilardi. To’rt qiz, uch o’g’ilni oyoqqa turg’azdi.
O’g’illarini uylantirdi. Qizlarini chiqardi. Hammasini uyli-joyli qildi.
Ko’z yumayotganida “hammalaringdan mingdan-ming roziman”, dedi...
Qarashsa, kafanligi yo’q ekan…
Gumroh bandalar
Odamlarga hayronsan. Ota-onasi tirikligida ikki og’iz shirin so’zni tekinga aytmaydi-da,
ular o’lganidan keyin ming-ming pul sarflab, o’sha so’zlarni qabrtoshga yozdirib
qo’yadi...
Kulgi va yig’i
Kulishni bilmaydigan odam-baxtsiz odam. Yig’lashni bilmaydigan odam esa ikki hissa
baxtsiz!
Asl aynimas
Sopol tovog’ing sinsa, dod sol: kesakka aylanadi. Tilla idishing sinsa, parvo qilma:
bahosi tushmaydi!
Daftar hoshiyasidagi bitiklar. O’tkir Hoshimov
www.ziyouz.com kutubxonasi 3
Yuk ko’targan...
“Yuk ko’targan odam yuzaga chiqadi”, deydilar... Chiqadi. Albatta chiqadi! Faqat yuk
ko’targanni ko’tarib yuboradigan Qo’l bo’lsa bas!
Baxtli va baxtsiz
Baxtli odam xudbin bo’ladi: baxtsizlarga achinmaydi. Baxtsiz odam ham xudbin bo’ladi:
baxtlilarga g’ayirligi keladi.
Da’vo
Donolik bilan nodonlik shu qadar yaqinki, odam donolikni qancha ko’p da’vo qilsa,
shuncha nodon bo’ladi!
“Bilimdon”
“ Ayol qavmini ipidan ignasigacha bilaman”, deysizmi? O-o-o, siz daho ekansiz!
Aytingchi, sharqdan sekundiga besh-yetti metr tezlikda esayotgan shamol o’n daqiqadan
keyin shimolga buriladimi, janubgami? Yarim soatdan keyin izg’iringa aylanadimi,
bo’rongami?...
Xudoning qudrati
Tabiat shunaqangi qudratliki, hohlasa, gulshanning qoq o’rtasida sassiq alaf o’stiradi.
Hohlasa, botqoqning qoq o’rtasida nilufarni gullatib qo’yadi...
Laylak
Ona yosh edi. Ona navjuvon edi. Bola g’or edi, bola go’dak edi... Kunlarning birida onabola
qishloqqa –uzoq qarindoshlarinikiga boradigan bo’lishdi. Ona qaddini g’oz tutib, teztez
yurib borar, bola esa alang-jalang qilib atrofdagi manzaralarni tomosha qilar edi.
Qishloq guzarida yarmini yashin uchirib ketgan bahaybat chinor bor ekan. Bola daraxtni
ko’rib angrayibqoldi: chinorning tarvaqaylab o’sgan shoxida supradek kattakon uya
qorayib ko’rinar, uyada esa oyog’i, tumshug’i uzun bir qush turar edi.
Bola mo’jiza ko’rgandek taqqa to’xtab qoldi.
- Anavi nima, oyi?- dedi o’sha tomondan ko’z uzmay.
-Laylak, o’g’lim, laylak!- ona o’g’lining boshini silab qo’ydi. – Yura qol, jonim.
Bola hech qachon bunaqa qushni ko’rmagan edi. Qush negadir bir oyoqlab turardi. U
yana to’xtab qoldi.
-Nima u, oyi? –dedi tag’in chinor uchiga ko’z tikib.
-Laylak, o’g’lim, laylak.
- Nimaga bir oyoqda turibdi?
Ona kuldi:
- Bir oyog’i charchagandir-da. Yura qol, jonim.
Bola hech qachon bunaqa qushni ko’rmagan edi. Qush negadir bo’ynini cho’zib
tumshug’ini osmonga qaratib silkitar, shunda “tarak-tarak” degan ovoz eshitilardi.
Bola tag’in to’xtab qoldi.
- Nima o’zi u, oyi?
Uning ko’zlarida quvonch bor edi. Hayrat bor edi. Ona shoshib turardi. Mingta yumushi
bor edi. Hali shaharga qaytishi kerak.
-Laylak dedim-ku, jinnivoy,- deb ohista egilib, o’g’lining yuzidan o’pdi. – senga salom
beryapti-da.
Ona yosh edi. Ona navjuvon edi.
... Oradan o’ttiz besh yil o’tdi. Bola yigit bo’ldi. Ona keksayib qoldi. Oyog’idan mador,
Daftar hoshiyasidagi bitiklar. O’tkir Hoshimov
www.ziyouz.com kutubxonasi 4
ko’zidan nur ketdi.
Kunlardan birida ona-bola ittifoqo yana o’sha qishloqqa borib qoldilar. Yigit qaddini g’oz
tutib tez-tez yurib borar, ona esa toliqqan oyoqlarini, og’ir-og’ir ko’tarib bosgancha
harsillab kelardi. Guzardagi yarmini yashin uchirib ketgan chinor hali ham bor ekan. Buni
qarangki, chinorning tarvaqaylab o’sgan shoxida hamon supradek kattakon uya qorayib
ko’rinar, uyada esa oyog’I, tumshug’i uzun laylak turardi. Yigit laylakka bir qarab qo’ydiyu
qadamini tezlatdi.
Orqada kelayotgan ona nursizlanib qolgan ko’zlarini chinorga, chinor shoxida qorayib
turgan uyaga tikdi. Shoxda osilib turgan narsa ko’ziga g’alati ko’rindi.
- Anavi nima, o’g’lim? – dedi to’xtab.
-Laylak, oyi, laylak!
Ona yaxshi eshitmadi. Uch-to’rt qadam yurib yana to’xtab qoldi. Savatdek narsa ichida
bir nima oqarib ko’rinyapti. Qiziq...
-Nima, o’g’lim? – dedi ko’zlarini pirpiratib. O’gil taqqa to’xtadi. G’ashi keldi. O’zi shoshib
turibdi: mingta ishi bor! Odam qariganidan keyin ezma bo’lib qolarkan-da!
-Laylak! –dedi jerkib. –Laylak deyapman-ku, karmisiz!
Shunday dedi-yu, jahl bilan tez-tez yurib ketdi. Nachora, yigit yosh, yigit navqiron.
Uning yumushi ko’p. hali shaharga qaytishi kerak… Uning yumushi ko’p. hali shaharga
qaytishi kerak… Uning g’or, go’dak bolalari bor…
Tarix “xatosi”
To’qqizinchi asr. Muhammad al- Xorazmiy algebra faniga asos soldi.
O’ninchi asr. Abu Nasr Forobiy Aristotelning “Metafizika” asariga ehg mukammal sharh
yozib, “ikkinchi ustoz” unvonini oldi.
On birinchi asr. Abu Rayhon Beruniy Yer bilan Oy o’rtasidagi masofani o’lchadi. Ibn Sino
medetsina Qomusi- “Tib qonunlari” ni yaratdi.
O’n to’rtinchi asr. Sohibqiron Amir Temur Yevroosiyoning yarmini tasarrufga oldi. Ahli
ilm boshini silab, o’lmas obidalar yaratdi.
O’n beshinchi asr. Ulug’bek 1019 yulduzning harakat jadvalini tuzdi. Alisher Navoiy
o’lmas “Xamsa” sini yozdi.
O’n oltinchi asr. “Boburnoma” olamga tarqaldi.
O’n yettinchi asr. Shoh- Jahon dunyodagi yeti mo’jizaning biri- “Tojmahal” ni bunyod
etdi.
Yigirmanchi asr. O’zbek-sovet olimlari misli ko’rilmagan “ixtiro” qildilar: tarix “xato” sini
tuzatib, o’tmishda biz yoppasiga “savodsiz” bo’lganimizni isbotlab berdilar…
Umr
Tanishdilar…
Sevishdilar…
Turmush qurdilar…
Farzand ko’rdilar…
To’ng’ichi nimjonroq edi. Kasal bo’lib, ko’p kuydirdi…
O’rtanchasi o’yinqaroq edi… Qamalib chiqdi…
Kenjasi qiz edi… Erkaroq o’sdi. Turmushi buzildi…
Bir kuni erkak kechasi uyg’onib ketdi. Uzoq o’y o’ylab yotdi. Qarasa, ayoli ham uyg’oq
ekan.
- Onasi,- dedi. - - Dunyoga kelib nima ko’rdik o’zi?
- Bilmasam, - dedi ayoli xo’rsinib…
Daftar hoshiyasidagi bitiklar. O’tkir Hoshimov
www.ziyouz.com kutubxonasi 5
..Bobotoqqa borganimda qurib qolgan ikkita daraxtniko’rgandim. Ikkalasi bir-biriga
suyani-i-ib turardi...
Kuchsizniki-kuchli
Kuchli odamning g’azabidan qo’rqmang. Ojiznikidan qo’rqing! Kuchli to’ksa, o’z g’azabini
to’kadi. Ojiz esa o’z g’azabi bilanbirga o’zgalardan ko’rgan sitamini ham qo’shib
sochadi...
Tarnov
Erta bahor edi. Hordiq kuni edi. Kech turdim. Hovliga tushsam, havoning avzoyi buzuq.
Yuvunib chiqib qarasam, tunuka tom peshidagi tarnov bir tomonga qiyshayib yotibdi.
Qishda yoqqan qor zalvoridan qiyshayib qolgan shekilli… Qatiqroq shamol bo’lsa, tushib
ketadigan…
Yo’lakda yotgan narvonni ko’tarib kelib tomga tiraguncha tinkam quridi, zax tortib,
zildek bo’p ketibdi.
Narvon zinasiga oyoq qo’yishim bilan ayvondan onam tushib keldi.
- Nima qilmoqchisan?- dedi ko’zimga termulib.
- Hozir,- dedim beparvo qo’l siltab.- Tarnov qiyshayib qopti.
- Shoshma, bolam, avval choyingni ichib ol...
- Hozir tushaman.
Shunday dedim-u narvonga tirmashdim. Tomga chiqishim bilan pastdan onamning
xavotirli xitobi eshitildi:
- Ehtiyot bo’l, tom labiga borma!
- Uyga kirsangiz-chi! – dedim og’rinib.
Tunuka tomni taraq-turuq bosib, qiyshaygan tarnov oldiga keldim. Uvallo urinaman,
tarnov la’nati o’nglansa qani! Zanglab ketganmi, bo’yo’g’i yopishib qolganmi...
Aksiga olib, yomg’ir shivilay boshladi. Avvaliga tomchilab turdi-da, keyin shiddat bilan
yog’ib ketdi. Tom labida o’tirgancha, tarnovini qo’shqo’llab surishga urindim. Qilt
etmaydi!
Pastdan yana onamning ovozi keldi:
- Menga qara, bolam.
Narvon oldiga qaytib keldim.
- Nima deysiz?
- Jon bolam, mana buni kiyib olgin...
Qarasam, onam bir qo’li bilan narvonni changallagancha, ikkinchi qo’lidato’n ushlab
turibdi. Yupqa ro’moli, nimchasi ho’l bo’lib ketgan...
Xunobim oshdi.
- Hozir tushaman, dedim-ku! Men yosh bolamanmi?
- Shamollab qolasan!
- Obbo! Siz uyga kiravering! Hozir tushaman.
Shunday deb, tag’in tarnov oldiga qaytdim. Jahl bilan tarnovni mushtlay boshladim.
Bir mahal pastdan yana ovoz keldi:
- Ada! Adajon!
- Ha! – dedim battar xunob bo’lib.
- Varragim yirtildi!
Qarasam, yetti yashar o’glim hovli o’rtasida turibdi. Oyog’i ostida yirtilib, qamishlari
qovurg’adek turtib chiqqan varrak loyga qo’rishib yotibdi. O’zi ko’ylakchan. Boshyalang.
Yomg’ir ostida diydirab turibdi.
-uyga kir, Farruh!- dedim baqirib.- Uyga kir, shamollab qolasan!
Daftar hoshiyasidagi bitiklar. O’tkir Hoshimov
www.ziyouz.com kutubxonasi 6
Quloq solsa qani! Goh varragiga, goh menga qaraydi. Kapalagim uchib ketdi! Tomda
sirg’alibsirg’alib, narvon tomon yugurdim.
Uch-to’rt pillapoya tushib qarasam, onam hamon narvon oyog’ini changallab turibdi.
Ro’moli jiqqa ho’l bo’lib, sochlariga yopishib qolgan…
Bir qo’li Narvon oyog’ida. Bir qo’lida to’n…
Inson
Inson shu qadar buyukki, uning fazilatlarini o’lchash- dunyodagi eng baland tog’ning eng
baland cho’qqisiga emaklab chiqish zahmati bilan teng. Inson shu qadar tubanki, uning
illatlarini o’lchash- dunyodagieng baland tog’ning eng baland cho’qqisidan emaklab
tushish zahmati bilan teng.
“Otchopar” da
“Otchopar” bozorida eski do’stimni uchratib qoldim. Matematik... Olim... Sigaret sotib
o’tirgan ekan... Meni ko’rib ko’zini yashirdi. Men ham burilib ketdim… Ikkalamiz birbirimizdan
nega uyalganimizni bilmayman. Negadir.. yig’lagim keldi…
Farishtalar
Xonadoningizda keksa odam bormi? Baxtli ekansiz! Dunyo tashvishlaridan to’yib
ketsangiz shularni ziyorat qiling: hayot abadiy emasligini o’ylab, taskin topasiz.
Xonadoningizda go’dak bormi? Siz ham baxtli ekansiz... dunyo tashvishlaridanto’yib
ketsangiz, go’dakni bag’ringizga bosing: hayot abadiy ekanini o’ylab, taskin topasiz...
Eng oliy tuyg’u
Eng toza tuyg’u nima?
Birinchi maoshingizni keltirib berib, otangizning duosini olganingizmi?
Birinchi marta sovg’a keltirib berganingizda onangizning ko’zida qalqigan yoshmi?
Birinchi bo’sami?
To’y kechasidagi hayajonlarmi?
Nogahon ko’z yumgan onangizning qabrini silab yig’laganingizmi?
To’ng’ich farzandingizni ilk bor maktabga yetaklab borganingizmi?
Hammasi… hammasi pokiza tuyg’ular… Ammo…
Bola emizib o’tirgan ayolga zimdan razm soling... go’dagiga termulib bola emizayotgan
onaning ko’zlariga sinchikla-a-a-b tikiling...
Eng oily tuyg’u nimaligini shunda ko’rasiz!
Rost va yolg’on
Haqiqatdan qo’rqqan odam yolg’onning panasiga berkinadi.
Xom sut emgan banda
Odam uchta narsaning qadrini doim kechikib biladi. Yoshlik. Sog’lik. Tinchlik.
Gunohi - azim
Do’stni ho’rlash-gunoh. Umr yo’ldoshini ho’rlash- yuz hissa gunoh. Ota-onani ho’rlash-
ming hissa gunoh. Go’dakni ho’rlash- cheksiz gunoh.
Qismat
Inson hayoti shatranj taxtasidagi piyodaning yurishiga o’xshaydi. Goh oq katakdan
Daftar hoshiyasidagi bitiklar. O’tkir Hoshimov
www.ziyouz.com kutubxonasi 7
o’tadi, goh qora katakdan… farqi shuki, birovning qismatida oq kataklar ko’proq bo’ladi,
birovnikida- qora kataklar…
Oftob
Yaxshiyamki Xudo oftobni bag’rikeng qilib yaratgan. Bo’lmasa yer yuzidagi odamlarning
illatlarini har kuni ko’raverib, allaqachon so’nib qolgan bo’larmidi…
Orol va qit’a
Insoniyat orol emas, qit’a bo’lib yashashni o’rgansa, ko’p balolarning oldi olingan
bo’lardi.
Baho
Odam bolasi elektr simi emaski, birini musbat, birini manfiy desang…
Hayot falsafasi
Munkillab qolgan ammam bo’lardi. O’ta xudojo’y kampir edi. Bolaligimda oldiga o’tkazib
qo’yib, bir gapni ko’p aytardi.
- U quloq, bu qulog’ing bilan ham eshitib ol, bolam. Odamning u yelkasida ham, bu
yelkasida ham bittadan farishta o’tiradi. O’ng yelkangdagi farishta umr bo’yi qilgan
savob ishlaringni, chap yelkangdagisi gunohlaringni hisoblab boradi. U dunyoga
borganingda hisob-kitob qilib ko’rishadi. Savobing ortiq bo’lsa, jannatga, gunohing ortiq
bo’lsa, do’zaxga tushasan…
Savodsiz kampirning sodda falsafasida qanchalik chuqur ma’no borligini endi
tushunyapman.
Mo’tabar zot
Ayol kishiga avvalo Ona deb qarasak, hammasi joy-joyiga tushadi.
Tosh va qum
Toshni maydalab, qumga aylantirish uchun bir daqiqa kifoya. Ammo qumning toshga
aylanishi uchun ming yil kamlik qiladi. Do’stlik ham shunga o’xshaydi.
Bosh aybdor
Turmush sinovlariga biz-kattalar dosh berolmasak, bolada nima gunoh? Nega bizning
aybimiz uchun go’daklar yetim qolib, aziyat chekishi kerak?
Donishmand
Nar lochin yemish topib kelarkan. Moda lochin o’ljani polaponlariga bo’lashib berarkan.
Biron falokat bo’lib, moda lochin o’lib qolsa, nar lochin har qancha yemish topib
keltirmasin, baribir, polaponlar ochidan nobud bo’lar ekan. Negaki, nar lochin o’ljani
bolalariga burdalab berishni eplolmas ekan…
Tabiat naqadar beshafqat, tabiat naqadar dono!
To’la va chala
Yarim haqiqat chin bilan yolg’onning o’rtasida turadi, degan odam yanglishadi. Yarim
haqiqat hamisha chindan ko’ra yolg’onga yaqinroq turadi.
Zulm
Odamlarni qo’rqib yashashga majbur qiladigan jamiyat- eng omonat jamiyatdir.
Daftar hoshiyasidagi bitiklar. O’tkir Hoshimov
www.ziyouz.com kutubxonasi 8
Munofiq
Onasini behurmat qilgan odam qo’shni kampirni yaxshi ko’raman desa, ishonmayman.
O’z xalqining tilini, madaniyatini, tarixini hurmat qilmagan odamboshqa
xalqlarningtilini,madaniyatini, tarixini hurmat qilaman, desa ishonmayman.
“O’zbek ishi”
Osmon baravar plan berdilar.
-Bajarasan!-dedilar.
-Bajarolmayman,-dedi.
-Bajarasan!!- dedilar.
- Bajarmayman!!-dedi.
-Qamalasan!!!-dedilar.
Bajardi… Bola-chaqasi ko’p edi…
Orden berdilar... Planni oshirib bajargani uchun...
Keyin… qamadilar… Qo’shib yozgani uchun… Bola-chaqasi ko’p edi…
Nigilist
Millatchilik juda xavfli illat. Milliy nigilizm esa undan ham xatarli. Millatchi qo’shnisini
yomon ko’radi. Milliy nigilist esa o’zini ham yomon ko’radi!
Ona tili
Qancha ko’p tilni bilsangiz, shuncha yaxshi. Biroq odam ona tilida tafakkur qiladi,ona
tilida tush ko’radi, ona tilida yig’laydi... o’lim oldida onasini ona tilida yo’qlaydi...
O’jar
Haqiqatni mayib qilish mumkin, ammo o’ldirib bo’lmaydi!
Ozchilik va ko’pchilik
“ Ozchilik ko’pchilikka bo’sunadi!” yoqimli shior! Ommabop shior!
Faqat… xudo haqqi, bir narsani hech tushunolmayman: dunyoda donolardan ko’ra
nodonlar, iste’dodlilardan ko’ra iqtidorsizlar hamisha ko’proq bo’lgan. Demak… Uzr…
uyog’iga aqlim yetmay qoldi…
Afsona
Qadimiy turkiy afsona bor. Emishki, Olloh Arshi a’lodan Yerga tushibdi. Qarasa, kimsasiz
orolda bir tola tuk yotgan emish. “Mayli,-debdi karami keng Xudo.-Shunga ham jon ato
eta qolay”. O’sha zahoti jonsiz tuk odam qiyofasiga kiribdi. Odam bunday qarasa,
Ollohning qudrati beqiyos emish: xohlasa jonlini bejon qiladi, xohlasa bejonga jon ato
etadi. Odam o’ylab qopti. Nega Xudo xohlagan ishini qilishga qodir-u, men qilolmayman?
Nimam kam undan?!
… Shunday qilib, Odamning ko’nglida hasad degan qora niyat paydo bo’libdi.
Ollohning qahri kelib, farmon qilibdi:
“ Odamzot mengaki hasad qildimi, bir-biriga omonlik bermaydi. Hasadgo’y do’zaxga
kunda bo’lsin!”
O’sha-o’sha do’zax lang’illab yonarmish.
Daftar hoshiyasidagi bitiklar. O’tkir Hoshimov
www.ziyouz.com kutubxonasi 9
Nisbiylik
Olam shu qadar kengki, xayolan ham qamrab ololmaysan.
Olam shu qadar torki, olgan nafasing aks-sado beradi…
“Yaxshiga kun yo’q..”
Xalqimiz: “Yaxshiga kun yo’q, yomonga o’lim”, deydi. Haq gap! Yomonlar yaxshilarni
o’ldirib, ularning umrini ham o’zinikiga qo’shib oladi. Shuning uchun uzoq yashaydi.
To’rt toifa
Boshingda quyosh charaqlab turganida izingdan qolmaydigan do’st-shunchaki do’st.
Boshingda quyosh charaqlab turganida izingdan qolmaydigan, boshingga bulut kelganida
g’oyib bo’ladigan do’st-do’st emas.
Boshingda quyosh charaqlab turganida izingdan qolmaydigan, boshingga bulut kelganida
xiyonat qiladigan “do’st”- dushman.
Boshingda quyosh charaqlab turganida izingdan quvmaydigan, boshingga bulut
kelganida izingdan qolmaydigan do’st-haqiqiy do’st.
Oliy jazo
Afrika qabilalaridan birida jinoyat qilgan odamni sazoyi qilish, qamab qo’yish, qatl etish
degan gaplar yo’q ekan. Tanho o’zini qabiladan haydab yuborisharkan, xolos…
Tush
Boshimga tashvish tushsa, bir narsadan qattiq siqilsam, onam tushimga kiradi.
Quvonchli damlarda esa, xohlasam ham na onamni, na otamni tushimda ko’rolaman...
Qiziq...
Halol va harom
Ba’zilar “halol va harom” deganda “ yeb-ichish mumkin bo’lgan va yeb-ichish mumkin
bo’lmagan” narsani anglaydilar... yuzaki tushuncha! Aslida bu- “qilish mumkin bo’lgan
va qilish mumkin bo’lmagan” amallar degani hamdir…
Bilasiz: non eng tabarruk ne’mat. Biroq nopok yo’l bilan topilgan non ham harom!
“Noningni halollab ye”, degan gap bejiz aytilmagan.
Odat
Ishdan nega kech kelganingizni surishtirsa, hayron bo’lmang.
Bo’yinbog’ingizni yechishga ko’maklashish bahonasida yoqangizni hidlab ko’rsa, hayron
bo’lmang.
Majlisda nima masala ko’rilganini so’rasa, hayron bo’lmang.
Majlisda necha kishi qatnashganligini so’rasa, hayron bo’lmang.
Kimning yonida o’tirganingizni so’rasa, hayron bo’lmang.
Telefoningizning rangi qanaqaligini so’rasa, hayron bo’lmang.
Necha kishi qo’ng’iroq qilganini so’rasa, hayron bo’lmang.
Qayerda tushlik qilganingizni so’rasa, hayron bo’lmang.
Bufet nechanchi qavatdaligini so’rasa, hayron bo’lmang.
Nima ovqat yeganingizni so’rasa, hayron bo’lmang.
Bufetchining yoshi nechadaligini so’rasa, hayron bo’lmang.
Sizga choyni qaysi qo’li bilan uzatganini so’rasa, hayron bo’lmang!
Boringki, oftob qaysi tomondan chiqqanini so’rasayam hayron bo’lmang.
Qiziquvchanlik-ayolning tabiiy odati!
Daftar hoshiyasidagi bitiklar. O’tkir Hoshimov
www.ziyouz.com kutubxonasi 10
Kuch va adolat
Adolat Kuchga bo’sungan yurt-vayron yurt.
Kuch adolatga bo’ysungan yurt-bo’ston yurt.
Yaxshilik va yomonlik
O’z fursatida qilinmagan yaxshilik- yomonlikka yo’l ochishi mumkin.
Ketmas boylik
Menda bir so’m bor. Sizda ham bir so’m bor...
Men sizga o’zimning pulimni berdim.
Siz ham menga o’zingizning pulingizni berdingiz…
Hech nima o’zgarmadi. Sizda ham bir so’m pul qoldi, menda ham...
... Menda yangi bir fikr bor. Sizda ham yangi fikr bor...
Men sizga yangi fikrimni aytdim. Siz ham menga yangi fikringizni aytdingiz…
Sizda ham ikkita fikr paydo bo’ldi, menda ham…
Esli odam pul almashmaydi. Fikr almashadi.
Sevgi
Avvaliga bir-birlarini tanimas edilar. Ularni sevgi degan g’aroyib kuch topishtirdi. Ular
ana shu kuch sehriga maftun bo’lib qoldilar.
Ajab, Sevgi hech qachon yolg’iz yurmas ekan. Unga Hijron degan alanga ergashib keldi.
Ular ana shu alanga otashida baravar kuya boshladilar.
Nihoyat, Hijron alangasi so’ndi-yu, sevgi Visol degan entiktiruvchi tyyg’uni yetaklab
keldi. Endi ular baxtiyor edilar.
Ajab, Sevgi hech qachon yolg’iz yurmas ekan. Endi I Sinov degan to’siqni yetaklab keldi.
Agar ular Sevgining qo’lidan mahkam tutishganida bu to’siqdan o’tishlari mushkul
emasdi. Ammo bunday bo’lmadi. Ular sinov oldida chekindilar.
O’rtada Shubha, Rashk degan sharpalar o’rmalab qoldi. Shunda ular o’zlarini
topishtirgan Sevgiga ilk bor ta’na toshi otdilar.
Sevgi shunda ham ularni kechirdi. Sabot, Mehr degan kuchlarga oshno qilishga urindi.
Ammo ular Sabotni ham, Mehrni ham unutdilar. O’zlarini topishtirgan Sevgi degan
“yovuz kuch” ga la’nat aytdilar!
Shunda… Ularning qismatiga Xiyonat kirib keldi! Ular Sevgini ayblay-ayblay, oxiri…
ajrashdilar…
Qismat chorahasida esa uchta begunoh go’dak chirqillab qoldi. Besh yashar o’g’il, uch
yashar qizaloq va… yetim qolgan Sevgi…
Burch
Hatto bulbul ham bola ochganidan keyin sayrashni bas qilib, polaponlariga yemish
tashiydi.
Mushuk
O’zi itdan qochib, daraxtga chiqib oladi-da, tag’in qushlarga dag’dag’a qiladi… qo’rqoq
shallaqi bo’ladi!
Olim va shoir
Hech nimaga hayron qolmaydigan odamdan olim chiqadi.
Hamma narsaga hayratlanadigan odamdan Shoir chiqadi!
Daftar hoshiyasidagi bitiklar. O’tkir Hoshimov
www.ziyouz.com kutubxonasi 11
Bozor iqtisodi
Kecha kolxozda ketmon chopib, biri ikki bo’lmagan dehqon bugun yer olib, bola-chaqasi
bilan gullatib qo’ysa-yu, qaddini kerib yursa, quvonaman.
Omadini bersin! Bu – bozor iqtisodi!
Kecha zavoddan olgan maoshini qay biriga yetkazishini bilmay rangi sarg’ayib yurgan
injener bugun qo’shma korxona ochsa-yu, nest-nobud bo’lib yotgan mevalardan sharbat
olib boyib ketsa, yana quvonaman.
Qandini ursine! Bu-bozor iqtisodi!
Kecha katalakdek xonaga tiqilib, “eskilik sarqiti” –beshik va sandiq yasagani uchun
nalugchidan baloga qolib yurgan hunarmand bugun kattakon sex ochsa-yu, rohatini
ko’rsa, tag’in bir bor quvonaman.
Baraka topsin! Bu bozor iqtisodi!
Kecha alifni kaltak deyolmay o’qituvchisidan dakki eshitgan va oxir-oqibat “xudosizlar
jamiyati”da qo’nim topgan notavon bola bugun “biznesmen”bo’lsa-yu, xususiy samolyot
sotib olsa, hayron qolmayman. Bu ham bozor iqtisodi.
Kecha buyuk ixtirolar qilgan olimning iste’dodli shogirdi bugun ilmini tashlab,
tadbirkorga aylansa-yu, papkasiga “delavoy shartnoma” solib, zipillab yursa, hayron
qolmayman. Bu ham bozor iqtisodi!
Kecha yurak qoni bilan doston yozgan shoir bugun o’sha dostoniga qalam haqi olsa-yu,
puli mashinka haqiga yetmasa, hayron qolmayman. Bu ham bozor iqtisodi!
Kecha unvon olish uchun yugura-yugura betob bo’lib qolgan chalasavod “hofiz” bugun
“otarma-otar” yursa-yu, “Yaguar” mashinasida kataysa qilsa, hayron qolmayman. Bu
ham bozor iqtisodi!
Kecha bitta rostga bitta yolg’on qo’shmasakuni o’tmagan eshak bozorining daloli bugun
“zamonaviy broker”ga aylansa-yu, uch qavatli “dacha” solsa, hayron qolmayman.bu
ham bozor iqtisodi!
Ammo kecha alifni kaltak deyolmagan ateist bugun ming kishini to’plab “amri-ma’ruf”
qilsa-yu, unga dashnom bergan o’qituvchisi choy tashib yursa, hayratlanmay iloj yo’q!
O’sha o’qituvchi ertasiga maktabni tashlasa-yu, “Ippadrom”ga chiqib sigaret sotsa,
hayratlanmay ilojim yo’q!
Kecha buyuk ixtirolar qilgan olim, bugun eng yaxshi shogirdidan ayrilgani uchun
ma’yuslanib bekatda tursa-yu, “kontrakt” bilan o’qishga kirgan birinchi kurs talabasi
“inomarka”sida unga loy sachratib o’tsa, hayratlanmay ilojim yo’q.
Olim shu ahvolda tramvayga chiqishdan iymanib, uyiga piyoda ketsa, hayratlanmay
ilojim yo’q!
Kecha eshak bozorida dalllollik qilgan “zamonaviy broker” bugun uch qavatli dachasini
“yuvsa-yu”, chalasavod “hofiz” bir soat “hangragani” uchun boshidan dasta-dasta “ko’ki”
dan sochsalar…
Davraning bir burchida o’tirgan shoir yurak qoni bilan yozgan g’azallari tuproqqa
qorishganidan ko’ngli o’ksib izdihomdan bosh egib chiqib ketsa, hayratlanmay ilojim
yo’q!
O’sha davraning yana bir burchida xuddi shu “hofiz”ni bir tiyin ta’masiz davolagan do’xtir
ham o’tirgan bo’lsa-yu, “otarchi” unga ko’zi tushib “iya, sizam shu yerdamisiz, doxtir?”
deb piching qilsa…
Do’xtir esa, “ertadan boshlab o’likdan kafanlik tilaganim bo’lsin!” deb qasam ichsa…
Hayratlanmay ilojim yo’q!
Bunaqa bozorga o’t tushib, alangasi osmonga chiqsin!!
Daftar hoshiyasidagi bitiklar. O’tkir Hoshimov
www.ziyouz.com kutubxonasi 12
Paxtakor
Ko’ngli- paxtasidek oppoq. Fe’li-paxtasidek yumshoq. Mehri- paxtasidek qaynoq… faqat
bitta aybi bor: “paxta qo’yish”ni bilmaydi.
Kapalak va toshbaqa
Toshbaqa guldan-gulga qo’nib yurgan kapalakni ko’rib g’ashi keldi.
“Bir kunlik umriga uchishini qara!”
Kapalak toshbaqani ko’rib kuldi.
“Yuz yillik umriga sudralib yurishini qara!”
Ko’ngil
Odam hamma narsaga to’yishi mumkin. Boylikka… Amalga ham… Shon-shuhratga…
Xudoning o’zi kechirsin-ku, hatto… hayotga ham… Qarib-churiganida “omonatingni ola
qol, yaratgan Egam”, deydiganlar, chin dildan gapiradi…
Odam hamma narsaga to’yishi mumkin. Faqat bir narsaga-Mehrga to’ymaydi. Bu
masalada shohu-gado barobar.
Holbuki, dunyoda bundan arzon narsa yo’q.. bir og’iz shirin So’z, bir chimdim Mehr kimni
o’ldiribdi! Biz esa shuni ham bir-birimizdan ayaymiz...
Sharq fojiasi
Sharq ayoli bir qadar zabun bo’lgan.
G’arb ayoli bir qadar erkin bo’lgan.
Sharq podshosining harami bo’lgan. Haramda rasman tan olingan kanizaklar bo’lgan.
Xohlasa o’nta, xohlasa qirqta…
G’arb qirolining harami bo’lmagan. Ammo uning rasman tan olingan jazmanlarifavoritkalar
bo’lgan. Xohlasa o’nta, xohlasa qirqta.
Sharqda to’rt nikohga ruxsat berilgan.
G’arbda bitta nikoh tan olingan.
Sharqda to’rt xotinning har biri o’z bolasini taxtga da’vogar qilib tarbiyalagan.
G’arbda o’nlab favoritkalarning birontasi bolasini taxtga da’vogar deyishga haqqi
bo’lmagan.
Sharqda ne-ne saltanatlar o’gay aka-ukalar o’rtasida xomtalash bo’lib, parchalanib
ketgan.
Ga’rbda bu muammo bo’lmagan…
Xulosa: G’arb qiroli bir qadar dono, ayollar esa bir qadar erkin va… anchayin soda
bo’lgan. Sharq podshosi bir qadar soda, ayollar esa bir qadar zabun va … anchayin
makkor bo’lgan!
Sharqning eng katta fojiasi-rasman qonunlashtirib qo’yilgan ko’p xotinlilik!
Qoida
Baliq boshidan sasiydi. Ammo uni dumidan tozalaydilar.
Charxpalak
Maktabimiz biqinida ariq oqardi. Ariqda charxpalak bor edi. Katta tanafufusda
charxpalakni tomosha qilishni yaxshi ko’rardim… yog’och gardishi ko’hna, temir
paqirchalari zanglab ketgan. Parraklariga ko’kimtir suv o’tlari yopishgan… birov
yolg’ondan turtib yuborsa, rostdan qulab ketadigandek… charxpalak nolali g’iyqillab
aylanadi. Kaftida suv ko’tarib, yuqoriga olib chiqadi… tepaga chiqib olgan suv ortiga
qaytmaydi… charxpalak ham bunga ranjimaydi. Yangidan-yangi suv tomchilarini
Daftar hoshiyasidagi bitiklar. O’tkir Hoshimov
www.ziyouz.com kutubxonasi 13
yuqoriga ko’tarib beraveradi… ng’iyqillaydi…
Oradan ko’p yillar o’tib, o’sha charxpalak tushlarimga kiradigan bo’ldi. Nega shunday
bo’lganini uzoq o’yladim…
So’ng… bir haqiqatni angladim. Men charxpalakni emas, ustozlarimni qo’msar ekanman.
Suv-suv emas, men ekanman! Charxpalak- charxpalak emas, o’qituvchilarim ekan!
Meni-bir tomchi suvni katta hayot yo’liga olib chiqib qo’ygan ustozlarim-charxpalak
zahmatini oqlay oldimmikan?... Bilmadim.
…Ko’hna charxpalak hamon tushlarimga kiradi…
Bozor va mozor
Bozorda hayot qaynaydi... mozor esa marhumlar makoni...
Bozorda shoh-shoh, gado-gado. Mozorda esa shoh-u gado barobar...
Bozorda kun-u tun shovqin tinmaydi. Mozor esa sukunat maskani...
Bozor bilan Mozor bir-biridan naqadar uzoq…
Lekin…
Aqli raso odam hech qachon Bozorni buzmaydi. Aqli raso odam hech qachon mozorni
ham buzmaydi...
Aqli raso odam qay yurtga bormasin, bozorni aylanadi. Aqli raso odam qay yurtga
bormasin Mozorni ham aylanadi. Bozorga kirib, bu yurtning moddiy boyligini ko’radi.
Mozorga kirib, ma’naviy boyligiga baho beradi...
Bozor bilan Mozor bir-birdan naqadar uzoq. Bozor bilan Mozor bir-biriga naqadar yaqin!
Bayram chechaklari
Bugun bayram. Ko’chalar gavjum. Sho’x- sho’x kuylar yangraydi.guras-guras odamlar
o’tadi. O’yin-kulgi, shodon shovqin bahor osmonini titratadi.
Shundoqqina yo’lka chekkasida o’tirib olgan bolakay ovozi boricha hayqiradi:
-Gul! Kep qolinglar, gul! Atirgul. Bayram gullari!
Uning oldida bir savat gul quyosh parchasidek tovlanadi.
Gullar har xil: oq, qizil, pushti…
Odamlar kelib gul olishadi.
Nariroqda to’nkarilgan eski paqir ustida o’tirib, rediska sotayotgan xotin ora-chora
bolaga tanbeh berib qo’yadi:
- Izdachisini berdingmi, a’zam? Pulingga ehtiyot bo’l!
Bolakay hamon hayqiradi:
- Kelinglar! Gul olinglar. Gul!
… Bolalik yillarimni eslayman. To’rt aka-uka edik. Dadam hammamizni baravar kiyintira
olmagani uchun, bayramga birimizga yangi do’ppi, birimizga botinka, yana birimizga
ko’ylak sovg’a qilardi. Biz bayram kelishini orziqib kutar, shungacha yangi kiyimlarimizni
har kuni bir-birimizga ko’z-ko’z qilar, ammo kiymas edik.
Bayram kuni shaharga tushardik. Go’yo hamma bizning yangi do’ppimizga,
ko’ylagimizga havas bilan qarayotgandek tuyulardi.
… Bugun bayram. Odamlar guras-guras o’tadi. Chiroyli kiyingan bolalar shovqin solib
yugurishadi.
Gulchi bolakay hamon qichqiradi:
- Gul olinglar, gul!
Boyagi xotin yana tanbeh beradi:
- Pulingga qara, pulingga!
Bugun bayram. Qara, hammayoq bayram! Sen qachon bayram qilasan, bolajon?! Hoy,
pul joningni olgur xotin, ayt, u qachon bayram qiladi?!
Daftar hoshiyasidagi bitiklar. O’tkir Hoshimov
www.ziyouz.com kutubxonasi 14
Mevali daraxt
Mevali daraxt o’ziga ishongani uchun yonida yangi nihol o’sib chiqsa, quvonadi. To’nka
o’ziga ishonmagani uchun niholga g’ashlik qiladi. Biroq u xohlaydimi-yo’qmi, nihol
o’saveradi!
Erk
Inson tabiati shu: hamma erkni orzu qiladi. Hamma ozodlikka intiladi. Shunaqa-ku…
… Hech o’ylab ko’rganmisiz? Nima uchun Yer kurrasi o’z o’qi atrofida nuqul bir tomonga
qarab aylanadi? Bugun bir tomonga, ertaga boshqa tomonga aylansa, nima bo’lardi?
Nima uchun Yer o’z o’qi atrofida 24 soatda bir aylanadi? Bugun 24 soatda, ertaga 30
soatda aylansa nima bo’lardi?
Nima uchun Zamin Quyosh atrofini uch yuz oltmish besh kun-u, olti soatda, ikkinchi yili
ikki yuz kunda aylansa nima bo’lardi?
Nima uchun Yer kurrasi har yili 22-dekabrda Quyoshga yaqin masofaga boradi, 22-
iyunda Quyoshdan eng uzoq masofaga ketadi. Shundayam keragidan ortiq yaqin ham
bormaydi, keragidan ortiq uzoq ham ketmaydi?
Bu qonunlarni, aniqrog’i, qonuniyatlarni kim yaratgan?
Olloh emasmi?
Inson esa Ollohning bandasi emasmi?
Mutloq erkin orzu qilish Tangriga ham xush kelmaydi...
Ilk muhabbat
Ilk muhabbat bahor osmonidagi bulutga o’xshaydi. Oppoq. Pokiza. Shaffof... Na qo’lingiz
bilan tutasiz. Na ortidan yugurib yetasiz... Shamol uni qayoqqa olib ketishini ham
bilmaysiz...
Birinchi muhabbat ko’pincha natijasiz tugashi balki shundandir...
Sinov
Bir narsani ko’p kuzatdim. Ona ovqatga o’tirgan zamon chaqaloq yig’layveradi. Keksalar,
bunaqa paytda bolani shayton chimchilaydi, deydilar. Bilmadim... Xudoning o’zi
kechirsin-ku, menimcha gap shaytonda emas. Bu- tangrining ona mehrini sinash
usullaridan biri bo’lsa ajabmas...
Sham yonmasa..
Erkak bilan ayol munosabatida aybni nuqul erkakdan izlash insofdan emas. Sham
yonmasa, parvona yaqin kelmaydi.
Qirq jon
Xotin kishining joni qirqta bo’ladi, desalar ajablanmang. Negaki u bitta jonni o’ziga olib
qolib, o’ttiz to’qqiuztasini farzandlariga beradi...
Sodda va buyuk
Qadimgi musavvirlar farishtani g’odak qiyofasida tasvirlagani bejiz emas. Bola shu qadar
soddaki, biz uning darajasiga tusha olmaymiz. Bola shu qadar buyukki, biz uning
darajasiga yetolmaymiz!
Qo’g’irchoq
Bu odam loydan yasalgan qo’g’irchoqqa o’xshaydi. Zamon sal o’zgarsa, boshidan jinday
Daftar hoshiyasidagi bitiklar. O’tkir Hoshimov
www.ziyouz.com kutubxonasi 15
suv quyadi-da, loyini iylab-iylab, o’zini qaytadan yasab, boshqa qiyofaga kirib oladi…
Qattiqroq yomg’ir yog’sa, balchiqqa aylanib ketadi-yov!
Aql va mansab
Aql bilan mansabga erishishish mumkin. Mansab bilan aqlga erishib bo’lmaydi.
Yeb to’ymagan-yalab to’ymas
Qadim zamonda ko’zi ojiz odam bo’lgan ekan. Albatta, ko’zi ojizlik ayb emas… Xullas
o’sha odam tirikchiligi tang ahvolda qolgach o’ziga o’xshash so’qir bir tilanchiga shogird
tushibdi. Gadoylik hunarining sirini o’rgatishni so’rabdi.
- Bu hunarning uchta qoidasibor,-debdi ustozi.- Qayerda bo’lsa ham, qancha bo’lsa ham,
kimdan bo’lsa ham olaverasan!
Oradan ko’p yillar o’tibdi. Ustoz tilanchi hammomning issiq xonasida mudrab o’tirsa,
yonbosh tomondan ovoz kepti:
- Xayr qili-i-ing!
-Esing joyidami?-debdi ustoz tilanchi. –Hammomda ham sadaqa so’raydimi?
-Qayerda bo’lsa ham!-debdi boyagi ovoz.
Ustoz tilanchining achchig’i chiqibdi.
-Qanaqa betamizsan, yalang’och odamda pul nima qilsin?
- Qancha bo’lsa ham!
Ustoz tilanchi shogirdining ovozidan tanib qolibdi.
- Hoy, badbaxt! Kelib-kelib o’z ustozingniham shilasanmi?
- Kimdan bo’lsa ham!-debdi shogird tilanchi...
Albatta, poraxo’r tilanchi emas. Poraxo’r avvaliga o’zini tiyib yuradi. “Insof” bilan oladi.
Ammo bora-bora qayerda bo’lsa ham, qancha bo’lsa ham, kimdan bo’lsa ham olishga
o’rganadi. Va... oxiri hammomga yalang’och kiradi... tag’in kim bilsin... Qaribchuruguncha
umrguzaronlik qiladiganlari ham oz emas shekilli.
O’rtadagi odam
O’rtadagi odamga havas qilmang. Ham bolg’adan zarba yeydi, ham sandodndan.
Teskari haqiqat
Odam qancha ko’p qiziqsa, shuncha ko’p o’qiydi. Qancha ko’p o’qisa, shuncha ko’p
biladi. Qancha ko’p bilsa, yashashi shuncha qiyin bo’ladi.
Savob va gunoh
Odamzotning tabiati qiziq: o’zining tariqdek savobi-tarvuzdek, tarvuzdek gunohitariqdek
tuyuladi...
Aldov
Biz hammamiz-yolg’onchilarmiz. Ayting, qaysi biringiz aqalli biron marta go’dakka
yolg’on gapirmaganman, deya olasiz? Go’dakni aldash eng katta yolg’ondir!
Hamma ona - bir ona
Amerika bilan O’zbekiston orasi o’n besh ming chaqirim. Avstraliya bilan Kanada orasi
yigirma ming chaqirim. Ammo amerikalik senatorning xotini o’z farzandini o’zbekistonlik
dehqonning xotinidan kamroq yaxshi ko’rmaydi. Avstraliyalik aborigen ayol o’z
farzandini kanadalik millioner ayoldan ko’proq yaxshi ko’rmaydi.
Daftar hoshiyasidagi bitiklar. O’tkir Hoshimov
www.ziyouz.com kutubxonasi 16
Buzilgan nikoh
Uyni qonuniy bo’lishdingiz...
Mol-mulkni qonuniy bo’lishdingiz...
Muhabbat bo’laklandi...
Sadoqat bo’laklandi...
Bola-chi? Bolani qaysi qonun bilan bo’lashasiz? Onasi bilan bo’lsa, otasiz qolsa. Otasi
bilan bo’lsa, onasiz qolsa... Yaxshisi, uniyam ikkiga bo’ling! Bir nimtasi-erga! Bir nimtasixotinga!
Qani ko’taring boltani, bolaning uvoli tutgurlar!
Eng sayroqi qush
Bulbulning erkagi sayraydi. Odamning-ayoli.
Notavon
U xo’-o’-o’p o’qimishli, xo’-o’-o’p bilmdon, xo’-o’-o’p olim odam. Faqat bitta “juz’iy”
kamchiligi bor: chin dildan kulolmaydi, chin dildan yig’lolmaydi...
Tomsuvoq
Qishloqda kuz pallasi tomsuvoq qilish udumi bo’lardi. Uning yozilmagan qoidasi bor.
Birinchidan, hech kim tomini yolg’iz o’zi suvamaydi:hamma hasharga keladi.
Ikkinchidan: beva-bechora, qo’li qisqa xonadonning uyi eng avval tomsuvoq
qilinadi.keyin, navbatma-navbat davom etaveradi…
O’qituvchimizning hashariga ayniqsa ko’p odam yig’ildi. Uyi katta yo’l yoqasida edi.
Shundoq ko’cha chetidan loyhandaq qazilgan ekan. Somon, katta yo’lning ko’pchib
yotgan tuprog’iga qovushib, obdon yumshabdi. O’qituvchimizning Azim aka degan
qo’shnisiishboshi bo’ldi. Birov handaqqa tushib loy soberib turdi, birov paqirlab loy
tashiydi, yana birov tomda turib, ilgak bilan tortib oladi, boshqasi hafsala bilan suvaydi…
Erta peshindayoq hamma ishni qoyil qilib tashladik. Hovli o’rtasidagi tut tagida
ovqatlanib o’tirsak, o’qituvchimning keksa onasi kelib qoldi. (Keyin eshitsak, bir hafta
avval ko’zi yorigan qizinikiga ketgan ekan).
Kampir hassasini do’qqillatib, to’ppa-to’g’ri o’qituvchimizning oldiga bordi.
- Nima qilding?- dedi o’g’lining salomiga alik ham olmay.- Nima ish qilib qo’yding?!
Hammamiz hayron bo’lib qoldik. Muallim o’quvchilarining oldida ayniqsa mulzam bo’ldi,
shekilli, qizarib ketdi.
- Nima qipman, oyi?-dedi ko’zlarini pirpiratib.
-Dard!-kampir hassasi bilan yerninuqidi.- Sanga qachon aql kiradi, nodon bola!- Keyin
azim akaga yuzlandi.- Bu-ku ahmoqlik qilishga qipti, siz qayoqda edingiz? Nega
ko’chadan loy qildilaring?! Ko’chaning tuprog’iga tegib bo’ladimi, nobakor! Ko’pchilikning
haqi-ku bu!- Bir zum harsillab turdi-da, to’satdan yig’lab yubordi.- Man yurtning haqiga
suvalgan tom tagida turmayman!- Shunday dedi-yu, supa labiga borib, ters o’tirib oldi…
… Hammamiz qaytadan tomga chiqdik… Suvoq qilishdan ko’ra loyni ko’chirish qiyin
bo’larkan. Bitta qoldirmay, qirtishlab, tomdan tushirdik. Paqirlab tashib, ko’chadagi
loyhandaqni to’ldirib qo’ydik…
… Oradan yillar o’tib, kampir ko’z yumganida tumonat odam uni o’sha ko’chadan so’nggi
manziliga ko’tarib bordi…
Ko’cha tuprog’i iliq edi… Mayin edi…
Qarz
Bolam bemehr chiqdi, deb, ko’p ham o’kinmang. Balki, sizga adolatsizlik bo’lib
Daftar hoshiyasidagi bitiklar. O’tkir Hoshimov
www.ziyouz.com kutubxonasi 17
tuyulayotgan narsaning o’zi adolatdir… Siz ota-onangizdan olgan qarzni bolangizga
berasiz. Bolangiz o’zining bolasiga… Hayot zanjiri uzulmasligi kerak-ku…
Qizilishton
Bola edim… Kuz edi… so’rida dars qilib yotibman. Ammam bir burchakda mudrab
o’tiribdi... Osmonda mezonlar uchadi. Qondek qizargan tok barglari ohista chayqaladi.
O’rik xazonlari unsiz pirpirab to’kiladi. Bog’ tomondan yakkash bir sado keladi: “tuk-tuktuk,
tuk-tuk-tuk”. G’ashga tegadi. Xayolingni qochiradi… oxiri bo’lmadi, ammamdan
so’radim:
- Nima, u, amma?
Ammam chochib, ko’zini ochdi.
- Nimani so’raysan, bolam?
-Anavi to’qillatayotganni-da, nima o’zi?
Ammam bir zum quloq solib turdi. Keyin nosini tupurib, jilmaydi.
- Qizilishton-ku!
-Nega hadeb to’qillatadi? Jonga tegdi-ku?
- Unaqa dema, bolam,- dedi ammam xo’rsinib.- Xudo uni shunga yaratgan, daraxtning
qurtini yeb tozalaydi...- Uzoq jim qoldi-da, qo’shib qo’ydi.- Qaniydi, Olloh odamzotning
ko’nglidagi qurtlarni tozalaydigan shundoq jonivor yaratsa. Hamma jannatga
tusharmidi...
Omonatga xiyonat
Umr tangrining odamzotga o’lchab bergan omonatidir. Biz esa ko’pincha, uni behuda
o’tkazib, omonatga xiyonat qilamiz.
Yovvoyilar
Mo’g’ullar Movarounnahrni bosib, qirg’in qilganida bir ayol tirik qolishning yo’lini topibdi.
Bosqinchiga aytibdi:
- Men bahosi yarim jahonga teng bir gavharni yutib yuborganman. Meni o’ldirmay, uchto’rt
kun sabr qilsang...
Shunda mo’g’ullar o’sha qishloqdagi hamma xotinlarning qornini yorib, gavhar izlagan
ekan...
Sho’rlik yurtim! Ne balolar kechmadi boshingdan!
Mehr
Quyosh buloq suviga ham, mag’zavaga ham baravar nur sochaveradi.
Yer chuchmomani ham, chaqirtikanakni ham baravar o’stiraveradi.
... Ota-onaga bolaning yaxshi-yomoni yo’q...
Ilon
Ko’p yillar avval Missisipi sohillarida dunyodagi eng katta ilon-anakondani tutib
o’ldiribdilar. Uzunligini o’lchayman, deb harchand urinsa ham eplay olmabdilar. Ilonning
jasadi, nuqul buklanib qolarmish...
Odamlar ham qiziq. Muttasil egri yurgan mahluq o’lganidan keyin to’g’ri bo’ldi nima-yu,
bo’lmadi nima?
Yo’qchilik va to’qchilik
Bir narsaga hech tushunmayman: kitob o’qiydiganlarda pul yo’q. Puli ko’plar kitob
o’qimaydi.
Daftar hoshiyasidagi bitiklar. O’tkir Hoshimov
www.ziyouz.com kutubxonasi 18
Tebranma dunyo
Mehr-yaxshilik, qahr-yomonlik belgisi, degan gap bor...
Teskarisi bo’lsa-chi?
Tasavvur qiling. Bir nomard, begunoh odamni o’ldirdi. Siz mehr ko’rgizib, uni jazodan
saqlab qoldingiz. U ertasiga boshqa bir begunohni o’ldirdi. Sizning mehringiz yaxshilikka
emas, yomonlikka sabab bo’ldi…
Dunyoda soat kapgiridek tebranib turadigan haqiqatlar ham bo’ladi…
Ildiz
Nuqul o’tmishidan noliydigan odam kelajagini barbod qilishi mumkin. O’z ildizini inkor
qilgan daraxt qurib qoladi.
O’lchov
Umr o’lchovi yolg’iz Ollohga, mazmuni esa ko’p jihatdan insonning o’ziga bog’liq.
Bolalik va keksalik
Bolalikda dunyo keng-u kiyim tor.
Keksayganda kiyim keng-u dunyo tor…
Odob
Farzandga oson tutmang. Otaning yuziga tik qarolmaydi.
Otaga oson tutmang. Farzandiga dardini ayta olmaydi.
Aql yoshda emas
Yoshligida aqli raso odam keksayib, “annaqaroq” bo’lib qolishi mumkinmi-yo’qmi, unisini
bilmadim-ku, ammo yoshligida “annaqaroq” odam keksayganda aqli raso bo’ladi,
desalar... Bilmadimov.
Tiriklar va o’liklar
Vaqti-vaqti bilan qabristonga borasiz. Ajdodlaringiz boshida turib o’tganlar ruhini
xotirlaysiz... Keyin... o’z yumushingiz bilan ketasiz.
Shoshilmang. Dunyo ishi bitganmas... iloji bo’lsa, qabristonni osoyishta aylaning.
Shunda... g’alati holat ro’y beradi. Marhumlar sizga ko’-o’-o’p narsalarni aytadi...
Ishoning, o’liklar tiriklardan ko’ra teranroq fikrlaydi...
Ne’mat
Ayollar! Yig’lab ko’nglingizni bo’shatishdek ne’matni ato etgani uchun Yaratganga
shukronalar qiling!
Majnuntol va qamish
Majnuntolning bosh egib sukut saqlashi donoligi va chayirligidan.
Qamishning g’oz turib shovullashi nodonligi va mo’rtligidan... qiziq, ikkalasi ko’pincha
yonma-yon o’sadi...
Nur va soya
Olloh insonni eng mukammal, eng mukarram zot qilib yaratgan. Bas shunday ekan,
yomon odamlar qayoqdan paydo bo’ladi?
Nachora nur bor ekan, soya ham bo’laveradi. Buyog’I o’zingizga bog’liq: xohlang nur
bo’ling, xohlang-soya…
Daftar hoshiyasidagi bitiklar. O’tkir Hoshimov
www.ziyouz.com kutubxonasi 19
Oy va quyosh
Oy quyoshdan nur oladi. Quyosh qancha yorqin porlasa, oy shuncha tiniqlashadi.
Erkak qancha mehr bersa, ayolning husni shuncha ochiladi…
Jinoyat
O’z ko’nglidagi mehrni o’ldirish odam o’ldirishdan og’irroq jinoyatdir. Negaki har qanday
razillik bemehrlikdan boshlanadi.
Boy va kambag’al
Boy gerdaysa-salobat. Kambag’al ta’zim qilsa-xushomad.
Boy gapirsa-donolik. Kambag’al sukut saqlasa-nodonlik.
Boy “Mersedes” olsa-kamtarlik. Kambag’al velosiped olsa-manmanlik.
Boy jinoyat qilsa-“sho’xlik”. Kambag’al sho’xlik qilsa-jinoyat.
Boy o’lsa-motam. Kambag’al o’lsa-“bandalik”...
Amalparast
Echkidek amalga mingan edi, fil ustida o’tirgandek bosar-tusarini bilmay qoldi. Amaldan
tushganida fildan yiqilganidek suyaklari sochilib ketmasa deb qo’rqaman!
Mahalliychilik
Mahalliychilik-millatchilikning nikohsiz tug’ilgan bolasi, shovinizmning nikohsiz tug’ilgan
nevarasidir!
Biri kam dunyo
Bola tug’dirganlarning hammasi ham Ota bo’lavermaydi.
Bola tuqqanlarning hammasi ham Ona bo’lavermaydi.
Bolaning hammasi ham farzand bo’lavermaydi…
Ustoz
Ustoz otangdan ulug’, deganlari bejiz emas, Ota hayot beradi. Ustoz esa yashashga
o’rgatadi. Tug’ilish oson, yashash qiyin…
Husn
Yo’lbars boshqa ov topolmasa, daraxtning pastak shoxiga qo’nib turgan tovusni dumidan
tutib yer ekan… Ortiqcha husn boshga bitgan balo bo’ladi, deganlari shu bo’lsa kerak…
Ilg’or tajriba
Odamlar “bozor munosabati” ni baliqdan o’rgangan. Kattasi kichigini yeyaveradi...
Adolat
Adolat bitta bo’ladi, deyish soddalikdir. Adolatning qiyofasi ming xil bo’lishi mumkin. Buunga
qayoqdan qarashga bog’liq.
Xazina
Dunyoda eng bebaho, ammo hamisha tekinga tarqatiladigan xazina bor. Bu- Ona
mehri...
Daftar hoshiyasidagi bitiklar. O’tkir Hoshimov
www.ziyouz.com kutubxonasi 20
Do’st
Do’st degani daraxt yaprog’iga o’xshaydi. Bahor chog’i-behisob. Kuz kelganda-sanoqli.
Yoshlik chog’i-behisob. Keksayganda-sanoqli...
Vatan tuyg’usi
Qaysi yurtda non arzonroq bo’lsa, o’sha yerga ko’chib yuradigan odamda Vatan tuyg’usi
bo’lmaydi.
Dono va nodon
Dono nodondan o’zini bir pog’ona quyi tutsa, hayron bo’lmang. Taroning yukli pallasi
bo’sh palladan pastroqda turadi.
Orzu
Qani endi, qaytadan go’dakka aylanib qolsang-da, o’ylaganingni qo’rqmasdan
aytaversang.
FARZANDLARIMGA O'GITLAR
Uchrashuvlarda bir savolni ko’p berishadi:
“O’zingiz uchun eng qimmatli asar qaysi?”
Ko’pincha yarim hazil bilan javob qilaman:
“Mening ikkita qimmatli “asarim” bor: biri-o’glim, biri-qizim!”
Senlar menga Xudo bergan eng bebaho boyliksan… Shu bois, diqqat bilan eshit!
* * *
Bir narsani orzu qilaman.
Bu dunyoda men qilgan yaxshi ishlardan aqalli bitta ko’proq yaxshilik qilsang…
Bu dunyoda men qilgan xatolardan aqalli bitta kamroq xato qilsang…
* * *
Hech qachon Osmonga tupurma! Osmon qahrli. Tupuging yuzingga qaytib tushadi!
Hech qachon Yerga tupurma! Yer mehrli: tupuging yuzingga sachraydi. Ammo shu Yer
seni ko’ksida ko’tarib yuradi!
* * *
Iloji bo’lsa, mening kasbimni tanlama. Yozish qiyin. Haqiqatni yozib, barchaga baravar
ma’qul qilish undan ham qiyin...
* * *
Yomonning yaxshisi bo’lgandan yaxshining yomoni bo’l. yomondan-yomonlik yuqadi.
Yaxshidan-yaxshilik.
* * *
Daftar hoshiyasidagi bitiklar. O’tkir Hoshimov
www.ziyouz.com kutubxonasi 21
Rost gapir. Rostgo’y odam jasur bo’ladi.
* * *
Dushmaningdan qo’rqma, dushmanga aylangan do’stingdan qo’rq. Dushman bilsa bitta
ojiz tomoningni biladi. Dushmanga aylangan do’st esa mingtasini.
* * *
Qo’lingdan kelmaydigan ishga va’da berma.
Qo’lingdan keladigan ishga ham va’da berma.
Qo’lingdan kelmaydigan ishga va’da bersang, uyatga qolasan.
Qo’lingdan keladigan ishni esa, va’da bermasdan bajarsa ham bo’laveradi…
* * *
Hech kimga hasad qilma. Hasadgo’y hech nimaga erisholmaydi. Faqat o’zgani ham,
o’zini ham abgor qiladi.
* * *
Obro’ topishning eng to’g’ri yo’li-kamtarlik.
* * *
Yomonlikka yaxshilik bilan javob bersang, bir hissa savob olasan. Yaxshilikka yomonlik
bilan javob bersang, o’n hissa gunohga botasan. Negaki, bu dunyoda yomonlikka
yaxshilik qiladiganlardan ko’ra yaxshilikka yomonlik qiladiganlar o’n hissa ko’p.
* * *
Deraza-oynadan yasaladi. Ko’zgu ham. Farqi shuki, ko’zgu o’zingni o’zingga ko’rsatadi.
Deraza esa hammasini ko’rib turadi-yu, o’zini ko’rmaganga soladi… Ko’zguga ko’proq
qara!
* * *
Mabodo qachondir mansabdor bo’lib qolsang, bilib qo’y: amal kursisida o’tirganingda kim
eng ko’p tovoningni yalasa, kursidan tushganingda o’sha birinchi bo’lib sendan yuz
o’giradi!
* * *
“Oshsiz uy bor, urishsiz uy yo’q” deydilar. Oilangda janjal chiqsa, eng avval
farzandlaringni o’ylab ish qil!
* * *
Hech kimga yomonlik sog’inma. Hatto dushmaningga yomonlik tilasang bir chekkasi
o’zingga qaytib keladi. Negaki olam bus-butundir.
Daftar hoshiyasidagi bitiklar. O’tkir Hoshimov
www.ziyouz.com kutubxonasi 22
* * *
Ayol-gul. Erkak-bog’bon. Sen gulni xor qilsang, uni o’zga bog’bon siypalaydi… erkakbog’bon.
Ayol-gul. Sen bog’bonga tikan sanchsang, u o’zga gulni siypalaydi… ikki o’rtada
sening mevang yetim qoladi. Xudo shundan asrasin!
* * *
Bu dunyoda hamma narsaning javobi bor deydilar. To’g’ri gap1 ammo bu dunyoda javob
qilinmaydigan narsalar ham bo’ladi.
Sen birovga yaxshilik qilsang, javobini kutma. Undan qaytmasa, boshqadan qaytadi.
Birov senga yomonlik qilsa javob berma. Sendan qaytmasa, boshqadan qaytadi!
* * *
Menga yuz marta ozor bersang, kechirishim mumkin. Onangga bir marta ozor bersang,
kechirmayman: onang senga mendan ko’ra yuz hissa ko’p mehr bergan!
* * *
Noningni yo'qotsang yo'qot, nomingni yoqotma!
URUSHLAR HAQIDA
Insoniyat tarixi-urushlar tarixidan iborat. Ertaklarda-urush. Dostonlarda-urush.
Kitoblarda-urush. Kinolarda –urush... Tabaqalar urushi. Fuqarolar urushi. Mamlakatlar
urushi. Jahon urushi.
Olimlarning hisob-kitoblariga qaraganda, so’nggi olti ming yil ichida Yer kurrasida 5700
marta urush bo’lgan ekan. (Mayda-chuyda qabilalar janjali bu hisobga kirmaydi). Yana
o’sha olimlarning aytishicha, odamzot o’rtacha oltmish yil umr ko’rarkan. Bundan chiqdi,
insonbolasi hayoti davomida 57 yil urush qilib, uch yil “dam olar” ekan. Astag’firulloh!
Biz kimmiz o’zi?!
* * *
Urushda g’olib va baxtli podshoh, g’olib va baxtli qo’shin, g’olib va baxtli davlat, g’olib va
baxtli tuzum bo’lishi mumkin. Ammo, g’olib va baxtli odam bo’lmaydi. Negaki, urush
odamni odam o’ldirishga majbur qiladi. Odam o’ldirgan odam esa hech qachon baxtli
bo’lmaydi!
* * *
Urushning yaxshisi bo’lmaydi. Ammo eng dahshatli urush-fuqarolar urushi. Negaki, u
avloddan avlodga “meros” o’tib, abadiy davom etadi!
* * *
Daftar hoshiyasidagi bitiklar. O’tkir Hoshimov
www.ziyouz.com kutubxonasi 23
Urush bilan besh ukunda bitadigan muammo tinchlik bilan besh yilda bitsa, ikkinchi
yo’lni tanlash kerak!
* * *
Bir zamonlar urushda askar o’lsa-o’lgandir. Hozirgi urushda qurol ko’targandan ko’ra
qurol ko’tarmagan ko’proq qiriladi. Zamonaviy qurollar okop bilan bolalar bog’chasining,
aedrodrom bilan tug’ruqxonaning farqiga bormaydi!
* * *
Inson-aqlli. Inson-donishmand... shu qadar donishmandki, xat-savodi chiqmay turib
omoch o’ylab topdi... G’ildirak ixtiro qildi. Narvon... Keyin suvda suzdi. Osmonda uchdi.
“ Oynai-jahon”ni yaratddi... ko’p bedavo dardlarga shifo topdi. Qadami Oygacha yetdi...
Inson- aqlli. Inson-donishmand... Shu qadar “donishmand”ki, bir zarb bilan butun boshli
shaharni kultepaga aylantiradigan atom bombasini o’ylab topdi. Shu qadar
“donishmand”ki, bir zarb bilan butun boshli mamlakatni yer bilan yakson qiladigan
vodorod bombasini yaratdi. Shu qadar “donishmand”ki, bir zarb bilan million odamni,
mol-holni, qurt-qumirsqani qirib tashlab, “jonsiz” boyliklarga- uy-joy, mol-mulk, oltinkumush,
temir-tersakka ziyon yetkazmaydigan “aqlli” neytron bombasini kashf etdi...
Shu qadar “donishmand”ki, bir tomchisi havoga purkalsa, yetmish odamni til torttirmay
o’ldiradigan “U-X” degan zaharni ixtiro qildi va ...o’sha zahri-qotilning 15 ming tonnasini
g’amlab qo’ydi...
Bu qurol bilan yetti yuz milliard odamni qirib tashlash mumkin ekan!
Holbuki, Yer kurrasida besh milliard odam yashaydi…
…Inson-aqlli. Inson-donishmand. Inson- telba!
* * *
Odamxo’rlik-kannibalizm, besh asr avval barham topgan, deydilar… Unday emas.
Modomiki, yer yuzida urush balosi bor ekan, shuning o’zi odamxo’rlikdir.
* * *
Urush degan palakatni, ko’pincha, kaltafahm siyosatdonlar o’ylab topadi. To’nkamijoz
generallar boshlaydi. Jabrini esa begunohlar tortadi. Begunoh askar. Begunoh ota.
Begunoh ona. Begunoh kelin. Begunoh go’dak…
SAKKIZINCHI MO'JIZA
Qalamkashga qishloqning qalbi, shaharning aqli kerak.
* * *
Badiiy ijod shunday daraxtki, shoxida umuminsoniy mevalar yetiladi, ildizi esa milliy
zaminda yotadi.
Daftar hoshiyasidagi bitiklar. O’tkir Hoshimov
www.ziyouz.com kutubxonasi 24
* * *
Adib qaysi tilda asar yozsa, o’sha xalqning yozuvchisi hisoblanadi. Bu o’rinda millatning
daxli yo’q.
* * *
Yozuvchilik-ikki foiz talant, to’qson sakkiz foiz mehnatdir, degan gap to’g’ri bo’lsa,
dunyodagi hamma chumolilar yozuvchi bo’lardi!
* * *
Haqiqiy dengizchi ummonda o’zini qanchalik erkin his qilsa, haqiqiy yozuvchi ham so’zlar
ummonida shunchalik erkin suzishi kerak. To’rtta jumla yozmay turib, u yog’iga so’z
topolmay qoladigan odamdan yozuvchi chiqmaydi.
* * *
Iztirob chekib yozilgan asar rohat qilib o’qiladi.
* * *
Tasavvur qiling: siz tasviriy san’at muzeyiga kirdingiz. Polotnolardagi ranglarni,
odamlarning qiyofasini ko’zingiz bilan ko’rib, hayajonga tushasiz. Tasavvur qiling: siz
magnitafonda muzika tinglayapsiz. Cholg’u ohanglari, xonandaning ovozini qulog’ingiz
bilaneshitib, hayajonga tushasiz… endi tasavvur qiling: siz kitob o’qiyapsiz. Oq qog’ozda
qora chiziqlar-harflardan bo’lak hech qanaqa rang yo’q. hech kim kuy ham chalmaydi.
Ammo asarni o’qishga kirishishingiz bilan ko’z o’ngingizda rangin manzaralar paydo
bo’ladi. Qulog’ingiz ostida ajib ohanglar jaranglay boshlaydi. O’zingiz bilmagan holda
qattiq hayajonga tushasiz…
Hech shubhasiz, badiiy adabiyot-dunyodagi sakkizinchi mo’jiza!
* * *
U- zo’r ijodkor. Shunchali “polvon”ki, qayoqqa borsa, bir qop “paxta” orqalab yuradi.
* * *
O’z xalqi tanimagan, o’z xalqi sevmagan yozuvchini jahon kitobxoni sevishiga
ishonmayman.
* * *
Qog’oz oq bo’lgani uchun unga So’z bitadilar. Paytava kr bo’lgani uchun unga So’z bitib
bo’lmaydi. Qog’oz pok bo’lgani uchun zarracha cho’g’ tushsa, yonib ketadi. Paytava kir
bo’lgani uchun tutaydi-yu, yonmaydi. Yozuvchi bo’lish uchun iste’dodning o’zi kamlik
qiladi.
Qalbi qog’ozdek oq, qog’ozdek yonadigan odamdangina chinakam yozuvchi chiqadi.
* * *
Daftar hoshiyasidagi bitiklar. O’tkir Hoshimov
www.ziyouz.com kutubxonasi 25
Shoir har kuni aqalli bitta she’r yozishi kerak, adib har kuni aqalli bitta sahifani to’ldirishi
kerak, degan gaplar yuradi.
Chindan ham tikuvchi har kuni aqalli bitta ko’ylak tikadi. Oshpaz har kuni aqalli bir
qozon osh damlaydi. Novvoy har kuni aqalli bir tandir non yopadi… shaunday ekan, shoir
nega har kuni aqalli bitta she’r yozmasligi kerak?
Shunaqa-ku… Tikuvchi do’kondan tayyor mato olib, tayyor bichim bilan ko’ylak tikadi.
Oshpaz bozordan tayyor masalliq olib, tayyor qozonda osh damlaydi. Novvoy kappondan
tayyor un olib, tayyor tandirda non yopadi…
Qalamkash esa, “mato” bilan “bichim”ni ham, “masalliq” bilan “qozon”ni ham, “un” bilan
“tandir”ni ham o’zi yaratishi kerak. Boshqalar bor joydan bor qilsa, ijodkor yo’q joydan
bor qiladi. Buning uchun esa, Xudo bergan iste’dod, Xudo ko’ngliga slogan ilhom kerak!
* * *
Yozuvchi o’zi his qilgan hamma narsani to’la to’kis qog’ozga tushira olmaydi. Kitobxon
qog’ozga tushira olmaydi. Kitobxon qog’ozga tushganlarning hammasini to’la-to’kis his
qilolmaydi. Binobarin, kitob yozayotgan qalamkash hayajoni kitob o’qiyotgan o’quvchi
hayajonidan o’n karra kuchliroq bo’ladi.
Asar o’qiyotganingizda jinday tabassum qilsangiz, bilingki, o’sha sahifalarni qalamkash
rostmana kulib yozgan. Kitob o’qiyotganingizda ko’zingizga bir qatra yosh kelsa, bilingki,
qalamkash o’sha sahifalarni rostmana yig’lab yozgan.
* * *
Asar binoga o’xshaydi. Faqat bino g’ishtdan quriladi, asar esa so’zdan. Endi bir narsani
tasavvur qiling: bitkazilgan binodan bitta g’ishtni sug’urib olsangiz, uning husniga
shikast yetadi. O’nta g’ishtni ko’chirsangiz, bino bosib qoladi…
Shunday asarlar borki, butun-butun jumlalarni olib tashlasangiz ham, yuzta so’zni
o’chirsangiz ham, mingtasi o’rnini almashtirsangiz ham hech nima o’zgarmaydi…
Bunaqangi “asar” bino emas, vayronadir!
* * *
Talantsiz yozuvchi tovuqqa o’xshaydi. Yong’oqdek tuxum tug’adi-da, qaqog’lab olamni
buzadi!
* * *
Ijod-yuz metrli masofani kim o’zarga yugurib o’tiladigan sprinterlik musobaqasi emas,
uzoq va mashaqqatli yo’ldir.
* * *
Bir hamkasbim nolidi:
-Bugungi kitobxon nodon, savodsiz. Mening qadrimni biladiganlar yuz yildan keyin
tug’iladi.
Men yupatdim:
- Gapingiz to’g’ri… Faqat uni notariusdan tasdiqlatib, po’lat sandiqqa solib qo’ying… yuz
yildan keyin so’zingizga guvoh topishingiz mushkul…
Daftar hoshiyasidagi bitiklar. O’tkir Hoshimov
www.ziyouz.com kutubxonasi 26
* * *
Ikkita eng xolis hakam-Kitobxon va Vaqt sinovidan o’tgan asar haqiqiy asardir.
* * *
Uchta bolasi bilan xotinini tashlab ketti-da, “Bolalar baxtini o’ylang” deb shig’ir yozdi.
Qoyilley, shovvoz!
* * *
Adiblar ulug’ yozuvchi Abdulla Qahhorning ushbu so’zlarini ijodxona peshtoqiga yozib
qo’ysalar arziydi. “Adabiyot atomdan kuchli.uning kuchini o’tin yorishga sarflamaslik
kerak!”
Munaqqidlar ustoz Ozod Sharafuddinovning ushbu so’zlarini shior qilib olsalar arziydi.
“Tanqidchi ijod bog’iga bolta emas, tokqaychi ko’tarib kirishi kerak!”
* * *
Dehqon tajribasi oshgan sayin yumushi yengillashadi: ko’p hosil oladi.
Quruvchi tajribasi oshgan sayin yumushi yengillashadi: chiroyli imorat quradi.
Jarroh tajribasi oshgan sayin yumushi yengillashadi: yaxshi operatsiya qiladi…
Ijodkor tajribasi oshgan sayin yumushi og’irlashadi.
Uning o’zini takrorlashga haqqi yo’q!
* * *
Haqiqat havoga o’xshaydi. Rangini ko’rmaysiz. Ovozini eshitmaysiz. Hidini bilmaysiz…
Ammo bir lahza havosiz qolsangiz, bo’g’ilib ketasiz. Kitob ham shunday. Yolg’onga duch
kelgan kitobxon bo’g’ilib ketadi.
* * *
Iste’dodlilar hadeganda qovusha qolmaydi. Ular yulduzga o’xshaydi. Har bir yulduzning
o’z mehvari bo’ladi. Yulduzlar bir-birini inkor etmaydi. Ammo bir-birining mehvariga
kirmaydi ham. Iste’dodsizlar esa bir zambil shag’aldek gap. Darrov to’dalashadi. To’da
bo’lib jim yotsa-ku, mayli… Baraka topgurlar iste’dodlilarga tosh otaverib bezor qilgani
chatoq…
* * *
Hamkasblarim meni kechirsin-ku, ba’zi qalamkashlar varrakka o’xshaydi. Shamol
qayoqqa essa, o’sha yoqqa qarab, shox tashlaydi. Shamol qancha qattiq essa, dumini
shuncha shitob bilan likillatadi. Qancha havolansa, dardaragi shuncha qattiq varillaydi.
* * *
“Muhabbat” degan so’z hamma tillarda bor. Inglizlarda-“Lav”, nemislarda-“Libe”, lotin
tilida “Amor”, rus tilida “Lyubov”... “Lyubov k Rodine”, “Lyubob k jenshine”, “Lyubov k
materi”... Albatta, barcha tillarda bu so’zning bir necha xil ifodasi ham bor.
Daftar hoshiyasidagi bitiklar. O’tkir Hoshimov
www.ziyouz.com kutubxonasi 27
Ammo o’zbek tilida “Muhabbat” degan so’z shu qadar rango-rang ma’nolarga egaki,
hayratda qolasiz! “Yoqtirib qolmoq”, “Ko’ngil bermoq”, “Moyil bo’lmoq”, “Xushtor
bo’lmoq”, “Oshufta bo’lmoq”, “Dil bermoq”, “Bedil bo’lmoq”, “Mubtalo bo’lmoq”, “Maftun
bo’lmoq”, “Mahbub bo’lmoq”, “Oshiq bo’lmoq”, “Yaxshi ko’rmoq”, “Ishq”, “Ishqi
tushmoq”, “Ishqi foniy”, “Ishqi boqiy”, “Sevgi”, “Muhabbat”, “Mehr” va hokazolar...
Tabiiyki, bular orasida boshqa tillardan kirganlari ham bor. Biroq ularning barchasi- teng
huquqli o’zbek so’zlari!
Gap faqat bunda ham emas. Bu iboralarning hammasi umumma’noni anglatadi va ... har
biri alohida ma’no tashiydi!
Mumtoz adabiyotda “ishq” so’zining o’zi ikki xil ma’noni ifodalaydi. “Ishqi foniy”-
mahbubaga nisbatan sevgi. “Ishqi boqiy” –Tangrining diydoriga yetish...
Bugungi kunimizga kelsak... Boshqa tillarda uchrashi mushkul bo’lgan g’alati holatlarni
ko’ramiz. “Vatanga moyil bo’lmoq” degan ibora kulgili tuyuladi. “Vatanni sevmoq”
deyiladi. “Ota sevgisi” degani shakkoklikka o’tib ketadi. “Ona ishqi” degani gunoh
hisoblanadi. Farzandning onaga “Xushtor bo’lmog’i” do’zaxiylik sanaladi. “Ota-ona
mehri”, “Farzandning ota-onani yaxshi ko’rishi”, “Farzand mehri” deyiladi...
Shunday qilib, “Yoqtirib qolmoq” bilan “Ko’ngil bermoq”, “Ko’ngil bermoq” bilan “Oshiq
bo’lmoq”, “Oshiq bo’lmoq” bilan ”Sevmoq”, “Sevmoq” bilan “Muhabbat”, “Muhabbat”
bilan “Yaxshi ko’rmoq”, “Yaxshi ko’rmoq” bilan “Mehr” orasida uzoq, juda uzoq masofa
bor...
Tilimiz naqadar rango-rang! Tilimiz naqadar boy!
* * *
U yovvoyi gul edi: dashtda tugildi.
Bahor yomg’irlari shivirlagan pallada yerni tirmalab, yorug’ dunyoga chiqdi. Barq urib
o’sa boshladi.
Biroq... Qurg’oqchilik boshlanib, yer toshdek qotdi. U jizg’anak bo’lib, so’ldi. Ustiga-ustak
allaqanday mol uni toptab o’tdi...
Ketidan achchiq-achchiq shamollar esdi. Qor yog’di... Tamom!
... Ammo u tirik edi!
Yana bahor keldi. Ilq-iliq yomg’irlar yog’di. U jamiki ko’rgiliklari evaziga qaytadan bosh
ko’tardi. Qaddini rostlab yana barq urib o’sdi. G’uncha tugdi... olov parchasidekyal-yal
yondi. Shu qadar muattar bo’y tarata boshladiki, hamma hayratdan yoqa ushladi!...
Shunda...
Uni ko’chirib keltirdilar-da, qimmatbaho tuvakka solib, uyning to’riga keltirib qo’ydilar.
Qandoq yaxshi! Qurg’oqchilik qovjiratmaydi. Mol toptamaydi. Izg’irin shamollar vujudini
qaqshatmaydi. Boshiga qor yog’maydi... Hammaga ko’z-ko’z qiladilar...
Shunaqa-ku... Negadir u endi muattar bo’y taratmay qo’ydi...
Oradan kun o’tdi...
Hafta o’tdi...
Oy o’tdi...
... Uni uloqtirib yubordilar-da, qimmatbaho tuvakka boshqa gul keltirib o’tqazdilar...
* * *
- Iste’dodsiz iste’dodsizni yomon ko’rsa nima bo’ladi?-Hech nima bo’lmaydi!
_ Iste’dodsiz iste’dodlini yomon ko’rsa nima bo’ladi?
- Hech nima bo’lmaydi!
Daftar hoshiyasidagi bitiklar. O’tkir Hoshimov
www.ziyouz.com kutubxonasi 28
-Iste’dodli iste’dodsizni yomon ko’rsa nima bo’ladi?
- Hech nima bo’lmaydi.
-Iste’dodli iste’dodlini yomon ko’rsa nima bo’ladi?
- Fojia bo’ladi!
* * *
Ko’pchilik qalam ahlining bitta ojizligi bor: hammasi-“birinchi”!
Holbuki, kim “birinchi”, kim “yuzinchi”, kim umuman “hech nechanchi emas”- kitobxon
hal qiladi.
* * *
Yozuvchining o’quvchiga aytadigan dardi qancha kuchli bo’lsa, asar tili shuncha biyron
bo’ladi.
* * *
Bolta bilan qalam bir-biriga o’xshaydigan buyumlar emas. Ammo xizmati jihatidan

--------------------
Axborotni boshqarish - dunyoni boshqarish... (Bill Geyts)
Перейти в начало страницы
akmal
11 март 2010 21:40


Гуру
 • 136

Репутация: - 28 +
Группа: Журналист
Сообщений: 1783
Регистрация: 12.03.2008
ICQ:--
Яхши хикоялар бор экан мазза килдим
Перейти в начало страницы
sparganus
11 март 2010 22:18


Нобель
 • 153

Репутация: - 103 +
Группа: Фаол
Сообщений: 5604
Регистрация: 21.06.2009
ICQ:618341974
QULDAN KEGANCHA

--------------------
Axborotni boshqarish - dunyoni boshqarish... (Bill Geyts)
Перейти в начало страницы
akmal
23 март 2010 21:42


Гуру
 • 136

Репутация: - 28 +
Группа: Журналист
Сообщений: 1783
Регистрация: 12.03.2008
ICQ:--
Мазза
Перейти в начало страницы
sparganus
29 май 2010 18:48


Нобель
 • 153

Репутация: - 103 +
Группа: Фаол
Сообщений: 5604
Регистрация: 21.06.2009
ICQ:618341974
sizam u bu narsa qushinde Akmal aka :)

--------------------
Axborotni boshqarish - dunyoni boshqarish... (Bill Geyts)
Перейти в начало страницы
Xama
16 октябр 2010 23:14


Гуру
 • 136

Репутация: - 13 +
Группа: Фойдаланувчи
Сообщений: 1376
Регистрация: 3.07.2010
ICQ:--
кулгилиларидан бусин ))

--------------------

_dr.xama@mail.ru_
Перейти в начало страницы
Kris
10 ноябр 2010 03:03


"GAMER"
 • 153

Репутация: - 18 +
Группа: Фойдаланувчи
Сообщений: 1549
Регистрация: 29.10.2010
ICQ:629043038
хаммаси зур

--------------------
Перейти в начало страницы
Asadbek0887
7 август 2012 20:17


гуру
 • 136

Репутация: - 20 +
Группа: Журналист
Сообщений: 1991
Регистрация: 9.04.2011
ICQ:647980973

Дойим online

Hikoya mualifi Muhammad Madrahimovga minadorchiligimizni bildiramiz  

Бу хикоя менга жудаям ёккани учун дустларим билан бахам курмокчиман !!!


 

Термин ва умумий атамалар таржима қилинмаган холда келтирилди.

Тунги 1:45. Компьютерда илмий мақола ёзиб ўтирибман. Маълумот етмай қолди. Интернетга уландим. Маълумотни номини киритиб,«қидирув» буйруғини бердим. Маълумотни топдим. Кўчириб ўтказдим. Интернетдан узилмаган холатда ишлай бошладим.

Соат 2:15. Интернет ойначасига ўтдим. «Хордиқ» сахифасига кирдим. «ўйинлар»,«латифалар», «фильмлар»... .

Қўл телефоним жиринглади.

-Эшитаман-

-Ярим кечаси безовта қилаяптидеб ўйламагин. «қидирув» берсам сен хам «Онлайн» (доимий алоқа) да экансан. Шунга қўнғироқ қилаяпман-деди Шеромон.

-Ха, нима гапинг бор эди-сўрадим эснаганча.

-Менга ёрдаминг керак, 15 минутга

-Нима ёрдам-

-Ёзиб ол - Кейин шоша пиша айта кетди- www.yazgulu.com га кирасан ва...

-Э э тўхта, тўхта мен ёрдам бера олмайман, сени биламан нима иш қилишингни бунақа ишларга аралашмайман-де я эътироз билдирдим.

Чунки бундан бир хафталар аввал худди шундай ярим кечаси телефон қилиб, бир сайтни номини айтган эди ва буйруқ бериб турганди мен бажаргандим. Сабабини сўрасам«ўйин» деганди. «ўйин» эмас чинлигини эртасига қўлимга яхшигина пул тутқазиб, телефонимга эса пул ўтказиб қўйганини айтгандан кейин тушундим. Ахир хеч ким 30 дақиқалик интернет орқали буюрилган сайтга кириб иш бажариб тургани учун бунча кўп хақ олмайди-да. Эътироз билдирсам хам, қанча қистасамхам айтмаганди ўшанда.

- сен айтганимни қилавер қуруқ қўймайман.

- қандай ишлигини айтмасанг барибир қилмайман-деб эътироз билдирдим.

- бўпти айтаман, лекин иш битгандан кейин

- розиман.

Чунки мени хам бир томондан гап нимадалиги қизиқтирса, иккинчи томондан «ортиқча пул зарар қилмайди» дея ўйладим.

- Таёрман.

-Бошладик- трубкадан Шеромоннинг шашт билан гапирилган овози эшитилди.

- www.yasguli.com сайтига кирдингми

- ха.

- «Guller» бўлими.

- тайёр.

- энди мониторингни ўнг пастки четида сариқ гулни расми турибди 45 рақами билан.

- кўрдим.

Очдим. “И-е-е, нима бу?”- ўйладим. Экранда (мониторда) туркча охиста куй чалиниб, аввал қизил гуллар кейин эса бош скелетининг расми, ундан кейин эса гуллар аста секин бош скелетига айланаётгани намоён бўла бошлади. Гуллар қанчалик гўзал бўлса, скелет тусини ола бошлаган сари экранга қўрқинчли тус кира бошлади.

- рахмат эртага кўришгунча мени безовта қилма чарчадим, бироз дам олай-трубкадан қисқа-қисқа товуш эшитилди.

“оббо, яна «шапка» кийдириб кетди” -ўйладим экранга тикилганча- “нима экан бу...«вирус»ми?, вирус бўлганда унга қандай даромад келтириши мумкин”. Хеч ўйлаб ўйимга етолмасдим.

Азон овозини эшитиб уйғониб кетдим. Ухлаб қолибман. Соат 4:30. Компьтер деганлари яхши нарсада. Хатто эрталабки намозга хам уйғотади.

Бомдоддан кейин компьютерга ўтирдим. Бошқаларни билмадиму агар ишдан чарчаб келган бўлсам хам компьтерни олдида бирор соат ишламасам хумори тутади. Кимдир сигаретга, кимдир ичкиликка хумор бўлса меники эса...

Хат келибди. Очдим. Ўқий бошладим лотинча, тушунарсиз тилда. Ия бу туркчаку. Бир иккита сўзлари таниш туюлди. Музика чалиниб яна хат келгани маълум қилинди. Очдим.Шеромондан.

«Шерзод сен бу хатни барибир тушунмайсан яхшиси менга жўнат. Тушликдан сўнг олдингаўтаман. Мен хозир ухлаяпман».

«Оббо ухлайверар эканда, майли дам олавер». Хатни жўнатдим. Хар эхтимолга қаршикомпютеримдан кечадан бери қилинган ишлар рўйхатини, интернет хабарларини ўчириб ташладим.

-Хеч нарса билмасдан юрсанг ўзингга кў-ўп яхши бўларди -деди Самарқандча шевада мен томонга қоғозга ўралган нарсани суратуриб.-Орланиб сўрамаган ўзига золим-деб, мақолни ярмини айтгим келмаган холда қоғозни очиб пулни чўнтакка солдим.

-Санамадинг-ку, - деди у чўнтагимга ишора қилиб-бу сафар сал кўпроқ, лекин бу дегани кўп пул ишлаяпти дегани эмас. Менга кейинроқ керак бўласан.

-Нега керак быламан? Бошқа одам қуриб кетганми - кейин қўшимча қилдим-қолавурс а энди бунақа тушунарсиз ва«криминал» ишларингга аралашмайман.

-Кўрамиз аралашмаганингн и. Энди саволингга келсак, биринчидан комьпютер дастурлари билан ишлашни биладиган энг яқин ўртоғимсан, иккинчидан сен мени сотмайсан, учинчидан “нозик” дастурлар билан ишлашни биласан, тўртинчидан«қўйнингдан тўкилса қўнжингга» деган мақолга биноан пуллар бегонага эмас сенга тегса ёмонми?, бешинчидан хозир хаммадаям сеникидек кучли комьпютер йўқ, ва нихоят охиргиси пул учун хамма нарсага тайёрсан. Бошқа саволлар йўқми? - дедибошини қашлаб.

-Шу охиргиси нафсониятимга тегди. Нима мени шунчалик пасткаш деб ўйлайсанми - деб чўнтакдаги пулни олдига ирғитдим.

-Э...э..хазил, олиб қўй - пулни яна олдимга сурди - жума куни қайдасан? - жиддий сўради у.

-Менга олдин нима қилаётганингни айтмагунингча бунақа ишларга аралашмайман. Бундан тоза ишни хиди келмаяпти.

- Шошма менга жавоб берчи, нега доим овозли чатларда онлайнсан. Ахир ўзингни сотиб қўясанку.

- Галварс эдинг, шундайлигинча қолибсан. Овозли чат онлайнга юкланганда тармоқда ўтказувчанлик йўли кенгаяадива дастурни ишини тугатгунинггача кенг холатда қолади. Бунда интернетинг тезишлайди, ахборот алмашинуви тез холатидан шиддатли холатга ўтади ва катта хажмлидастурларни хам бемалол кўчириб олаверасан. Шу пайт уни қўл телефони жиринглаб қолди.

-Эшитаман, Ха сизми, нима гап?Хўп..., кечроқ эди. Паркда... келишдик-алоқан и узиб, менга:

-Жума куни соат 23 ларда интернетга кириб тайёр тур бу пуллик эмас. Савоб иш қолганини кейин гаплашамиз, чақиришаяпти - деб автобус бекати томон югуриб кетди.

Оббо хеч нарса айтмагани майлику-я, тушлик пулини тўлашниям ташлаб кетди. Официантни чақириб хисобни сўрадим. Хар қалай жуда каттабўлмасаям каттароқ хисоб айтганидан кейин, чўнтакдаги пул етмаслигини билиб Шеромонташлаб кетган пулдан тўладим.“Ха, мана буни пул деса бўлади, ёмон эмас”. Кафедан чиқиб хурсанд кайфиятда яна ишга йўл олдим.Жума 23:00. Интернетни очдим. Хат келибди. «Бугун катта жангбўлади. «Sherdows»да ишла«sheman», «nod1» лар жангга тайёр бўлиб турсин. Шеромон».

Компьютерга ўтирдим. Sherdowsга кирдим. Sherdows дегани бу мени ўзим тузган дастурим. Хамма хозир Microsof Windows XPда ишлаётган былса, мен уни у ер бу ерини ўзгартириб, ўзбекчалаштириб олганман. Энгасосийси бу дастурга бирорта бегона дастур рухсатсиз кира олмайди, хатто келаётган хабарлар хам дастурдан ташқарида кутиб туради.«Sheman», «nod1» лар эса менинг кичкина дастурларим, тўғрироғи «вирусларим».

«Sheman» дастури мен ким билан тармоқда алоқада бўлсам, мени жўнатган хабарларим билан бирга«яширин» тарзда етиб боради ва ўша комьпютердаги системали файллардан ташқари файлларни хаммасидан нусха олиб«Wintile» деб номланган папкани ичига яширин жойлайдива электрон хатдонимга ушбу файлларни номлари ва хажми тўғрисида маълумот жўнатади.Бу вақтда мен маълумот эгалари билан тармоқ орқали агар нотаниш бўлса танишаётган бўламан, агар таниш бўлса қизғин сухбат қураётган бўламан. Асосий мақсад тармоқда мижозни ушлаб туриш.

Шу билан бирга э-хатдонимга очиб келган маълумотга биноанфайлларни номлари ва хажмига қараб керакли ва кераксизга ажратаман.

Иккинчи томонда эса сухбат янада қизғинлашади.

Мени қизиқтирган файлларни саралаб nod1-дастурига ўтказаман ва уни хам жўнатилаётган хабар ичига солиб юбораман. У sh1 дастури тайёрлаган маълумотлардан кераклиларини нусхаларини мени э- хатдонимга ташлайди.

Камчилиги эса менинг мижозим ўша пайтда компьютерда бажарилаётган жараёнларни очиб кўрса, менинг дастурларим қизғин иш фаолиятини юритаётганини кўради. Лекин, афсуски, унақа даражада хушёр турадиган компьютерда ишловчиларни кўрмадим. Албатта ўзимдан ташқари.Qo'л телефоним жиринглади.«Шеромон qoғироғи» ёзуви пайдо бўлганидан кейин алоқага чоғландим.

- Ха хакерча қалайсан - ундан олдин салом бердим мен.

- Ишга кириш. «mail agent»га, Сарвиноз деган қиз билан улан.Ёз noz_86@mail.ru

-Ў хў қизча ёш эканку-луқма ташладим. Чунки кўпчилик э-хатдонларига ёддан чивармаслик ёки бошқа сабаблар биланми туғилган йилини кўрсатади.

-Ёшлиги қоптими, эрга тегса шувақтгача камида иккита боланионаси бўларди.

- Ха биз учун ёшда барибир, балки эрга теккандир. Э-ха сентанийсан - давом этамиз кейинчи.

-тармоқда озгина гаплашиб тур...

-Шу одатинг ёмонда-норозила ндим – гаплашиб турмиша

Алоқани узмадим. Менга нима пулини у тўлагандан кейин. Мустақилликдан кейин кириб келган уч нарса менга ёқади. Қойил қоламан.

Биринчиси, компьтер. Барча кўчани, ишхонани ишлари, хатто ўйинлар, аёлимга телевизор, тирикчилик, хордиқ,болаларга мультфильм, хуллас, куннинг 24 соатидан 22 соати хизматда.

Иккинчиси, уяли алоқа хизмати.Ёнингизда былса хар доим бошлиққа-ю, аёлингизга-ю, иши тушган барча одамларга топилаверасиз, хатто қимматлигигаям кўнасиз уни устига.

Учинчиси эса официантлик хизмати. Илгари хам бўлгандирку, лекин, хозир хар қадамда, хар бир ошхона кафеда бор. Яхшида, уйдаги аёлингиздан яхши хизмат қилади. Кулиб, кулиб жонингизниям, пулингизниям олади. Хатто қайтимини хам бериб сизни қийнамайди, майдайўқ экан деб сизга қарааб турса керак эмас деворганингизни билмай қоласиз. Лекин ўша «керак эмас» қайтим уйдаги қизчангизга музқаймоқ олиб киришга етадиган бўлади.

-Гаплашяпсанми? - Шеромонни овози хаёлимни бўлди.

-Хозир, - ишга шўнғидим.

-Ассалому алайкум - тармоқ ичидан салом бердим.

Чунки Салом, привет, хелло – сўзлари ўйинчоқ маъноларга эга. Соф ўзбекча салом кам учрайди ва хар қандай одамниям бу ким экан деган маънода қизиқтиради.

- Саломлар бўлсин - жавоб келди у томондан.

Қизча дадилроқ кўринади.

- Агар сизни қийнаб қўймасам,сиздай бир қиз ярим кечаси уйқу ўрнига тармоқда нима билан шугулланаяпти экан-а? -савол йўлладим.

- Сиз билан гаплашаяпман.

Савол қанчалик ахмоқона бўлса, жавоб хам шунчалик мендай ахмоққа мос эди.

- Рахмате. Яқиндан танишиш масаласига қандай қарайсиз. Хохласангиз анкетамда телефон рақамим хам бор

- Фақат тармоқда, хаётда хам эмас, телефонда хам эмас.

- Розиман, сиздан бўлсин, мен хакимда анкетамни очсангиз билиб оласиз, - жавоб йўлладим.

Мен анкетамни доимо тўгри маълумот билан тўлдираман. Ёлғондан не наф. Лекин интернетда танишмоқчи бўлганлар кўпи ўзлари хақидаёлғон маълумотлар берадилар. Бу менга ёқмайди

Sheman» ни жўнат, - буйруқ келди Шеромондан.

- Нега?

- Жўнат - қатъий буйруқ келди. Жўнатдим.

- Хали 30 га кирмасдан фан номзоди экансизда - Сарвинозхондан хабар келди - Уйланганмисиз?

- Уйланмоқчиман - бу жавобни биттаси ўргатганди. Агар бирортаси уйланганмисиз деб сўраса уйланмоқчиман дея жавоб берсанг ёлғон бўлмайди деб.

Чунки уйланганлар яна уйланишлари мумкинку.

Лекин уйланмоқчиман деган жавоб савол берувчини уйланмаганман деган маънони тушунишига сабаб бўлади.

- қачон уйланмоқчисиз – саволкелди ундан.

- Яхши қиз учраса

- Учрамаяптими, яхши қизлар кўпку

- Мана масалан сиз менга тегармидингиз?

- Ие бу қанақаси, хазилкаш экансизку, биринчи танишувданоға

- Ана кўрдингиз бошқалар хам рози бўлишмаяпти Ахир 28 га киргунча бирорта қизни учратмаганмисиз

Nod1» ни жўнат - Шеромондан буйруқ келди- манзилни мени хатдонимни кўрсатавер

-Йўғе маълумот менга келсин кейин сенга жунатаман -Йўқ маълумот менга келсин. Тинч юрай десанг шундай қил

- Хўп - «nod1» ни жўнатдим

- Учратганман - қизга хабар жўнатдим.

- Ўшанга уйлана қолсангизчи

- Ўшанга уйланганман.

- Ия уйланмаганман дедингизку

- унақа демадим, уйланмоқчиман дедим

- Ажрашганмисиз?

- Йўға, лекин у хозир узоқда (хўрсиниб уйни кўздан кечирдим, ростдан хам узоқда эди, уни онасиникига жўнатиб юборган эдим).

- Кечирасиз бўлмаса - қиз«узоқда» деганимни бошқача тушунди (астағфируллох)

- Болаларингиз борми?

- Бор битта

- Ха қийин бўптида- қиз менгаачинаётгани яққол сезилиб турарди. Сухбатни узоқроқ чўзиш керак.

- Маълумот келдими, - Шеромондан сўрадим.

- Яна 2 дақиқа

- қиз хақида маълумот бер

- Билганим: 6 ой аввал эридан ажрашган, эри наркоман чиқиб қолибди.

- Етарли

- қиз бола эмас, бирорта ажрашган хотин бўлса хам бўлаверар эди, - қизга хабар жўнатдим.

Бу қиз учун муддао бўлди шекилли.

- Компютеримга нимадир бўлди шекилли бир минут кутинг - дея қиз тармоқдан чиқиб кетди.

- Бўлдими? – Шеромондан сўрадим

- Алоқани узаверсанг бўлади,-жавоб келди ундан

Қиз қайтгунича тармоқдан чиқишга улгура олмайман, шунинг учун комьпютеримни электр манбаидан тўғридан тўғри узиб қўя қолдим.

Орадан 3 дақиқа ўтиб уйқуга тайёрланаётгани мда қўнғироқбўлди.

- Алло, тармоқдан чиқмадингми

- Компютерни ўчирдим - деб жавоб бердим

- Тезда компьпютерингни ёқ-қиз билан алоқани боғла

- Нима гап

- Айтганимни қил- бақирди у.

- Хўп-айтганини қилиб қўя қолдим

- Комьпютерни ёқдим алоқа боғлашга уринаяпман.

- Онлайнмикан - шошилиб сўради

- Хозир озгина қ....... тур – бу сафар мен жеркиб бердим.

- хўп эшит, олинган маълумотларни жойига қайтариб қўя оласанми?

- қайтаришга на хожат у ерда шу маълумотлар борку, биз у ердан нусха олдик холос, - ақлўргатдим мен.

- Мен маълумотларга озгина ўзгартириш киритдим.

- Тушунарли лекин бу...

- Тўлайман пулингни,- зарда қилди у

- Э э пул демаяпман,-бу ишинг криминал бўлса яхшиси қўя қол. Қолаверса у қизда сенга керакли қандай маълумот борлигига хам хайронман.

Экранга қарадим. Сарвиноз тармоқда эди. Мен хам тармоқдалигимни билиб хабар жўнатди.

- Ухлаб қолмадингизми мабодо яхши йигит

- Ухлашга хали вақт эрта, – дедим дадилланиб

- Файлни узат, – бу сафар Шеромонни шоширдим.

- Нега сиз турмушга чиқмагансиз, – дея қизни саволга тутдим вақтни ушлаб туриш мақсадида

- Хеч ким олмаяпти, - қизни хазиллашаётгани аниқ эди.

- Майли қўймадингиз қўймадингизда ва нихоят сизни олишга розиман, – деб хазиллашиш билан қизни компютери ичидаги маълумотларни Шеромонникига ўзгартира бошладим.

- Мани қалиним коттаде лекин,– у томондан ўқ отилди

- Мен бир бечора камбагални қийнаманг унчалик

- Бўлмаса туя хаммомни орзу қилмасинде

Туя хаммомни орзу қилмадику лекин ундаги «тогора» ларни янгисига алмаштириб бўлди.

- Миссия завершен, – дедим русчалаб Шеромонга – яхши тушлар куриб ётаверайми?

- Тушингда мен берадиган пулларниям кўравер, рахмат оғайни, деб хе йўқ бе йўқ ўчиб олди.

- Майли узр биздан, катта нарсани орзу қилибмиз, – деб Сарвиноздан мен хам узилиб қўя қолдим.

Орадан 2 хафта ўтди. Бу вақт оралиғида Шеромон ердаям кўкдаям йўқ. Уни тополмадим.

Ўз ишимга шўнғиб кетдим. Бир куни ишхонамиз ошхонасига тушлик қилгани чиқдим. Овқат олаётганимда: «Бу йигит овқатни биз билан ейди. Сиз бошқаларга хизмат қилаверинг», - деган овозни эшитиб орқамга ўгирилдим.

- Оғайничалиш бормисан? қаерларда қолиб кетдинг мингталик пулдай кўринмай кетдинг, – деб саволга тутдим.

- Хаммаси хақида кейин бафуржа, хозир биз билан тушликка мархамат қилсинларчи, - олдиндан тайёрланган столга бошлади – Ха ха тушунаман хаммасини сенга кейин айтаман, - деб гапиришга қўймасдан бошлади.

Маза қилиб тушлик қилдик. Тушликдан сўнг унга савол назари билан боқдим.

- Ха нима – деди.

- Гапирасанми?... ..Гапиртирайми?

Чуқур ух торттида бошлади:- Сенга тўлалигича айтиб ўтирмайману, лекин Сарвиноз кимни қизилигини айтсам ўзингтушуниб оласан. Биласан мени ўқувчиларим бор, хар йили олий ўқув юртларига абитуриент тайёрлайман

- Дангалини айт чайналмасдан ўша куни нима иш қилдигу, Сарвиноз кимни қизи – росманажахлим чиқа бошлади мени.

- Сарвиноз битта катта фирма директорини қизи бўлади.

- Хўш, - дедим мен

-Нима хўш тушунмадингми ғалча, ўша Сарвинозни дадасини тунадик биз

- Хўш, - дедим мен яна

- Ўша кунги ишимиз туфайли 20студентимга шартнома пулини уша фирмадан ўғирладик.

Чойни кўтарган жойимда қотдим....

- Отворадиган бўлсам, пешонангга тегиб синадиган пиёла «жалка» бўлади, айтганманку жиноятга аралашмаймиз деб- росмана бақирдим.

- Жим атрофдагилар бизга қарашаяпти.

- гўёки сен буни холисанилло қилдинг, савобга шундайми?- юзимни тириштириб сўрадим.

- Хар қандай мехнат мукофотланиши керак. Харқалай жуда директордай бўлмасаям озгина олдим - пайтдан фойдаланиб чўнтагидан олган конвертни ичидан бир қанча АҚШ долларини олиб кўйлак чўнтагимга солиб қўйди. На суюнишни, ва на куюнишни биламан.

- Ха кимларнидир қарғишига қолганимиз аниқ, - дедим.

- Бойга бало урмайди, қарғишга қолсам мен қоламан сен эмас, шунча қарғишни устига 5-6 та қўшилса хеч нарса қилмайди, - деди.

- Барибир яхши қилмапмиз, ўғирлик барибир ўғирлик

- Э ўзингни тўғрига солма, бу дунёда хозир хама ўғри

-Фақат мен эмас,- жахлим яна қайта бошлади – айтчи, хўп майли уни компютеридан файлни кўчириб олдик, лекин уни қайта жойлаш нима учун керак эди.

-Эшит: хар йил у фирма директори бойваччаларни болаларидан шартнома пулини ярмини накд олиб, тўла холда институтларга пул ўтказиб берарди. Хужжатларда 20 та камтаъминланган талабаларга хомийлик қилаётгандай гўёки, тушунаяпсанми? Аслида пул давлатники, демак биз хаммасини карор топтирдик. Шартнома пули туланган болаларни хаммаси кишлокдан келганлар ва кам таъминланганлар . Ўша куни пул ўтказилиши керак бўлган болалар рўйхати тасдиқланиши керак эди. Директор ёрдамчиси олиб келган болалар рўйхатинимас биз киритган рўйхатни тасдиқлаб юборди. Мен у рўйхатни ичига ўзимникини жойладим. Сен эса файлни ичини ўзгарганини билмасдан уларни алмаштирдинг - дея иршайди.

Қандай криминал иш қилганимизни ўйлаб ўзимга келганимда Шеромон олдимда йўқ эди.

давоми бор......Мехнат таътилим тугашига бир неча кун қолди. Иш чиқишга тайёргарлик кўриш учун бир неча кундан бери қўл теккизилмаган компютерни ёқдим.

- Тегмаётганингиз га хурсанд бўлиб юрудим, Яна компютерни

олдига ўтирволдингизми - аёлим жаврашни бошлади. Мен эса

қулоғимга эшитгични тақиб ашулаларни додаларини эшитибиш

бошладим.

Интернетни уладим. Бир неча кун аввал бир нечта мақола тайёрлаб қўйгандим. Шуларни жўнатишга конференция қидира бошладим.

- Вой мана бу кишимни мен гапириб ётибман булар бўлса

қулоқ

Перейти в начало страницы
princ_uz
7 август 2012 20:34


Forum Moderator
 • 136

Репутация: - 13 +
Группа: Журналист
Сообщений: 3596
Регистрация: 4.12.2011
ICQ:641688606
qoil davomi xam bormi

--------------------
Перейти в начало страницы
Asadbek0887
7 август 2012 20:42


гуру
 • 136

Репутация: - 20 +
Группа: Журналист
Сообщений: 1991
Регистрация: 9.04.2011
ICQ:647980973

- Вой мана бу кишимни мен гапириб ётибман булар бўлса

қулоқларига тақволиб ... э сиззи,- деб мухтарама аёлимиз аразлаб

чиқиб кетдилар. Ана энди тўлатинчлик, мазза қилиб ишласам

бўлаверади.

Шу пайт компютеримда ўзгаришни сезиб қолдим. Жараёнлар рўйхати ойначасиниочдим ва у ерда бир бегона дастур зўр бериб ишлаётганини кўрдим. Кимдир тармоқдан компютеримга кирганди. Ўша файлни жойлашган жойини қидира бошладим. Топдим. Windows ни ичида жойлашиб олиб, хужжатларимни кўздан кечираётган файлни келиш манзилини аниқлашга уриндим. Манзили Россия Интернет тармоғиники. Демак рус хакерчаси Ўзбекистонликла рни компютерига рухсатсиз киришга хаққим бор деб ўйлабдиларда. Қитмирлигим тутди. Уни компютеридан фойдаланувчи номини билиб олдимда, мендан кўчираётган файлни ичига бош бармоқни икки бармоқ орасига олинган суратини жойлаб, «ха онангни» деган сўзни инглизчасини жўнатиб юбордим. 20 дақиқалардан сўнг компютеримдан у дастур йўқолди. Яна 20 дақиқалардансўнг майл агент дан “дўстликка сўров” хабари келди. Қабул қилдим.

- Салом Ўзбек – деган хабарга

- Салом Киллер – деб жавоб жўнатдим. Мен ютдим биру нол. Чунки Киллер уни фойдаланувчи номи бўлиб уни компютерига кирмаган одам буни билмайди.

- Мен илгари Ўзбекистонда компютер борлигига хам шубха қилардим. Энди эса сендай хакерни кўриб браво дейман.

- Ўзбеклар хеч кимдан кам бўлмаган ва бўлмайди хам – президентимизни суюкли сўзларини ғурурланиб ишлатдим.

- Немо исмингми ёки лақабингми - энди у мени топганди.

- Исмим Мухаммад, Немо вақтинчалик фойдаланувчи исми

- Исминг муқаддас исм экан хамма ерда хам ишлатаверма

- Ха албатта фақат «арзирли» одамларга айтаман

- Ишончинг учун рахмат

- Арзимайди коллега - дедим

- Рухсатсиз кирганим учун узр сўрайман

- Узринг қабул қилинди

- Омон бўл

- Ўзинг хам

«Ха Ўзбекистон, мана бугун бирфарзандинг ерингга кириб келган душманни виртуал нокаутга учратди» деб аёлимнижаврашига қулоқ осиш учун ошхонага йўналдим.Ишдан келсам Ботиржон деган йигит эшигим олдида турибди. У биздан бир неча уй нарида яшайди.

- Қале Батко ишла яшими - дедим Тошкентчасига

- Ёмонамас - деб жавоб берди - манга Offis дастурини ўрнатиладигани кере

- Нима қиласиз

- Компютерим ёнмаяпти

- Компютер ёнмаса Offis мас Windows ни ўрнатиладигани керак бўлади

- Нага?

- Нага пагамас, ўзи Ofis билан Windows ни фарқига борасизми

- Э нима фарқи бор

- Катта фарқи бор

- Эшитинг сиз бир ташкилотда ишлайсиз ўша ташкилот Windows, кейин ўзингизни хонангизга кирдингиз, у сиз учун - Ofis, ёзув чизув ишларингиз - Word, хисоб китобишларингиз - Excel, доскада ул бул нарса кўрсатиб хамкасбларга тушунтириш - Power Point, столингизга ўтирсангиз хамма нарса бор бусиз учун - «иш столи» тушунарлими?

«Қашқирлар макони» сериалини кўриб ўтирувдим, компютеримдан электрон почтамга хат келганини маълумқилувчи овоз янгради.

Хатда: «Сизнинг конференцияда иштирок этиш тўғрисидаги илтимосномангиз қабул қилинди. Келиш кунингизни бизга маълум қилинг. (Мехмонхонани брон қилиб қўйиш учун керак). Мехмонхона, озиқ - овқат ва ички йўлкира бизнинг хисобимиздан. Келиш ва кетиш харажатлари ўзингиздан» - деган хабарни ўқидим.

Эртасига институт директори бориб келиш харажатлари тўлайман деб ваъда берганидан сўнг Москвага йўл тадоригини кўра бошладим.

*****

....Февраль .... Москвага етиб келишим билан биринчи килган ишим тўғри келган ошхонага кириш бўлди. Ошхонадаман. Нима овқат ейишниям емасликниям билмайман. Сабаби Москвада кўп овқатлар калориясиз ва совуқлик мен учун. Яна бир бор ўзбек таомларига тан бераман. Овқатланиб бўлдим ва Ленинград деб номланувчи мехмонхонага жойлашгунча ёнгинасидаги интернет кофейняга кириб чиқишни режалаштирдим. Пулини олдиндан тулайман. Ха тешиб чиқсин деворай дейману ўзимга қайтмасин деб индамайман. Москвада хамма нарса қиммат. Бу йилги бекорчижурналларни маълумотларига қараганда дунёда энг қиммат шахар деб тан олинибди.

Ташқарида қор ёгаяпти. Оппоқ қор. Кофе олиб келган қиз сал қалқиб кетди ва кофени тўкворай деди.

- О, кечирасиз узи сал қўполроқманда – деди русчалаб ва ширин жилмайиб.

- Йук сиз айбдор эмассиз, хаётда шунака майда муаммолар бўлиб туради хеч қиси йўқ - дедим кўнглини кўтариш учун

- Йук ростан ўзи шунақаман – бу сафар сал юмшади у

- Хеч қачон ўзингиз тўғрингизда ўзинги ёмон сўз айтманг, сизни ёмонлашни дўстларингизга қўйиб беринг яхшиси - дедим файласуфлик қилиб

- рахмат - деди майин жилмайибва кетди юракни салкам ярминиолиб.

Бир неча дақиқалардан сўнг электрон хатдондан «Салом Немо. Москага хуш келибсан. Ўзбекларни мехмондўст деб эшитганман. Мен хам бир мехмондўстлик қилай. Телефонқил. Кутаман. Киллер»- деган хабарни ўқиб сал бўлмаса стулдан қулаб тушай дедим. Ана замонни тезлиги келганимга 6 соат бўлмасдан мени топволиптия азамат.

Таваккалига телефон қилдим. Уч соатдан кейин учрашадиган бўлдик.

- Хўш не шамоллар билан - деган савол билан бошланди университет метроси олдидаги кафедаги сухбатимиз.

- Киллерни «ўлдириб келай» дедимда - дедим хазиллашиб

- Киллер ўлмайди, агар ўлса дунёда одамлар кўп яшаб зерикиб кетишади

- Мени қандай топдинг - қизиқдим.

- Ахир «менинг оламим» сайтига катта қилиб мен Москвага кетаяпман деб дунёгажар солиб келибсанку.

Энди эсимга тушди мен бўлса айбни замонга ағдариб ўтирибман. Хақиқатан хам йўлга чиқаётганда майлдаги«менинг оламим» га ёзиб келгандим.

- Хохласанг зўр иш бор, - деб менга сигарет тутди

- Чекмайман,- деб рад қилдимда-биринч и кундан ортиқчалик қилмасмикан

- Тушунмадим

- Мен сени сен мени кимлигимнибилмасдан бирга ишлаш

хавфлимасми

- Мен алдамайман, сени анчадан бери ишларингдан хабардорман сен профессионалсан қолаверса алдамаслигингни юрагим сезаяпти. Мен тавакккал қиламан, - қўлини узатди

- Унда мен хам таваккал қилдим,- қўлини махкам сиқдим.

- Иш хақида кейин гаплашамиз - мен сенга мехмондорчилик ваъда қилганман, ана улар келишди.

Андрей (ха уни исми Андрей экан) кўрсатган томонга қарадим. Иккита ёшгина қизларбиз қараб қўл силкишди. Андрей имлагандан сўнг бизга қараб юра бошлашди.

- Кечир Андрей бунақаларга хушим йўқ

- Ие сигарет чекмасанг, ичмасанг, қизларга қарамасангқандай кайф қиласан

- Компютерда ўтириб кайф қиламан - дедим бармоқларимни клавиатурада тераётгандай кўрсатиб

-Ха Ўзбек - дедида келаётган қизларни орқасига бошлаб кетди.Андрей билан сухбатдан кейин Казан вокзалиолдидаги кичикроқ мехмонхоналарда н бирига кириббордим. Конференция ташкилотчилари брон қилган мехмонхонага бормадим. “Эртагалик Андрейни ишини битириб олай кейин ўтаверамануёққа”- ўйладим. “Ресепш” ндаёшгина йигит ўтирибди. Йигит олдига яқинлашиб жой бор йўқлиги хақида сўрамоқчи эдим, ёнимдан бир одам келиб ундан ниманидир сўради. У жавоб берди ва нималарнидир тушунтирди. У тушунтиргунча бир аёл келиб мендан кейинги навбатга турди. Ресепшндаги йигит одамни қўйвориб мени назаридан ўтказиб орқамдаги аёлга савол назари билан боқди. У хам ишини битириб кетди.

Менга алам қилди. Яқиндагина етиб келганим учун, кийимларимни хам яхшисини киймагандим, индамадим. Ёнбошимга бир Африкалик қоратанли келиб унга нимадир деди. У тушунмадим дегандай бош чайқади. Африкалик йигитга нималарнидир тушунтирмоқчи бўлди. Лекин йигит яна тушунмади.

- 430 хона брон қилинган эди. Мени ўша ерга қайд қилинг деяпти – дедим.

- Сен қаердан биласан - деб менга ишонқирамай боқди

- Ахмоқмасманку (сенга ўхшаб), эшитиб турибман

- Инглиз тилини биласанми - сўради у

- Ресепшнда ишлаб туриб инглиз тилини билмаслик сен учун уят, сендақалар Москванишарманда қиласанлар, - дедим ўзимни тутолмай.

- Аёлимни ўрнига тургандим, у поликлиникага кетганди, ўзим аслида уни ёрдамчисиман

- Сизга ёрдам бера оламанми- деб инглизчалаб Африкаликка юзландим

Хуллас Африкаликни ўша хонага жойлаштирдик.

- Тўхтаб тур,- дедида йигит узоқроқда ўтирган бир аёлни бошлаб келди.

Халиги аёл хайрон бўлиб бир менга бир унга қаради.

- Ундан сўрачи нима хохларкан

Мен кулвордим. Тушундимки аёлхам рус тилини билмайдиган жабрдийда.

У аёлниям эхтиёжини қондирдик.

Йигитга қараб бош чайқадим.

-Кечирасан, мен ўйлардимки хамма ..,- тўхтаб қолди

- Ўзбеклар - гапини тўлдирдим

- Ха ўшалар инглиз тили тугул рус тилини яхши билмайди деб ўйлардим.

- Нотўғри ўйлабсан, бундан кейин бундай ўйламагин, биздаахолини 50 фоизи рус тилини 20 фоизи инглиз тилини билади.Бу ерларга ишлагани келаётганодамлардан хулоса чиқармагин.Бу ерларга маълумоти бўлмаганлар хам ўйнаб айланиб кетиш ва хам пул ишлаб кетиш учун келади. Сал маълумоти борлар ёки тил ва компютерни билганларга ўзимизда иш хам, пул хам етарли,- дедим.

- Шунақами- йигит дадил гапираётганим учун ишона бошлади.

- Мана мен тиббиёт ходимиман, илмий семинарга келдим. хохласанг кўзингга қараб касалингни айтиб бераман,- дедим. Орқамда икки одам навбат кутарди. Уларга хизмат қил деб имладим йигитга.

- Ха айтганча сенга нима керакэди, - мендан сўради.

- Уларни қўйвор кейин менга битта хона қилиб берасан, - дедим.

Уларни ишини битириб менга қаради.

- Паспортингни бер,- деди мен сумкамни кавлаётганимда – ха мени қандай касалим бор

- Сенда ички эркаклик касали бор, шунга анча сиқилиб қолибсан, -- дедим сумкамни титкилаган холда.

Калламни кўтариб қарасам йигит жим турибди. Бир неча дақиқалардан сўнг:

- Бефарзандман, - деди синиқлик билан, - фарзанд кўришни хохлайман

Тажрибамдан маълумки ички касаллиги бўлган ёки оғир дарди бор одамларни кўзлари сотиб қўяди. Мен эса айни нуқтасига ургандим.

- Мен давосини биламан, - дедим. Йигитни кўзида нимадирпорлади.

- Паспортингни бер, мен сенга энг зўр жойдан қилиб бераман

- Паспортимни вокзалдаги сумкамда қолдирибман, - дедиматайин.

- Бизда паспортсиз мумкинмас

- Биламан мумкинмаслигини , паспорт серияларимни биламан,балки айтиб турарман

Афсус дегандай бош чайқади.

- Ха начора бошқа жойга бориб кўрайчи, - дедим илмоқ ташлаб.

Йигит умидсизланди.

- Майли паспортингни кўрсатибкетасан. Хозир, айтиб тур,- деди

«Ура» дедим ичимда ва нотўғри маълумотларни аста секин хеч нарса бўлмагандай айтиб турдим.Эртасига мехмонхонадан чиқишда мени оқ нексия кутиб турарди.

- Менга Ўзбекларни нексияси ёқади. Хама ўртоқларим нексия олишган. Чунки «быстрозаводится»,- деди Андрей рекламага ишора қилиб. Нексияни Россиядаги рекламасида бир қиз машинага чиқиб «Ўзбеки быстро заводится» деб миниб кетади.

- Мен семинардан кейин бораман

- Тупурдим семинарингга кеча нима деб келишдик. Мен яна пулига қўштирдим. Бу ишни молиячилар ишини бошлагуничатугатишлари керак экан. Эски бошлиқни маълумотларини нольга айлантириб, хамма маълумотларни ўчириб бошқатдан киргизишмоқчи. Мана аванс олдим ярми сеники,- деб олдимга пачкалатиб рубльларни ташлади.

- Бўлмаса Балашихада ўтиб келайлик

- Нега Балашиха

- «Ов»га шунча пул билан бормайманку

- Ха пулни ўйнашингга бериб кетмоқчимисан?- деб хо холади.

- Э боре,- тескари қараб пулнисанай кетдим.

Балашихада қайнағамга пулни бериб қайтиб чиққанимда Андрей сигарет билан қўшилибўзи хам тутаётган экан

Менга Ўқ ўтмас жекет.Бошда фақат кўзи очиқ маска.Қўлимга пистолет тутқазишгандан ишни жиддийлигини билдим.

- қўрқма бу резина ўқ отади

- Худога шукур, - сал енгилладиму барибир ичимда титроқ.

“Бошладик”- деган буйруқдан кейин ичкарига отилганларни ичида биз хам ичкарига бостириб кирдик. Олтитасини қуршовида узун коридор бўйлаб югураяпмиз. Йигирма метрлардан кейин чапдаги хонага мени олиб киришдию тўрттаси ташқарига қайтадан отилишди. Андрей тўғридаги хонага кирди. Хона ўртасидаги компютерни кўргандан кейин дархол ишга киришдим. Чўнтакдаги флеш дискни олишда бироз қийинчилик туғдиргани учун қўлқопни ечдим ва бир йўла маскани хамечиб ташладим. Чунки ўта исибкетгандим. Компютер тайёр ёқилган экан.

Объект, ўтирган хонамдан бир нечта хона нарида ўтирган компания директорининг компютери. Ташқарига чиқиб кетган тўртта йигит коридор бошидаги хонада ёлғондакам талончилик уюштиришаяпти. Йигирма дақиқа вақтимиз бор. Дастурларимни ишга туширдим. “Trifile”- троян гурухи вирусларидан олинган кўчирма бўлиб компютер ишини секинлатиб, асосий иш кучини тармоқдан маълумотлар узатаётган компютерга қаратади. “Extreme” – келаётган хабарлардан келиб чиққан холда компютерни IP манзилини аниқлайди ва ахборот алмашинувини телаштиради.

Директорни компютерини паролини икки кун аввал ўрнатиб кетилган Lanagent дастури орқали топдим.

Lanagent - ички тармоқни бошқарувчи ва тармоқдаги компютерлар хақидаги хамма маълумотларни, хатто хатдон паролларигача бош компютерга узатиб берувчи дастур.

Тармоққа кирдим ва менга олдиндан айтилган жойдан хамма информацияни кўчирдим ва ўрнини ўчирдим. Андрей мендан файллар манзилларини олиб флешкада олиб келинган файлларни обеъкт компютерга жойлаяпти. Йигитларга билдирмаган холда файлларни почтамга хам жўнатдим. Клавиатурада қўл изимни қолдирмаслик учун яхшилаб артдимда Андей ишлаётган хонага чиқдим. Ва ....орқамда кимнидир назарини сездим. Хона бурчагида қўли боғланган ва оғзига скотч ёпиштирилган бир аёл турарди.

Унга қарадиму...

Нега қарадим....

- Сен иккита хатони бир йўла қилдинг. Бизни шартномамиз бўйича битта хатога ўлим белгилагандик. Эсингдами

- қандай хато

- қўлқоп ечилгандан сўнг бармоқ излари қолади. Маска ечилса ички кузатув камераларида сени суратинг қолади ва шу орқали сени топиб олишади

- Кузатув камераларидан маълумотларни ўчириб ташладим, бармоқ изларимни артдим, қўлга тушган тақдирда хам сизларни айтмайман

- Улар айтмаслигингга қўйишмайди сен уларни бу ерга бошлаб келасан

- Кўзларимни боғлаб олиб келган бўлсангиз бу ерни хам номини билмасам қандай айтаман. Хатони такрорламасликк а сўз бераман

- Мархумлар хато қилишмайди-йигитларига имлади.

- Керакмас – деб бақиришимга қарамасдан судраб олиб чиқибкетишди

Ертўлага олиб тушишиб пешонамга тиралган пистолетдан тушиндимки энди ялинишни фойдаси йўқ. Яқинларим билан ғойибона видолашиб «Ла илаха иллалохуМухаммадур Расулуллох» дея калима келтирдим. Пистолетданчиққан чирқ этган овоздан ерга йиқилдим....

- Нима бўлди

- Тушунмадим, бу ярамас омадли экан - деган овоздан ўзимга келдим

Пистолет отилмаган эди. Иккинчи йигит пистолетини чиқариб пешонамга тиради ва....

- тўхта – деган овоз янгради. Орқадан:

- Қадим замонларда осишга хукм қилинган одамни осишаётганда арқон узилса уни озод қилишаркан, биз бу удумни бузолмаймиз – деган овоз келганда «Ла илаха иллалоху Мухаммадур Расулуллох»

калимасини яна бир бор чин юракдан айтдим.

Мехмонхонага қайтиб келаяпман. Яқинлашиб қолганимда юрагим ниманидир сезиб қадамимни секинлатиб юра бошладим. Ана бу аёлнику югурдаклар сезишмади, агар сезиб қолганида ўлдиришлари аниқ эди, лекин у аёл мени кўрдику. Фоторобот орқали суратимни чиздиришлари мумкин ку ахир.

Мехмонхонага озгина қолганда ўйланиб туриб қолдим. Баъзида кўп ўйланиш фойда бераркан. Назар солсам мехмонхона ходимлари ўзгаргандек туюлди. Кўча бошидаги дўкон олдида хам бир нечта шубхали одамлар кўринди. Мен эса мехмонхона кўриниб турадиган кафега жойлашдим ва кузата бошладим.Бир соатлар дан сўнг нариги кўча бошига ойнаси қорайтирилган машина келди ва бир нечта одамларни туширди. Улар келиб мехмонхона ходимлари ва кўча бошидаги одамларни ўрнига турдилар.

- Ха фармацевт қалайсан,- деган овоздан чўчиб орқамга ўгирилдим, - илмий семинаринг яхши ўтдими

Бу Украиналик, тўғридаги хонада яшовчи қўшним эди.

- Ха чидаса бўлади, - дедим хушчақчақ кўринишга харакатқилиб.

- Ха айтганча сени коллегаларинг қидириб келишган экан. Эрталабдан бери кутишади бечоралар. Шунчалик уларга керак одам эканлигингдан зўр мутахассисга ўхшайсан.

- Ха семинардан эртароқ чиқибкетгандим.

Даров тушундим. Биз иш кўрсатган компания оддий компания эмас ва орқамдан тушишган. Чунки Москвада хеч қандай коллегаларим йўқ.

- Хайр кўришгунча - деб қўшним чиқиши билан мен хам кафедан чиқдим.

Мехмонхонага бориш хавфли. Кўчада хам бундай юриб бўлмайди. Нима қилсам экан.

Хайриятки хужжатларим ва керакли нарсаларимни Балашихада яшовчи қайнағамни уйига олиб бориб қўйганман. Қайд қилиш дафтарида эса сохта исм фамилия. Демак мен аслида у ерда йўқман.

Миямга келган фикрдан хурсанд бўлиб кетдим ва тезроқ уни амалга ошириш учун милиция ходимини қидирабошладим. Улар мени бир жойдан қидиришмайди. қаердандеб ўйлайсиз. Албатта милицияучасткаларидан.

Автобусга чиқдимда 4 бекатлардан кейин тушиб қолдим.

Кўчани юзида турган милиция ходими томонга бир икки бежо қараб қўйгандим, уни ўзи мен томон кела бошлади. Аста секин орқамга ўгирилиб кета бошладим.

- Кечирасиз хужжатларингизн и кўрсатинг, - бу ерни милиция ходимлари аввал кечирим сўрашдан бошлайди текширувни.

- Хужжатларимни йўқотганман

- Унда мен билан юринг илтимос

- Хеч қаерга бормайман,- атайлаб оёқ тирадим.

- Мажбурлаб олиб борамиз бўлмаса,- милиционер хам бўш келмади.

- Қўлингдан келадими, - хурматсизликка ўтдим

У қўлимдан ушлаб судрай бошлади. Қаршилик кўрсатдим. Қўлни орқага қайирганда мен уни башарасига туширдим.

-Ух мен сени хали депортация қилмасамми,- деди менга айни шу кераклигини билмаган холда.

Узоқдан томоша қилиб турган шериклари югуриб келишди. Учтаси машинага босишдида милиция идорасига олиб кетишди.

У ерда бир хафта калтаклар остида эзғилангандан команияқидирувчиларни доғда қолдириб Ўзбекистонга депортация бўлдим.

Москвадан озиб тўзиб келгандан кейин биринчи қилган ишим уйдаги компютерни хотирасини тозалаш бўлди. Бутунлай тозалаганимдан сунг интернетдаги хамма менга тааълукли бўлган сайтлар ва хат келувчи манзилларимни ёпиб ташладим. Хамма дискларни синдириб ёқиб юбордим.

Мана энди мен оддий одамман. Оддий фармацевтман.

Бироз кунлар ўтиб институтга ишга чиқдим. Бир неча ойдан кейин хадиксираб яшашлар унутилиб қайноқ хаёт бағригасингиб кетдим.

Интернетга яна кира бошладим. Хамма сайтларда Facebooke, Mail, Odnoklasniki, rambler, yandex, haqida.uz shov-shuv қўяверингки қаерда кўнгилочар сайтлар бўлса хаммасида ўзимни электрон хатдонитмни очдим. Хаммасида дўстлар орттириб хар доимги хаёт хақида фалсафаларимизн и ўртоқлашиб, майда чуйдалашиб юрадиган бўлдим.

Хар куни афоризмлар тўқирдим, кимнидир расмига қойил деб 5 қўярдим, қайсидир чиройли қиз бўлса дарров "сўров" ташлаб гаплашардим. Аёлим хам менга қаршилик кўрсатмас, "яна компютерга ўтирволдингизми " дан нарига ўтмас эди.

Хозирда Ўзбекистонда маил ва однокласники сайтлари оммалашган бўлиб, хатто энг чекка қишлоқдагилар хам ўз қўл телефонларидан кира бошлаганди. Бу дегани деярли эсини таниган ўғил қиз интернетга киришни билиб қолди деганидир.Компютерга ўтирдим. Илмий мақола ёзмоқчиман. Интернетнихар эхтимолга қарши улаб қўйдим. Хеч ким тармоқда (онлайн) эмас. Демак бемалол ўзимни ишимни қилсам бўлаверади. Охирги пайтлар интернетга қизиқиб кетиб институтдаги баъзи ёзма ишларим чала қолиб кетаётганди. Мақолани амаллабтугатдим. Бир керишиб олдимда, хамма сайтларга бирма бир кириб чиқа бошладим. Кимдир ёзганларимгашарх берган, кимдир аъло бахо қўйган яна кимдир кулиб турган смайлик билан қутлаган.Хурсанд бўлдим. Бошқа электрон хатдонларимга (е-хатдон) ўтдим.

2 та оммавий сайтда ғалати бир шиорга кўзим тушди. Ўқиб кўрсам қанақадир оқимни даъватига ўхшарди. Асосий бўлимга кирдим. У бўлимда ўз аъзолиги бўлсагина ошкора ўқиш мумкин экан. Рўйхатдан ўтгач, кириб ўқий бошладим. Уердаги маълумотлар, аъзоларнификрларини ўқиб жахлим чиқди. Шу сайтда 3 кун ўтирдим. Аён бўлгани шу бўлдики, ушбу норасмий ва нодавлат ташкилот аъзолари анчагина бўлиб қолибди. Мақсадлари эса чет элларда юрган юртдошларимизни йўлдан уриш ва уларни динимиздан чиқариш.

«У қайси ташкилот экана» - ўйладим.

Бир вақтлар Подолськда бўлган воқеа эсимга тушди. Адашмасам ўшанда Иегово шохидлари оқимини қурбонига айланишимга оз қолганди.

……. Электропоездда кетаяпман. Бир вақт олдимга бир аёл ўтирди.

- салом Ўзбек- деди русчалаб

- салом - дедим. Ўзбеклигим юзимдан маълум эди.

- нима қилиб юрибсан биз томонларда

- ўйнаб юрибман

- ўзбеклар хам уйнаб юрарканми

Перейти в начало страницы
princ_uz
7 август 2012 21:17


Forum Moderator
 • 136

Репутация: - 13 +
Группа: Журналист
Сообщений: 3596
Регистрация: 4.12.2011
ICQ:641688606
shu hikoyani oxirigacha o'qiydigan bo'ldimde RAXMAT

--------------------
Перейти в начало страницы
Asadbek0887
7 август 2012 23:13


гуру
 • 136

Репутация: - 20 +
Группа: Журналист
Сообщений: 1991
Регистрация: 9.04.2011
ICQ:647980973

 

 

- нима деб ўйловдинг -дедим қизишиб - нима ўйнашни сенларга чиқарганми

- кел яхшиси сухбатимизни мавзусини ўзгартирамиз

- одамни жахлини чиқариб ўзгартирилган кейинги мавзу хам баттароқ жахлини чиқаришмумкин - дедим мен

- йўк мен сени жахлингни чиқармокчи эмасман, мана қарасенга китоб хадя қилмоқчиман

Қарасам муқовалари чиройли ўзбекча ёзилган, ичида муқаддас Қуроънимиздан оятлар келтирилган. Олдим. Варақлай бошладим. Мен варақлагунимча у гапира бошлади. Яхшилаб тингласам қанақадир оқим хақида ва қиёматда шу оқимга кирганларгина жаннати бўлиши хақида ва хоказолар хақида гапираяпти. Мен у оқим хақидаям ва мақсади нима эканиниям жуда яхши билардим.Китобида эса Қурони каримимиздан олинган оятлардан маъноларни бошқачаясаб, хадисларимизни бошқача шархланган жойлари кўп экан. Охиригача ўқий олмадим. Ғазабим қайнади. Унгача у аёл хам анча гапириб куйди. Менга мана жаннатни расми деб бир расм кўрсатаяпти. Қарасам расмда мевалари кўп дарахт ватагидан шариллаб оқиб турган сойда қўлини юваётган қизалоқ тасвирланган. Шу ергакелганда:

- Бу нима -дедим

- жаннатни расми- деди у

- Ўзбекистонда худди шунакаку табиат, демак юртимиз жаннат эканда - дедим.

Индамай қолди:

- Ха биламан мен Ўзбекистонликма н Тошкентдан келганман - деди

- ўзинг Ўзбекистон нонини еб катта бўлиб бу ёққа келиб олиб ўзимизни ўзбекларни йўлдан ураяпсанми - дедим қизишиб.

- озгина пул ишламоқчи эдим- деди мунғайиб.

- Ха пулингга ..... дедим ўзбекчалаб

- Ўзбекчани тушунаман- деди халиги аёл

- жуда яхши бўлибди тушунсанг, мендақаларни нечтасини оқимингга киритдинг- дедим янада қизишиб.

Қарасам атрофимизда 5-6 та одам йиғилиб қолибди. Электропоезд мени манзилимгача анча юради хали.

- пул, пул - деб Москвага келибсан тузукрок иш топсанг бўлмайдими

- у ерда 200 доллар олардим буерда 800 олаяпман- деди

Атрофимиздаги одамлар ғала ғовур қилиб юборищди. Шунақа кам олармидинг деб.

- Тўхтанглар биродарлар дедим, орамизда 1000 доллар ойлик оладиганлар борми? – дедим. 5-6 таси «мен оламан» дейишди.

- ўша 1000 оладиганларга ойликлари етадими

- йўқ- дейишди

- сизлар билан биз бир хил ойлик оламиз сизларни 1000 долларингларга келадиган нарсалар бизни 200 имизга келади, ундан ташқари мана шу расмда кўрсатилганидек - китобдаги расмни кўрсатдим.- жаннатни сизлар фақат орзу киласизлар, биз эса ўша жаннатда яшаймиз. Сизларни нарх навоинглар ўртасида бизники билан 4-5 баробар фарқи бор. Бизларда оёқ остига тўкилиб чириб кетадиган меваларни, дунёни энг катта шахарларидан бири Москвада кўзга суртиб ейишади.

Тобора қизишиб борардим. Хамма тингларди. Қизишсам рустилини яхши гапирарканман.

- Кўчага чиқсанглар минг хадикда чиқасизлар, болаларни қўриқлаб мактабга олиб бори қўриқлаб олиб келасизлар, хамма уйида қуролсақлайди, пақ этса тамом бўласизлар. Табиат совуқ эртатонгда майкада ташқарига чиқиб бир шингил узумни узиб сувга чайиб янгилигида тановул қила олмайсизлар. Ёки кўчада қовун пайкали ёнидан ўтсанг, мажбурлаб сизларда 5 доллар турадиган қовунни текинга егизиб жўнатмайдилар.Сизларда нахорги ош деган нарса йўк.

- Эшитганмиз ош қанақа бўлишини - деб гувиллаб юборишди

-Ха фақат қанақа бўлишини эшитгансизлар холос, қарияларингиз халта кўтариб яримта нонга навбатда турганда бизни қарияларимиз етти қават кўрпачада новвот чой ичиб ўтиришади.

Яна гувиллаш, кимдир новвот нима деса иккинчиси уни шакарга ўхшаган лекин зур махсулот деб мақтаган, яна кимдир қарияларни жуда хурмат қилишиларини эшитганман қарисам мен хам Ўзбекистонда яшайман деган, яна кимдир хуллас бахс.

Мен тўхтамасдим. Ахир бутун электропездагил ар атрофимда эдида.

- Бизни битта айбимиз серфарзандлигим изда бўлса демак биз хали кўп айб иш қиламиз. Оилада 5-6 тадан бўлса, нима қипти болалардан 3-4 таси четга бориб пул ишлабкелса, сизлар бизни гастарбайтер дейсизлар. Лекин,бизда сизданда зур мутахассислар бор. Рус тилини билмаганни устидан куласизларўзиларчи Ўзбек тилини ёки Хитой, Инглиз тилини биласизларми? Сизлардан хам четга ишлагани кетаяптиларку Европа, Америкага …..

- сизлар Ўрта осиё миллатларини тахлил қилгандан кўра ўзингларга боқинглар. Болаларингиз дадасига тик қараса, онасини урса, қарияларни хурмат қилмаса, оғзилардан 10 та гапдан 9 таси сўкиниш билан чиқса, қўшни қўшнини холидан хабар олмаса, аёлларингиз эркакларингизга буйсунмаса…..

Яна гувиллаш кимдир қўшниси эрини хайдаворгани, яна кимдир онасини қариялар уйигаташлаб келгани тўгрисида, янакимдир рус аёлини Ўзбек йигитига тегкани ва уни Ўзбек эркаклари оиласини хеч қачон ташлаб қўймайдиган мард бўлишини гапирган….

- Тамаддун давлатдан давлатга кўчиб юради, тарихдан маълумку, яна тамаддун бизга қайтаяпти, хали кўрамиз насиб килса бу ерлардан Ўзбекистонга боришингларни.

- Бизлар тўй қилсак катта тўйқиламиз, хар куни туйлигидан ресторанларда навбат етмайди,биз кучли овқат еймиз, паловхонтўрамиз га бутун дунё ишқибоз, хамма хонадонда автомобил бор, юртимиз тинч осуда, яна нима керак айтингларчи

Оратор булиб кетган эдим.

- баракалла Ўзбек зўр гапирдинг – деди бир қария.

- Ўзбекистон келажаги буюк давлат – дедимда “нутқ” имни тугатдим.

- энди эса мана бу китобларингдан биттадан бер менга- дедим.

-нега –деди халитдан бери оғзини очиб ўтирган даъватчиаёл

- менга берсанг сенда бита камаяди ва битта мусулмонни динидан камроқ чиқарасан - дедим.

Китобни олдимда:

- ўйлаб ўтирма бу китобни ўқимайман ва таклиф этган жойингга бормайман хам – деб бутун электропезд одамлари кузатуви остида манзилимда тушиб қолдим

Бир бор экан бир йўқ экан. Қадим замондамас ўзимизни хозирги замонда жуда келишган бақувват забардаст эмас, балки кичкина,кўримсизгина болакай бўлган экан. У хар куни мактабга бориб келиб уйдан говмуш сигирини олиб боққани бедапояга чиқиб кетаркан.

- Э ўзингиз хақингизда айтаяпсиз - деб кулимсиради қизим.

- Шошма давомини эшит, бир куни у бола молини боқиб юрсайўлидан котта аждар чиқибди. Хой бола, сигирингни менга бер,депти.

- йўқ бермайман депти бола ваЖеки Чанга айланиб олибдида кия деб айланиб бир йўқ икки марта айланиб аждарни тумшуғига тепибди.

- Э алдаяпсиз сиз айланиб тепиши билмисизу - яна қизим кула бошлади

- Жим, сен мени нима деяпсан ёшлигимда каратэга катнашганман. Брюс Ли олдимгакел, бирга филм ишлаймиз деб хат ёзгандаям ўзинг кел мен кўзи қисиқлар мамлакатига бормайман деганман.

- Даданг тепишни зўр эпларди- деди аёлим

- ха ана эшитдингми аянгни - дедим керилиб

- факат қизларни қулоғига зўр тепардиларда ўзиям- гапини давом эттирди аёлим

- хах аблах ундан кўра мени қўллаб турмайсанми- дедим ёлғондакам жахлланиб - эртак керак бўлмаса ухла - дедим қизимга

- эртак эртак - дея ғингший бошлади қизим

- Хуллас ўша бола аждарни думини кесиб ўзига камар қилиб олибдида сигирини хайдаб мактабига, ээ уйига равона бўлибди ва муродига етибди - деб тугатдим.

- қанақасига муродига етибди айтмадизку

- катта бўлиб институтда ўқиб битта инжиқ - тантиқ, қоп қора қизи ва ғалча аёли билан бахтли хаёт кечирибдида- дедим

- мен қорамасман - деди қизим

- мен ғалчамасман - деди хотиним

- бу эртак. Эртак эса сизлар хақингизда эмас, сен жуда ақлли ва оппоқ қизсан, аянг эса дунё гўзали, нақд тилло аёл- дедим ва - ухла энди мактабга кеч қоласан деб хазилдан бақирдим қошларимни чимириб.

- бормиман мактабга - деб инжиқланди қизим

- сенга ўхшаган дангаса қизинг хам - энди онасига ўшқира кетдим- бу қизга овқатни ўриб сўкиб едирсанг, хар куни шоколадсиз ўтмаса, энди мактабга бормайманга ўтволдими..... қанақа хотинсан, бита қизни инжиқ, дангаса қилиб тарбиялаяпсан ... гапирсангчи нега мактабга боргиси келмаяпти буни.... ёки бирортаси билан урушиб қолдими... нега тиржаясан - ўкира бошладим.

- ёзги таътилку эртадан - деди аёлим

...Қизимга қарадим илжайиб турибди....

...Аёлимга қарадим тиржайиб турибди...

...Шипга қарадим, парда тепасида осилган пайпоққа кўзим тушди, энди бақирмоқчибўлудим

- Пайпоқ сизники - деди аёлим

Хали ишдан кела солиб кийимларимни хазиллашиб уёқ буёққа отганимда илиниб қолгани эсимга тущди.

..... Иложсиз мен хам ишшайдим…

- Мен билан урушгингиз келиб турибди а - деди аёлим

- Сен билан урушмасликни бир йули бор

- Боринг компютерни ёнига - деб оғзимдан гапни олди аёлим

- Тушунган аёлсанда - дедимдакомпютерни олдига зинғилладим.

"Салом. Мени дўстлар рўйхатгақўшинг" деган сўров келибди shirin.tillayev a.80@mail.ru - Шириндеган қиздан.

Қўшдим. Кутиб тургандек онлайн бўлди - қолди.

Ассалом демасимдан:

- Танимадиза- деган хабар келди

- Йўқ танимадим

- Ўшанақасизда танимайсиз

- Хожибойни шогирдимисиз дейман кимсиз?

- Мен Ширинман

- Кўриниб турибди Ширин қизлигингиз

- Ростдан танимадингизми

- Йўқ

- Унда жуда яхши, сизни ўйнатиб ўйнатиб кейин айтаман кимлигимни

- Мен ўйнайдиганларда н эмасман уйланганман, фарзандим бор

- Иккинчи хотин зарар қилмас сизга акажон

- Оббо жуда шўх экансизу кимлигингизни айтасиз ёки рўйҳатдан ўчираман

- Ўчираверинг хайр

Иби қизиқ бўлдику кимлигини билмасдан ўчирворсам хайф бўлмайдими ўйладим мен.

- Расмингиз чиройли экан- гап ташладим

- Расмингиз чиройли экан- гап ташладим

- Билардим шунақа дейишингизни, шунинг учун бошқа расм қўйганман

- Қаердан билардингиз

- Сиз ХОТИНБОЗ сизку

- Нега хақорат қиласиз, мен виждонли фуқароман - деб жахли чиқиб турган смайлик жўнатдим

- Ха сиз виждонли ХОТИНБОЗ сиз

Энди росмана жахлим чиқа бошлади:

- Яхши қиз илтимос хақорат қилмасдан гаплашсак бўладими?

- Бу хақорат эмаску

- Нима бўлмасам

- мақтов бу, яхши йигит

- Ха мақтовингга ут тушсин - дея кулиб турган смайлик жунатдим.

- танимадиза

- оббо яна бошладику бу қиз, узр синглим танимадим

- синглим дедингиз, энди танидингиз мен ўшаман

- қайси ўша

- Ширинман

- мени рўйҳатимда бешта Ширин деган қиз бор хақиқий отингиз нима?

- менга бир одам 92 йил Иқтидор лагерида Ширин деганот қуйган, ўшандан бери Ширинман

Кўзим ярқ этиб очилди..... Нахотки ....Қизиқ у хозир қанақа бўлиб кетган экан... Мени топибдида ..... юрак жуда -жуда бошқача ура бошлади... у ЎША....

1992 йил июль

қтидор" лагери.

Биз дам олаётган лагерь иккигабўлинган: биринчи ярмида биз яъни иқтидорли болалар мактаби ўқувчилари, иккинчи ярмида эса болалар уйи тарбияланувчила ри дам олишади. Бизни лицей 3 йил аввал очилган бўлиб илгари лицейимиз ўрнида болалар уйи бўлган экан. Улар бошқа жойга кўчганидан сўнг мактаб бизники бўлиб қолган бўлсада, лагеримиз бирга эди.

Бир куни тоғ ёнбағрида ўтирсам ёнимга дуп этиб 1 та олма тушди, кейин кулгу эшитилди. Тепага қарасам олматепасида бир қизалоқ ўтирибди.

- тегма мени олмам у - деб сенсираб туша бошлади

- топган топалоқники - дедимда олмани чўнтагимга солдим

- бермасанг чинқираман

- ха ўша чинқирок сенмисан, детдомский, ма олмангни

- детдомскийлигим ни биламан -қиз олмани олдида, секин урнидан турди

- тўхта, кечирасан бехосдан айтвордим хохлайсанми ўзим купгина олиб бераман

- керакмас

- тўхта дедиме - дедимда олмага шартта сакраб чиқиб силкитдим.

Дувв этиб олмалар тўкилди

Қизалок югуриб келиб тера бошлади.

Тушгунимча хаммасини териб халтасига солволибди.

- хеч бўлмаса биттасини берарсан

- топган топалоқники – деди, ва кулиб олма узатди - ма ол

- нега сенсирайсан? ёшинг неччида? -сўрадим

- акаммидинг сизлашим керак- қўрслик билан жавоб берди, - 11 да ёшим

- мендан 4 ёш кичкина экансан,факат акангни сизлайсанми

- хеч кимим йук - қиз бу гапни шунақа охангда айтдики этим жимирлаб кетди.

- қўй хафа бўлма - уёғига нима дейишни билмасдим

- ма яна олма ейсанми - менга олма узатди. Бу сафар сенсирагани ёқиб кетди. Сабаби йиғламокчи бўлган болани овутиш мумкину, лекин ичида йиглаётган одамни овутиш мушкул эди. У мени мушкул вазиятдан қуткарган эди.

- исминг нима? - сўрадим аста

Олмани карсиллатиб бир тишладида:

- Ширин -деди

- чиройли исм экан

- олма ширин экан- кулимсиради қизало

Перейти в начало страницы
princ_uz
8 август 2012 01:30


Forum Moderator
 • 136

Репутация: - 13 +
Группа: Журналист
Сообщений: 3596
Регистрация: 4.12.2011
ICQ:641688606
qolganichi 

--------------------
Перейти в начало страницы
Asadbek0887
8 август 2012 07:53


гуру
 • 136

Репутация: - 20 +
Группа: Журналист
Сообщений: 1991
Регистрация: 9.04.2011
ICQ:647980973

- олма ширин экан- кулимсиради қизалоқ, - ўзингникичи- сенсиради яна

- Мухаммад. Ака қўшиб айт бўлмаса қулогингни чўзиб оламана – хазиллашдим.

Узоқдан тушликка чақирувчи қунгироқ янгради

Қизалоқ турдида югуриб кетди

- хой отингни айтмадингу- бақирдим ортидан

У ўгирилиб:

- Ширин мени отим- дедида, тилини чиқариб югуриб кетди

Ўйланиб қолдим: “Ростдан оти Ширинмикан ёки олмани ширин деганига отини Ширин деб олдими” - деб ўрнимдан турдимда тушликка йўл олдим.ДАВОМИ..... Тушликда гуруҳдошимизни туғилган кунига ота онаси кўп ширинликлар олиб келган экан. Мазза қилиб едик. Ха- халашиббир биримизни туртиб қизларгагап отдик. Харқалай бўйдоқ бўлиб қолганмизда. Бир вақт қарасам Болалар уйи тарбияланувчила ри томонда хаммаси жим ўтиришибди. Биз томонга қараб қараб қўйишади Ғалати бўлиб кетдим. Бизда йўқлаб келувчи бор, улардачи....?

- ким Тортини емаса менга берсин - дедим

- кичкинагина гавдангга шунча Тортни нима киласан, ма мен тўйдим бошқа ея олмайман - деб синфдош қиз, Тортини узатди. Бошқалар хам беришди.

Санаб кўрсам 8 та Торт йигилибди. Нариги столдаям 8 та болалар уйи тарбияланувчила ри қолибди холос. Шартта Тортни кўтардимда, уларни олдига бордим.

- манна, мазза килиб енглар, сизларга укаларим, бу ширин - деб халиги қочқоқ қизалоққакўзимни қисдим.

- мени отим Ширинмас - деди жахлланиб

- нега жахл қиласан? мен Тортни ширин деяпман - дедим кулиб

Хамма болалар кулворишди. Столга қайтиб келдим.

- Санъатингга қойил укам, зўр иш қилдинг - деди ўртоғимни дадаси - ўзи мен қилишим керак эди бу ишни

- хеч қиси йўқ, Тортни сиз олиб келдингизку савоби сизники - дедим кулиб.

*****

Футбол ўйнаяпмиз. Оёғимга озиб ёзиб тўп тегди. Дарвозага қаратиб тепганимни биламан....

 

kechikib qoshganim uchun 2 tani qoshvordim

2 кун ишлар билан булиб интернетга кирмадим.

Кечаси Бахтиёр деган дўстимиз сим қоқди.

- ха Бахтиёр тинчликми - дедимуйқусираб

- ака хатдонимга кира олмаяпман, лекин кимдир очганга ўхшайди - деди

- кимга керак сизни хатдонингиз

- билмадим кимга керагу, лекинўзимга керак ёрдам берворинг, сиз сал пал тушунасизу

Компютерга утирдим. Эсимга тушди. Бу Ширинни ишимасмикан?

Киришим билан:

- парол ""Ўзбекистон" - деган хабар келди - Шириндан

- «Ўзбекистон» деб ёзиб кўрингчи паролингизни - дедимсим қоқиб Бахтиёрга

***

Эрасига ишдан келибок интернетга ўтирдим. Кутаяпман.Хамон Шириндан дарак йўқ. Ўзимни хакер санаб юраверган эканман. Аслида 5-6 та дастурни ишлатишдан бошқасини билмас эканман. Интернет хатдонларинику умуман очолмасдим. Ширинга хат ёздим. «салом Ширин. Интернетга кир тезроқ ёки мени алоқалар рўйхатимни тиклаб бер»

1 соатларда Ширин онлайн булди.1 соатларда Ширин онлайн булди.

- Яна қизлар билан гаплашмокчимиси з

- қизлармас, аёллар ва улар мени дўстларим, тиклаб бер

- хичамде

-Хеч булмаса Севинч деган қизни тиклаб бер, унда ишим бор эди жуда зарур

- уялинг

- уялмиман айтганимни қил тезда- жахли чиқиб турган смайлик жўнатдим

- хўп фақат Севинч опамни ва бошкасини сўрамайсиз. Лекин мен сизни рўйхатингиздаги ларни хаммасини ёпганманда, қолганларгаям паролини етказишингиз керак

- аблах экансан

- майли хаммаларини пароллари«Узбекистон», хаммасига етказинг, ана тиклаб қўйдим. Фақат шу шарт билан Севинчдан бошкаси билан гаплашмайсиз

- унга атаб шеър ёзсамчи

- хаддиздан ошманг

- сен менга кимсан бор тошингни тер – дедимда яна жахли чиқиб турган смайлик жўнатдим.

*****

Интернетдаман. Яна ўша аянчлиманзара. Бир гурух ярамаслар интернетда яланғоч расмларниқўйиб хаммани кўнглини бузмоқдалар. Қани энди уларнижазолаш мумкин бўлсайди.

Миямга бир фикр келди. Ширинга айтсаммикан……

Бир неча кун ичида Ширин интернетда бехаё расмлар тарқатаётган ва шармсиз сўзлар ишлатаётганларн и анчасини е-хатдонларни ёпиб ташлади. Мен эгаларига қайтариш керак деган фикрда эдим. Қайтариш учун бизга ёрдамчилар керак эди. Тездагина ёрдамчилар хам топила қолди.

Ёрдамчиларга онлайнда конференция уюштирдим:

-Хамма ўзига ёқимлирок ном варасм қўйсин.

- Хеч ким хақийқий исмини ва телефон рақамларини қўймасин

- 1нчи гурух Интернетдан бехаё расмлар ва сўкинишлар ишлатилган хат қутиларини топади

- 2 нчи гурух уларни огохлантириб қўйилган бехаё расмларни олиб ташлаб хатдонларни эгаларига қайтаради.

- 3 нчи гурух мен берган кўрсатма бўйича айтилган сайтларга яширинча кириб чиқади ва хар бир одам тўгрисида аниқ маълумот тўплайди. 3 нчи гурух аъзолар хеч қаерда изларини қолдирмаслиги керак.

- асосийси ширин муомала ва бехато ёзинглар. Хатто нега мени хатдонимга тегдинглар деб сўкинганларга чиройли муомала билан тушунтиринглар

- е-хатдонларни паролларини ўзим очаман – дедим. Бу ишни Ширин қилишини айтмадим. Чунки мен уни қизғонардим.

- бизгаям ўргатасизми- сўрадиНикел номли ёрдамчи.

- вақти келганда ўргатаман, хозирча хамма ишга- дедимда конференцияни ёпдим.

Ва СЕЗАМ АФСОНАСИ номли хатдон очиб бир нечта ёрдамчини марказлаштирдим .

- нега СЕЗАМ АФСОНАСИ - сўради Ширин

- ўта яширин сирни кутилмаганда очилиши сезам дейилади, афсона сени янги исминг, у сени номингга очилган

- нега мени исмимга

- чунки хамма ишларни сен қилаяпсан, шунинг учун

- мен Ширинманку, сен унда кимбўласан – деди сенсираб

- мени узимни исмим бор, гапни купайтирма, мен Афсона гурухини рахбари бўламан – дедим – ха яна, сенга қимматгатушмаса менга қўнғирок қил

Қўл телефоним жиринглади.

- ассалом алайкум акажон, яна бир сурашиб қўяй ахир 6 йил бўлдия овозимни эшитмаганингизг а

- ваалайкум ассалом- мен кутган Шириннни овози эмасди,шубхаландим- лекин овозингиз,тфу овозинг ўхшамаяпти, рақам номалум кимсан

- мен Ширинман танимай қолдингизми дейман

.... Ўша куни роса гаплашдик. Овозини ўзгарганини айтмаганда маза қилдим.

*****

Ярим кечаси қўл телефонимга«Интернетга киринг» - деган хабар келди. Кирдим.

-мана буни кўринг – деб менга бир кичкина видеофилмни берди.

Кўрдим. Экранда бир йигит видеокамерани ўрнатволиб бирқизни қийнаб ураётгани тасвирланганди. Жахлим чиқди.

- хозир щу йигит тармоқда онлайн – деди ширин- у доим онлайн видеоалоқага кирволиб алоқалар рўйхатидагиларг а шунақа вахший намойишлар ўтказади.

- хозир нима қилаяпти

- бир қизни қийнаяпти ва бизга намойиш қилаяпти

- қаердан интернетга уланганини аниқлай оласанми- дедим Ширинга

- муаммо эмас - деган хабар келди.

- тезрок аниқла

- нима қиласиз

- бораман, у ифлосни милицияни қўлига топшираман

- жинни бўпсиз

- айтганимни қил - деган жахличиқиб турган смайлик билан бирга хабар жўнатдим

- сиздан уч чақирим нарида экан

- йўғе, шунчалик яқинда эканми уй адреси қанақа экан

- уй адресини аниқлай олмайману, лекин ўнг томонидакатта бино бор экан сигнал ўтмаяпти

- қойилман сенга зўрсанда, энди мундоқ қиласан, уни 30 дақиқача тармоқда ушлаб турасан, мен телефондаги агентга ўтаман, йўлма йўл мени қайси томонга юришимни хабардор қилиб турасан

- йўқ қўйинг керакмас борманг сизниям бир нарса қилиб қўяди

- бораман - дедим қатъий

Ва уйдан югуриб чиқдим ва йўл йўлакай телефонни онлайналоқасига ўтволдим.

- телефондан кирдим чатга – хабар жўнатдим Ширинга- мени ўша уйга йўлла

- уч чақирим жанубга, бу дегани Қўйлиқ кўпригидан ўтасиз, ўнгдаги 9 қаватли биноларни орқасидаги 4 қаватли уйларни бирида бўлиши керак.

Машинадаман. Бахтимга йўлда биттагина светофор бор ва у хам боришимга чироғини яшилга ўтказди. Ғизиллаганча светофордан ўтиб машинани кўприкдан тушишда тўхтатдимда 9 каватли бинони орқасидан айланиб ўтдим.

4 қаватли уйни хар бирида 100тадан хонадон бўлганда хам, 200 та хонадондан ўша ярамасни уйини топиш керак эди.

- манзилни аниқлаштир. Ўша 4 қаватли биноларни ўртасидаман. Халиям тармоқдами у ярамас- Ширинга хабар жўнатдим.

- билганим шуки алоқа компаниялари ишлаб чиқарган юзб флещкали Интернет туриниишлатади. Сиздан ғарб томонда, ха халиям тармоқда - Шириндан хабар келди.

Атрофни диққат билан кўздан кечира бошладим. Ғарбдаги уйни югуриб айланиб ўтдим.

Қарасам бир уйни 3 - қаватидаги хонадон деразасида бир яшил, бир қизил ранг ёниб ўчаяпти.

- яшавор тойчоқ - дедим хурсанд бўлиб кетганимдан ўзимга ўзим.

Чунки алоқа компаниялари сотувга чикарган юзби флешкалар худи шу кўринищдаишлайди.

- топдим – деган хабарни йўл йўлакай юбордим.

Югурганча ўша уйни эшигига кўтарилдим. Эшигидаман. Орқамадан кимдир кўтарилаётганга ўхшади.

«Бирорта одамни ёрдамга чақирсаммикан » - хаёлладим.

Шу пайт ичкаридан хириллаб чиққан инграшга ўхшаш товушэшитилди. Жон холатда эшикни тепдим. Эшикни қулфи синиб очилиб кетди. Югуриб ичкарига кирдим. Чапда бир қиз қонга бўялган холда ётарди. Ўнгга қарадим. Юзимга қаттиқ нарса келиб урилди …… хушимдан кетдим.

Кўзимни очсам рўпарамда столга бир йигит боғланган. Ёнида халиги қиз менга термулиб ўтирибди.

- ўзингизга келдингизми - орқамдан келган овоздан чўчиб қарадим.

- кимсиз – дедим, юзимни ўнг томони қаттиқ оғрирди.

- мен Никелман

- қанақа Никел - деб аста ўрнимдан турдим.

- кейин гаплашамиз – қизга имо қилди у. – хозир милиция етиб келади, сурдик.

Компютерга у йигитни қилмишлари ёзилган хамма видеофильмларни қўйдик. Уни яхшилаб боғлаб қўйиб хонадан чиқдик. Нариги уйни ўтиргичига бориб кута бошладик.

Бироз ўтмай милиция ходимлари келиб, югурганча тепага чиқиб кетищди. Йигитниолиб чиқишди. Ва кимнидир кута бошлашди. Дамасда бир гурух милиция ходимлари келди. Бироздан сўнг компютерни кўтариб чиқишди. Йигитни кирдикорларини кўриб аччиқланганлари шундоқ кўриниб турарди. Фуқаро кийимдагиси йигитни олдига секин яқинлашди. Юзига сигаретни босди ва щу захоти жағига худи ўзи қизни қандайтепган бўлса шундай тепди.

- нима қилаяпсан, тегма менга – бақирди йигит

- нега

- низомга амал қил, милиция ходимлари фуқароларга тан жарохати етказиши мумкин эмас- деди йигит

- мен таътилдаман - яна айлантириб тепди.

10 дақиқадан кейин хаммаёқ жимжит. Атрофга йиғилган 1-2 та бекорчилар тарқалди. Қолганлар ширин уйқуда. Қўшнилар хеч нарса сезмай қолищди.

-сен кимсан - дедим йўлда кетатуриб

- Никелман

- билиб турибман отингни сўраяпман

- Афсона гурухида хеч қандай исм - шариф, телефон рақами ва маълумот берилмайди.

- мен ўша гурух бошлиғиман - дедим бақириб – қаердан келиб қолдинг

- мени Ширин жўнатди, манзилни ва сизни кетаётганизни айтди, шу яқин атрофда яшайман, сизни химоялаш кераклигини айтди, сизни кузатиб тургандим, бирдан ўша уйга югуриб қолдингиз, етиб чиққунимча эшикни синдириб улгурибсиз, энди чақираман десам кириб кетдингиз, орқангиздан киришим билан ерга гурсиллаб тушдингиз. Ака, у ярамас сизнииккинчи марта ураман деганда кириб қолдим ва едирдим - деди қўлини кафтига ишқалаб.

- хе ўша Ширинингга – дедим жахлим чиқиб- ўзим эплардим

- кўрдик ока - деди кулимсираб

- нима билан урибди ифлос - дедим юзимни ушлаб

- профессионал экан, голф уйнайдиган таёғи бор экан- деди

- онасини…. – сўкина бошлагандим Никел, қиз бола бор дегандай қилди, ўчдим.

- қаерда яшайсан - сўрадим қиздан

Қиз манзилини айтди.

- ўхху шунча узоқдан келиш зарурмиди

Маълум бўлишича, интернетда ўша ярамас билан танишгач, учрашувга келган. Иккиланмасдан учрашувга келган қизни, алдов йули билан уйга олиб кирилган.

3 соатлик қийноқ ўз кучини қилганди. Қиз зўрға турарди. Касалхонага боришдан бош тортди. Яралари хавфли эмасди.Дорихонадан керакли дорилар олингач, қўлига йўлкира берибжўнатвордик.

Никелга қарадим:

- рахмат оғайни- ростан хам афсона гурухини бошлиғи сизми

rn

- йўғе хазиллашдим

rn

- Ширин ёлғон гапирмайди, исмингиз Мухаммад а?

rn

- ха - кулдим – лекин бугун сенАфсонага татигулик иш қилдинг, рахмат

rn

- қиттак қиттак қимимизами ока

rn

- хеч қандай ичкилик- дедим жахлим чиқиб- исминг нимайди?

rn

- хеч қандай исм - деди низомимизга мос қилиб

rn

Кўзимни қисдим, хайрлашдик.

rn

.... Уйда онлайнда Ширин кутарди.

rn

- нега одам жунатдиннг – хабарюбордим

rn

-хаммасини кўрдим -деган хабар келди

rn

- сен мендан бесўроқ иш қилибсан, нега Никелни жўнатдинг

rn

- акажоней, сизни онлайнда кўриб турдиму қандоқ учиб деворга борганингизни –деб кулиб турган смайлик келди.

rn

Ярамасни вебкамераси ёқилгани эсимдан чиқибди. Ширин тармоқдан қандай зарбаеганимнию ва қандай учиб борганимни видеоёзувини кўрсатди. Кўрдим иккинчи калтак тушганда уларканман аниқ.

rn

- рахмат шириним – деб гул смайлигини жўнатдим.

rn

-арзимайди қахрамоним- бўса смайлиги келди.

rn

Никел тармоққа кирди. Ширин иккимиз Никелга баракалла деган смайлик жўнатдик.

rn

- кейин гаплашамиз – қизга имо қилди у. – хозир милиция етиб келади, сурдик.

rn

Компютерга у йигитни қилмишлари ёзилган хамма видеофильмларни қўйдик. Уни яхшилаб боғлаб қўйиб хонадан чиқдик. Нариги уйни ўтиргичига бориб кута бошладик.

rn

Бироз ўтмай милиция ходимлари келиб, югурганча тепага чиқиб кетищди. Йигитниолиб чиқишди. Ва кимнидир кута бошлашди. Дамасда бир гурух милиция ходимлари келди. Бироздан сўнг компютерни кўтариб чиқишди. Йигитни кирдикорларини кўриб аччиқланганлари шундоқ кўриниб турарди. Фуқаро кийимдагиси йигитни олдига секин яқинлашди. Юзига сигаретни босди ва щу захоти жағига худи ўзи қизни қандайтепган бўлса шундай тепди.

rn

- нима қилаяпсан, тегма менга – бақирди йигит

rn

- нега

rn

- низомга амал қил, милиция ходимлари фуқароларга тан жарохати етказиши мумкин эмас- деди йигит

rn

- мен таътилдаман - яна айлантириб тепди.

rn

10 дақиқадан кейин хаммаёқ жимжит. Атрофга йиғилган 1-2 та бекорчилар тарқалди. Қолганлар ширин уйқуда. Қўшнилар хеч нарса сезмай қолищди.

rn

-сен кимсан - дедим йўлда кетатуриб

rn

- Никелман

rn

- билиб турибман отингни сўраяпман

rn

- Афсона гурухида хеч қандай исм - шариф, телефон рақами ва маълумот берилмайди.

rn

- мен ўша гурух бошлиғиман - дедим бақириб – қаердан келиб қолдинг

rn

- мени Ширин жўнатди, манзилни ва сизни кетаётганизни айтди, шу яқин атрофда яшайман, сизни химоялаш кераклигини айтди, сизни кузатиб тургандим, бирдан ўша уйга югуриб қолдингиз, етиб чиққунимча эшикни синдириб улгурибсиз, энди чақираман десам кириб кетдингиз, орқангиздан киришим билан ерга гурсиллаб тушдингиз. Ака, у ярамас сизнииккинчи марта ураман деганда кириб қолдим ва едирдим - деди қўлини кафтига ишқалаб.

rn

- хе ўша Ширинингга – дедим жахлим чиқиб- ўзим эплардим

rn

- кўрдик ока - деди кулимсираб

rn

- нима билан урибди ифлос - дедим юзимни ушлаб

rn

- профессионал экан, голф уйнайдиган таёғи бор экан- деди

rn

- онасини…. – сўкина бошлагандим Никел, қиз бола бор дегандай қилди, ўчдим.

rn

- қаерда яшайсан - сўрадим қиздан

rn

Қиз манзилини айтди.

rn

- ўхху шунча узоқдан келиш зарурмиди

rn

Маълум бўлишича, интернетда ўша ярамас билан танишгач, учрашувга келган. Иккиланмасдан учрашувга келган қизни, алдов йули билан уйга олиб кирилган.

rn

3 соатлик қийноқ ўз кучини қилганди. Қиз зўрға турарди. Касалхонага боришдан бош тортди. Яралари хавфли эмасди.Дорихонадан керакли дорилар олингач, қўлига йўлкира берибжўнатвордик.

rn

Никелга қарадим:

rn

- рахмат оғайни

rn

- ростан хам афсона гурухини бошлиғи сизми

rn

- йўғе хазиллашдим

rn

- Ширин ёлғон гапирмайди, исмингиз Мухаммад а?

rn

- ха - кулдим – лекин бугун сенАфсонага татигулик иш қилдинг, рахмат

rn

- қиттак қиттак қимимизами ока

rn

- хеч қандай ичкилик- дедим жахлим чиқиб- исминг нимайди?

rn

- хеч қандай исм - деди низомимизга мос қилиб

rn

Кўзимни қисдим, хайрлашдик.

rn

.... Уйда онлайнда Ширин кутарди.

rn

- нега одам жунатдиннг – хабарюбордим

rn

-хаммасини кўрдим -деган хабар келди

rn

- сен мендан бесўроқ иш қилибсан, нега Никелни жўнатдинг

rn

- акажоней, сизни онлайнда кўриб турдиму қандоқ учиб деворга борганингизни –деб кулиб турган смайлик келди.

rn

Ярамасни вебкамераси ёқилгани эсимдан чиқибди. Ширин тармоқдан қандай зарбаеганимнию ва қандай учиб борганимни видеоёзувини кўрсатди. Кўрдим иккинчи калтак тушганда уларканман аниқ.

rn

- рахмат шириним – деб гул смайлигини жўнатдим.

rn

-арзимайди қахрамоним- бўса смайлиги келди.

rn

Никел тармоққа кирди. Ширин иккимиз Никелга баракалла деган смайлик жўнатдик.

rn

Интернетдаман. YahooMessenger да онлайнман. Хабар келди. Очдим инглиз тилида. Ўқий бошладим.

rn

«Мистер Мухаммад, мен хозир Ўзбекистондаман . Сизни бир ишончли одам тавсия қилди. Телефон рақамингизни бермасдан, у хар доим онлайн деб е-хатдонингизни берди. Илтимос мен билан боғланинг. Сизбоп иш бор. Хурмат билан Шиванги Панно, Янги Дехли Фармацевтика Санайи компаниясини бошқарувчи менеджери».

rn

«Ўхў ўсяпсанку»,- дедим ўзимга ўзим. Яқинда УзЭкспомарказад а институтимиз ўз кўргазмаларибилан қатнашганда орасида мени тайёрлаган дори турига қизиққан бир неча чет эллик хамкорликни таклиф қилишганди.

rn

Балки бу ўшаларни биттасидир.Хатдонимда келтирилган рақамга қўнғироқ қилдим.

rn

- Олдиндан айтиб қўяй мен хамхудди сиздек фармацевтман, лекин, «сизбоп иш» фармацевтика йўналишида эмас, - деди ўзини мисс Шивангиман деган хонимча.

rn

- унда қандай мақсадларда асқотишим мумкин сизларга

rn

- Ширин Хонимни тавсиясига кўра

rn

- тушундим- дедим гапини оғзидан олиб.

rn

Эртага тушлик пайтида институтимизга яқин жойда жойлашган Мирзо Улуғбек хайкали олдида учрашадиган бўлдик.

rn

- қандай ишга бошлаяпсан мени- деган хабар жунатдим Ширинга тармоққа кирганидан кейин

rn

- - Озгина ёрдамингиз керак

rn

- Хуш айтчи

rn

- Дехлига келганингиздан кейин айтаман қолганини

rn

- Вав ура Дехлига бораманми, сени кўрарканманда, лекин пулим йўқ уёққа боргани- талмовсирадим.

rn

- Йўл харажатлари биздан, лекин мени кўрмайсиз

rn

- Нега

rn

- Шунга, савол берманг

rn

- Нега ахир?

rn

- Мен Малайзиядаман хозир, балки улгурсам учрашиб қолишимиз мумкин.

rn

Перейти в начало страницы
princ_uz
8 август 2012 19:58


Forum Moderator
 • 136

Репутация: - 13 +
Группа: Журналист
Сообщений: 3596
Регистрация: 4.12.2011
ICQ:641688606
good

--------------------
Перейти в начало страницы
Asadbek0887
8 август 2012 20:23


гуру
 • 136

Репутация: - 20 +
Группа: Журналист
Сообщений: 1991
Регистрация: 9.04.2011
ICQ:647980973

- Мен Малайзиядаман хозир, балки улгурсам учрашиб қолишимиз мумкин.

- Аблах экансан- деб жахли чикиб турган смайлик жўнатдим.

- Кенайимниям олиб келинг, хўпми

Бир ойдан сўнг мисс Шиванги хомийлигида аёлим билан Янги Дехлига учдим.

Янги Дехли. Сарожини Нагар. Роузвуд отелини иккинчи этажида хиндларни бирянисини ейишниям емасликниям билмай ўтирибмиз. Билмаганлар учун биринчи маълумот: Хиндларни овқатлари ўта аччиқ ва хиди ёқимсиз биз учун, иккинчи маълумот ўзбек таомларига етадигани йўқ. Аёлим билан амаллаб овқатландик. “Чикен” яъни товуқ гўштини қайнатилган сувда ювиб ейишга мажбур бўлдик.

- мана Хиндистонгаям келиб олдик, эртадан ўзим бир айлантирмасаммм и, юр яхшиси хозир айланамиз

- йук дадаси мен чарчадим, кечбўлди, эртадан астойдил чиқамиз

Эртасига аёлимни мехмонхонада қолдириб Карол Бахдаги интернет клубга йўналдим. Бўри ўзини худудида ов қилмайди. Рикшада 60 рупийга Соуз Экстеншндан Каролбахга боргунча олган бир тўп банандан бир тутам қолибди. Интернет клубга кириб келганимда охирги бананни оғзимга солдим. «Намасте мен сизни яхши кўраман”, дедим дуч келган ишчи қизга хиндчалаб. У қах қах отганча энг бурчакдаги жойга мени кузатиб қўйди. қайси қизга севги изхори эшитиш ёқмайди дейсиз, яна чет элликдан ўзини тилидая. У қизни кайфиятини кўтариб ишга шўнғидим... .

Иш қуролим Yahoo messenger.

- Салом Шиванги хоним қурбон компютерга бифайлни жўнатишга тайёрмисиз?- деган хабар жўнатдим инглизчалаб.

- яхши қачон жўнатишим керак?

- мен телефон қилганимда

- хўп кутаман

- тайёр туринг

Bifile” вирусчаларимдан биттаси бўлиб компютерга жўнатилган хамма хабарларни тасдиқсиз яъни одам иштирокисиз жой ажратиб ичигасақлайверади. Бу файлни мисс Шивангига жўнатишни сўраганим биринчидан сақланган файлларни тўғридан тўғри уни компютерига жўнатишга келишганмиз, иккинчидан мени компютеримни манзилини сир тутиш.

Флешкани ишга туширдим. Skype ва Yahoo messenger да агентда онлайнман. Кечаги кўз остимга олган қурбонларим қурбонликка тайёр холда туришарди.

- Salom, Хоним ёки ....?- хабар жунатдим

- Лаки хоним – дея ёлгонлади Минай Сутра.- Лаки хоним – дея ёлгонлади Минай Сутра

Мен уни, тўғрироғи акасини кўз олдимга олганимда исмини телефон орқали ўз оғзи биланайтганди.

У акасини офисида котиб лавозимида ишлайди ва кўпинча акасини компютерида ўтиради. Текшириб кўриш керак у хозир қаерда?

- ахволларингиз қандай?- хабар жунатдим

- ёмон эмас-хабар келди. Инглиз тилида хато бўлсада амаллаб ёзардим.

- нега “ёмон эмас”

- мен соат 14 гача кўпгина ишларни тугатиб жунатишим керак

- O кечирасиз унда – “демак офисда” ўйладим – сизга ёрдам бера оламанми?

- Рахмат ўзим амаллайман

Унга кеча телефон орқали гаплашган «халқаро тақдимотчи» эканлигимни айтганимдан сўнггина узр сўраб акаси билан учрашув вақтини белгиладик.

Интернет клуб ходимасига 200 рупий пул бериб бу компютергакеч соат 6 гача тегмаслигини тайинлаб, фақат экранни учириб у ердан чиқдим.

Ва мен учрашув вақтидан озгина яъни икки соатгина аввал «нотўғри тушунганлигимучун» офисда пайдо бўлдим.

Мисс Сутрани олиб келган чойини ичиб ўтириб уни ўрганабошладим. Бир неча дақиқадансўнг «фирмамиз» ва«махсулотларими з» хақида маълумот флешкада эканлигини, агар акаси келса шошилиб қолмаслиги учун вақтбўлганда компютерига кўчириболиши мумкинлигини қистириб ўтдим. Сутра хоним гапимни тасдиқлаб флешкамни сўради. Мен флешкамни бериб Шиванги га қўнгироқ жўнатдим. Икки дақиқадан сўнг Сутра хонимнителефони жиринглади ва мендан узр сўраб узоқлашди. Бу мен учун айни муддао. Компютерга солинган флешка тайёр холда турарди. Мисс Шивангидан олинган бифайлни компютер хотирасига ўтказдим.Бифайл бир дискдан иккинчи диска кычирилган захоти автоматик равишда ўз вазифасини бошлайди. Иккинчи қилган Ишим Hidden Camera яъни яширин камера дастурини ишга туширдим. Яширин камера дастури тармоқдаги 25 тагача компютерни яширин тарзда назорат қилади. User – фойдаланувчини клиент компютерига ўрнатасизда, ўзингизникига менеджер дастурини юклайсиз ва қўшни компютерларни бемалол нима билан шугулланаётгани ни томоша қилиб ўтираверасиз. Хатто бошқаришингиз хам мумкин. Муаммо клиент компютерга user дастурини эгасига билдирмасдан юклаб олиш. Лекин бу мен учун муаммоэмас. Эгаси компютеридан 30 секунд узоқлашса бас, у мени ўлжамга айланади.

Аста келаётган қадамларни эшитиб ўз жойимга ўтдим.

- Кечирасиз жаноб Мухаммад, мени акам бугун офисга кела олмайдилар – деди инглизчалабСутра хоним. У узр сўраганида шундай хурсанд бўлиб кетдимки, хатто сабабини хам сўрамасдан тезда Интернет клубга қайтдим.

Клубда эса бифайлни “Primary” (асосий) версияси Сутра хонимни компютери билан олди бердини бошлаб юборганди. Ўзим эса яширин камерани ишгатуширдим. Ана энди бемалол кофе ичиб ўтираверсам хам бўлади.

-Бу одамни кимлиги билан қизиқмайсизми,- сўраб қолди мисс Шиванги учрашув пайтида.

-Сиз учун қизиқ бўлса айтаверинг, чунки хотинлар гапирмаса туролмайдилар, Айниқса сир сақлаш керак бўлган маълумотни кимгадир айтмаса ўлиб қоладилар.

-Ха лекин сизга айтиб бироз ўзимни оқлаб олмасам бўлмайди. Бўлмаса мени ўғрига чиқариб қўйишингиз мумкин. Мен хақимда ёмон фикрга боришингизни истамайман, Айниқса сизни

-Нима учун айниқса менлигимнитушу«Сутра хонимни акаси Майур Батра жаноблари аслида хеч қандай фирмачи эмас, ғирт қаллоб. Хиндистон қашшоқлари жамияти номига келаётган пулларни 1500 одамга уй -жой қуриш шарти билан фирмаси номига расмийлаштирган . Ўтган йили Жайпурда бўлган табиий офатлар натижасида халок бўлган ва бедарак кетган 2000одамни номига уй хужжатларинитўғрилаб хукумат одамлариданбир нечтасига уй қуриб бериб қолганини ўзлаштирган. Батра жанобларини кичик Фармацевтика заводлари биланхам хамкорлиги бор. Европа ва Америкада муддати ўтган доридармонларни олиб келиб қайта қадоқлаб Осиё мамлакаталарига жумладан сизни давлатингизга хам жўнатади. Россияга жўнатиладиган хар бир партия дори дармонлар орасига наркотикларни жойлаб Туркманистон орқали ва (Ўзбекистон чегараси қаттиқ бўлгани учун уёққа кирмайди) Қозоғистондан олиб ўтади.

Бизга етиб келган маълумотларга қараганда Майур Батра жаноблари давлат хокимиятига хам интилаётган эканлар. Биз уларни вактида тўхтатиб қолишимиз керак эди. Манна далиллар бор биздаэнди бемалол тўхтата оламиз.»

«Ўху катта ишга аралашиб қолибману», - деб ўйладим мен.

«Балки катта ишларга аралашиб қолдим деб ўйлаётганлирсиз »-деди мени фикримни уққандай ва гапини давом эттирди,- «Мен на мафиячи ва на Давлат одамиман. Мен Хиндистон озодлиги ва мустақиллиги барқарорлиги ташкилоти ходимасиман. Бизни ташкилот нодавлат ва хомийларимиз чет элларда яшовчи Хиндлардир. Бизга Хиндистонни сиёсатини турғунлигидан катта фойда келади. Агар давлатимизда сиёсат ва иқтисод салгина бошқа томонга оғса бундан четда яшаётган Хиндистонликлар миллионлаб зарар кўради. Бу миллионерларэса зарар кўришни хохлашмайди. Шунинг учун сизга бериладиган пул бу хали сарфланиши керак бўлган пулни бир мисқоличадир».

- яна бир саволим бор эди- дедим калламни ликкиллатиб- нега мени бу ишга таклиф қилдингиз? Хиндлар компютер оламида энг зўр мутахассис сифатида таниладику дунёда. Нахотки шундай ката Хиндистондан биттагина одам тополмадингиз шу ишни бажарадиган?

- бу саволга жавобни Ширин хонимни уйларига борганда оласиз- деди худди Ширин хоним қироличадей тавозе билан

- нега хозир айтмайсиз

-Энди бориб ишни давом эттирсангиз, қолганини кечки овқатдан кейин давом эттирамиз, - деб хонадан чиқиб кетди.

“Нега бунчалар сирли экана Одамзот” – ўйладим – “айтиб қўйсанг садағанг кетармиди, Хе ўша Ширин хониминггаям…»

.....Сутра хонимни компютерини яширин камерада кузатаяпман.

Бу вақтда:

... Маълумотлар тўғридан тўғри мисс Шивангига кетаяпти.

... Сутра хоним Шохруххонни«Юпи Индустане» қўшиғини эшитаяпти.

... Мисс Шиванги келаётган маълумотларни саралаяпти.

... Раж Капурни авлодлари Наманганда концерт бераяпти.

... Россияликлар Хиндистонда қуролли кучларини намойиш этаяпти.

... Ер юзини қаеридадир тўй ва қаеридадир аза.

... Мен эса Мисс Шивангидан олган мўмайгина пулни бир қисмига буюк бобокалонимиз Захириддин Мухаммад Бобурни авлодлари қурдирган Тожмахални бориб кўриш иштиёқида ширин хаёлларга берилдим.

*****

Мехмонхонага қайтдим. Хонага киряпман. Эшикни очсам бир нотаниш аёл ўтирибди.

- кечирасиз адашимбан - дедиминглизчалаб

- келаверинг адашмадингиз- деди ичкаридан кимдир узбекчалаб

Кирдим. Воажаб мана бу хақийқий мўжиза. Рўпарамда бир хурлиқо париваш турарди. Уни қаердадир кўргандайман.

Кирдим. Воажаб мана бу хақийқий мўжиза. Рўпарамда бир хурлиқо париваш турарди. Уни қаердадир кўргандайман.

- Ха анграйиб қолдингиз – деди париваш. “Париваш” ўзимни аёлим эди. “Кийим одамни шунчалик ўзгартириб юборарканми»- ўйладим – “шу пайтгача фариштадек олдимда яшаган аёл шунчалар гўзалмиди?”

- анграйманг, ярашибдими хиндларни Сариси – деди аёлим-“паривашим”

- Санаътинга қойил Ширин – дедим аёлимдан кўзимни узолмай.

- Ширин келиб кетганини қаердан билдингиз?

- кенайимга бир сюрпризим бор деганди, сенгамас менга қилибди сюрпризни

- Ширин Сари олиб келдида гўзаллик салонига бир кириб чиқдик- деди кўзини қисиб

- Қани ўзи

- Малайзияга учиб кетди

Шунча жойга келиб Ширинни кўрмай кетиш менга алам қилса, бу сюрпризини кўриб қувондим.

Бир неча кун Хиндистонни у еридан кириб бу еридан чиқиб ўйнаб зерикканимиздан кейин Ўзбекистонга қайтдик.

- Ёз оқшоми жуда ёқимлида - Шириндан хабар келди

- алоқадаман нима гап - хабар жўнатдим.

-мана бу хатдонга қаранг - деббир хатдонни пароли билан берди.

- кирдим лекин, хеч шубхали нарса кўрмаяпман - деган хабар жўнатдим.

- тушунтираман, жўнатилган хатлар ичида 1 йил давомида хар ойни охирги якшанбасида юборилган ва хар сафар хар хил хисоб рақамлари қайд этилган

- хўш нима қилибди шундай бўлса

- ўша хисоб рақамлари қайд этилган фирмалар четдан келадиган пулларни нақдга айлантириб беришаркан. Асосийси кимга денг....?

- кимга экан?

- сиз ғазабланиб юрган ўша оқимни Тошкентдаги етакчисига

- аблах, олинган пулларни кимларнидир йўлдан уришга ишлатади туғрими

- ха албатта

- айт, нима қилай

- ўтказилган пулни нақдга айлантириб берадиган фирма топинг

- ноқонуний ишларга аралашмайман деганманми -а, қўй бу ишни керакмас унда

- унда бирорта болалар уйини хисоб рақамини олинг

- хўп топдим дейлик кейин қандай қиламиз

- 2 кундан кейин шу ойни охирги якшанбаси, ва сиз шу хатдондан болалар уйини хисобрақамини жўнатасиз

- нега ўзинг қилиб қўя қолмайсан шуни

-жўнатилаётган манзил Тошкент бўлиши керак, тушундингизми

- тушундим.

Якшанба куни айтилган хат жўнатилди.

1 хафтадан кейин биз бир вилоятдаги болалар уйига катта миқдорда пул келиб тушганидан хабардор бўлдик. Демак бу хафта хам бекор кетмади.

Ищдан чарчаб уйга кириб келаяпман, қўл телефонимга«интернетда кутяпман» деган хабар келди. Дарвозадан кираяпман. Аёлим:

- кела солиб компютерга ўтирсангиз қаттиқ хафа бўламан. Бугун махсус сизга ёқадиган овқат қилганман - деб дарвозани очаяпти

Хозир овқатлангани ўтирсам анча вақт йўқотаман. Шартта чўнтагимдан пул чиқардиму:

- онажониси мана сизга пул, куйлак оламан деётгандингиз, олинг мени давримда бир ясаниб юринг - сизлаб гапириб каттагина пул бердиму компютерни ёнига кириб кетдим.

То аёлим пулга нималарни олишни орзу қилиб еттинчи осмонга учиб бориб қайтиб тушгунча мен компютерни ёқибШирин билан хабарлашаётган эдим.

- яна ўша оқимми жонга тегдику, нима қилиш мумкин, кел ширин шулар билан пачакилашмайлик давлат органлари бор ўзлари хал қилишади - Ширинга хабар жўнатдим.

- бошланган ишни охирига етказиш керак ахир – Шириндан хабар келди, - сизга бир хатдон бераман, олинг

Олган хатдонни ичига кирсам 115 та одамга бирданига хат жўнатилган. Охирги пайтлар шунака оммавий рекламали хатлар кўпайиб одамларни жиғига тегиб кетганди. Лекин бу рекламага ўхшамасди.

- ха, анча одамни миясини захарлашга улгуришибди - хабар жўнатдим Ширинга

- улгуришмади – жавоб келди- биласизми бу хатлар кимга жўнатилган

- нега улгуришмади? кимга жўнатилган? – дархол жавоб ёздим.

- улгуришмаганини боиси, мен ўша хатда кўрсатилган хамма хатдонларни ёпдим. Ва кимларга деган саволизга жавоб акажон, хатлар журналистларга ёзилган…

«Оббо, нишонни тўгри олишибдида ярамаслар»- ўйладим- «чунки 100 балки 1000 оддий одамдан 1 журналист керакли жойда хавфлидир. Бир журналист бутун музофотни ағдар тўнтарқила олади»

- хатларни хаммасини ўчирдингми- хабар йўлладим

- ўчиришаяпти

- кимлар

- ёрдамчи гурух

- унгача журналистлар хатдонларига кириб қолишсачи

- киришмайди

-нега

- хаммасига стандарт бир хил парол қўйиб чиқдим

- ие нега ундай килдинг

- хаммасини паролини эслаб қололмасдимда

- ха нимаям дердим, энди бир камимиз журналистлар билан айтишиш қолуди

Уйқум келарди. Лекин олдинда шунча иш турса кандай ухлайди одам, хамма иш тугагандан кейин ухлашим керак.

Хатни яна ўқиб чиқдим. “Воажаб бу хат билан камида 20-30 та журналистни оғдирса бўлади. Ва атиги 2-3 таси илинса хам анчагина давлатга зарарли ишларни қилиш мумкинэди”. Бугундан журналистларни қаттиқ назоратда ушлаб туриш керак деган қарорга келдим.

Аёлим овқат, нон, чойимни столимга тарақлатиб қўйиб чиқиб кетди. Бошимга урмаганигаям рахмат. Агар мен аёл киши бўлганимда ўзимдақа эркак билан бир кун хам яшамасдим. Чунки ўзимни қанақалигимни ўзим биламанда.

- Ширин – деган хабар жўнатдим- бўлди тўхтат, эртадан бунақа ишлар қилмаймиз, чарчадим. Мен ўйиндан чиқаман, сен хам бу ишларни йиғиштирда оила қуришни ўйласанг яхши бўларди.

Жавоб ўрнига кулган смайлик келди.

- қизиқда, сенга нима зарурати бор шу ишларни, яхшиси ўзинг даврон суриб оила қуриб яша дейманда, менихам ишларим қолиб кетаяпти

- мен ватанимни яхши кўраман-хабар олдим Шириндан – хар хил ғаламислар халқимни ахмоқ қилиб ўйнашларига жим қараб тура олмайман. Қўлимдан шу иш келаркан негаватанга ёрдамим тегмасин, ёки менга ватанпарварлик тугрисида ўқиган ваъзларингиз эсингиздан чиқдими.

- мен бунчалик чуқур кетамиз деб ўйламагандимда ахир

- сизга бир нарса жўнатаман – олинг деган хабар келди.

Олдим. Болакайни расми.

- нима бу – сўрадим Шириндан

- яхшилаб қаранг

Қарадим. Худи ўзимни ёшлигимдаги расмим.

- Фотошопда мени ёшлигимни ишлапсанда - хабар жўнатдим.

- сизни ёшлигингиз эмас, бу мени ўғлим ………

Эрта тонгда аёлим:

- дадаси кеча берган пулингизга аввал 2 та кўйлак сотволаман деб ўйловдим, қарасам хали газни пулини тўламапмиз ўшанга битта кўйлак олиб қолганига газни пулини тўласак деган фикрдаман.

- яхши ўйлапсан- дедим калламни зўрға кўрпадан кўтариб.

- яна ўйласам хаммомниям тўғрилаш керак эдику, ўшангакўйлакни кейинги сафар оларман, аввал хаммомни битиринг – деди олдимга пулниқўятуриб

- ха шундай қилсак қилаверамизда, кўйлак нима бўлади- дедим ўсмоқчилаб

- кейинги ойлигингиздан албатта олиб берасиз, 5 ойдан бери олинмаётган кўйлак 6 нчиойга ўтса нима қилибди- деди аёлим кулиб

- ўзинг зўрсанда - дедим- аслида гавхар лойда хам гавхардир. Сен эски кўйлакда бўлсанг хам чиройлисан, сени латофатингни хеч қандай майда чуйда нарсалар тўса олмайди, сен гуёки….

- бўлди, бўлди мақтаманг, бўлмаса эриб кетаман, шоири даврон - деди аёлим- туринг чой тайёр

Мен эса хар доимги хийлам қўлкелганига хурсанд бўлиб пулничунтакка солдим.ДАВОМИ .... Орадан бир ой утди. Баъзида Ширин билан бўлган сухбатни, ва уни бошидан не кечганларинию ва хозир қандай бахтли хаёт кечираётганини эслардим. Ўша сухбатдан кейин келишувга биноан Ширин маълум муддатга тармоқни тарк этди. Орадан 15 кун ўтгандан кейин хатдонимдан Шириндан келган биргина шеър топдим.

Meni sog’inasiz…

Hech kimga aytmay…

Ko’ksingizni chirmab oladi qayg’u,

Do’zaxga o’xshaydi negadir xobgoh,

Kutasiz…

Kelmaydi xaloskor uyqu.

Sog’i-inib ketasiz,

Yig’laysiz beun,

Qaytarmoq bo’lasiz xotiralarni,

Kezinaverasiz…

Topolmaysiz lek,

Ishqingizdan qolgan hosilalarni.

Xayol kitobiga sho’ng’ib ketasiz,

Nigohingiz izlar kimning mehrini.

Siymosini topib… o’pgingiz kelar,

Sizdan afsuslagan o’ksik sehrini.

Qayta qolsa kecha…

Yoki ertaga…

Negadir bugundan ketgingiz kelar,

Ishqning tashrifidan shoshgan hislarni

Menga qayta hadya etgingiz kelar…

Ammo… bilmaysizki,

Endi kechligin…

Ko’ksimni osmonga bog’lab ketganim,

Turnalar yo’lini tariqat aylab,

G’ariba ko’nglimni chog’lab ketganim…

Ruhingizni toptab tashladi sog’inch,

Endi sog’insangiz osmonga qarang.

Ketdim. Ko’zlarimdan qidirmand ovunch,

Axir ketayapman o’zim ham arang.

Meni sog’inasiz,

Hech kimga aytmay…

Укидиму негадир йиглагим келди. Утириб утириб шу шеърни ёздим.Xazonrez kunlar ham boshlanib qoldi,

rn

ortingdan ko\'zlarim yoshlanib qoldi,

rn

mening yurakkinam yoshlanib qoldi,

rn

sog\'inib sog\'inib o\'ksindim bugun... qishning tonglari ayozli bo\'ldi,

rn

dilimning bor nidosi bir ohli bo\'ldi,

rn

meni sog\'intirgan nigohing bo\'ldi,

rn

sog\'inib sog\'inib o\'ksindim bugun...

rn

Qo\'limda jonim seni bilaging iziz qolgan,

rn

Yodimda jonim seni sochingni hidi qolgan,

rn

Qalbimda jonim seni qalbing ifori qolgan,

rn

o\'ksinib o\'ksinib sog\'indim bugun.... ho\'rsinib ho\'rsinib sog\'indim bugun....

rn

sog’inib sog’inib o’ksindim bugun…..

rn

Кунглимга хеч нарса сигмасди. Комьпютерни ёнига борсам Ширин эсимга келарди. Уни интернетга кирмаслигини ёки кирса хам мен билан богланмаслигини таъкиклаганим…… ичимни эзарди. Унга кандай богланиб колганим …. (йук уни яхши курмасдим тугрироги севмасдим) ….хуллас ахволим телбанамо эди.

rn

Дарвоза таккилади. Аёлим чикиб кетдида кулиб кайтиб кирди. Мени чакиришаётган экан. Чикдим.

rn

Дарвоза ортида эса бир чиройли киз кутиб турарди. Тикилиб колдим…

rn

Дарвоза ортида эса бир чиройли киз кутиб турарди. Тикилиб колдим…

rn

Канакадир таниш туюлди.

rn

- яхши етиб келдингизми, уйдагилар яхшими- хол ахвол сураган булдим киздан уйга киргач

rn

- яхши рахмат шукур юрибмиз деди киз кулини куксига куйиб ака мени танимадиз. Узимни таништирсам, мен Альфияман эсингиздами 20 йил аввал лагерда бирга дам олганмиз. Обиджон деган дустингиз сал кизаринди киз- менга .... гап отарди

rn

- ха ха эсладим дедим шоша пиша

rn

Аёлим чой кутариб кирди:

rn

- узи бу ерга анча аввал келишим керак эди. Турмуш ташвишлари билан овора булиб мана Тошкентга йулим тушди. Ушанга сизга бир омонат олиб келгандим мана олинг узатди менга.

rn

- Мен булсам акангизни кизлари излаб кептида деб уйлабман кулди- аёлим

rn

- канака киз, мен кизларимга адресимни бермайман онаси дедим кулиб

rn

- Интернетда танишиб телефон килериб безор киворишдию, билиб буладими уйни адресини берган булсангиз келеришадида деди Учкургонча шевада

rn

- Нима бу? - сурадим Альфиядан

rn

- Ширинни хати- дея менга конверт узатди

rn

- Интернетдан ёзиб куя колмаптида деб конвертни очдим.

rn

Альфия менга хайрон каради. Хатни очдим.

rn

- ха кечирасизу Альфияхон, мен Ширин билан гаплашганимга 2 ой булди бу хат эса ёзилганига 3 йил булибди

rn

- канакасига 2 ой булади гаплашганизга? деб Альфия менга тикилди

rn

- шунакасига

rn

- булиши мумкинмас

rn

- нега?

rn

- Ахир Ширинни улганига 3 йил булдику..

rn

- НИМААА, нималар деяпсиз Ширин тириге нафасингизни ел олсине

rn

- йук сиз адашаяпсиз Ширин улган. Мен узим уни моргдан олиб чикканман….

rn

………. Жимм …… Карахтман….. Жимм…. Довдираяпман…. Жимм…. Йиглаяпман……Жимм…. Мен Кимман?…. Жимм….. Интернетдаги Ширин узи ким…. Жимм…. Аёлим нега юзимга сув сепаяпти…. Жимм….. Альфия Ширинку ана тилини чикараяпти…. Жимм…. Мени интернетим кани?…. Жиммм… Аёлим Ширинку ана уям тилини чикараяпти…

rn

- дадаси куркитманг нималар деяпсиз- деган хайкирикдан узимга келдим- узингизга келинг сув сепарди.

rn

Утирибман. Анчадан кейин:

rn

- Аник ишончингиз комилми моргдан именно Ширинни олиб чикканингизга сурадим киздан ва мужиза кутдим

rn

….Афсус Мужиза содир булмади. Кулимга бир даста суратлар ичидан Ширинни кузлари юмук холда опок матога ураниб ётган расмини тутказди.

rn

….Афсус мужиза содир булмади…. Йук хазиллашаяпман демади.

rn

….Афсус мужиза содир булмади. Бу тушингиз, уйгонинг деб аёлим уйготмади.

rn

….Хонани нарги четида аёлим йигларди. Мени куз ёшларим уни кузидан окарди.

rn

….Хонани нарги четида аёлим бузларди. Мени охларим уни бугзидан чикарди.

rn

….Хонани нарги четида аёлим узига узи гапирарди, лекин у гаплар меники эди

rn

- У мени синглим эди, У мени кизим эди, У мени узим эди. кани Ширин Дадаси?

rn

Энди у довдирай бошлаган эди.

rn

Узимни кулга олдим.

rn

- йук булиши мумкинмас- мен хам аёлим хам тенг айтдик бу гапни ва компютер олдига отилдик.

rn

Компютерни ёка туриб Альфияга бор гапни айтиб бердим.

rn

- йук булиши мумкин эмас- энди Альфия гапира бошлади- ахир мен узим йиглаб йиглаб кузатганманку уни. Мана шу кулларим юзларини силаган. Анча узимга кела олмасдан болаликдаги дугонамни рухини шод этай деб кизалогимни исмини Ширин куйдимку….

rn

Интернетга уландим. Хамма почталаримдан, онлайн алокалардан ва яширин хусусий кабинетлардан хам Ширинга жуда зарур ишим борлигини ва тездагина мен билан богланишини ёзвордим. Кута бошладим…..

rn

Мониторга 3 киши термулиб утирибмиз…

rn

5 дакика утди…

rn

10 дакика утди…. 1 соат , 2 соат утса хамки Ширин онлайн булмади.

rn

Уни кутиш жараёнида хаммасини батафсил гаплашдик, лекин хеч тушуна олмасдик. Мен билан салкам бир йилдан бери интернетда утирган киз, ва бундан 3 ойча аввал менга телефон килган киз ким эди……? Ёки Альфия адашаяптими… Муъжиза кутардим…Эртасига Альфия уйига кетди. Альфия олиб келган хатни мазмуни ёшгина кизни Мухаммадга яъни менга атаб ёзган севги мактуби эди холос. Ва конвертда ёшликдаги расмлари хамда уша маъшум расмлар бор эди холос. «Бу хатни мабодо учратиб колсанг Мухаммад акамга эсдалик учун бериб куярсан. Аллакачон оилали бола чакали булиб кетгандир. Мен эса якинда чет элга кетаман» деб Альфияга ташлаб кетган экан охирги учрашувларида.

rn

Негадир хар куни интернетга кирардиму хат хабар йуклигини куриб чикиб кетардим. Куп утирмасдим интернетда. Хайрону лол эдим. Мен шунча вакт ким билан гаплашиб ким билан ишладим? Тушуна олмасдим.

rn

Бир куни телефон булди. Олдим.

rn

- ака ёрдамингиз керак.

rn

- бажонидил укам тинчликми

rn

- мени исмим Абдулло. Бир вактлар агентингизда контактингизда бор эдим. Анча гаплашардик маслахат сурардим.

rn

- эслай олмаяпман узр укам

rn

- ану… халиги .. кизлар хакида маслахат сураганимда харип экансан киш кунида деразасини тагидаям ётадими дегандингиз

rn

- ха уша харип сенмисан, узр укам хазиллашдим, кандай ёрдамим керак экан сенга

rn

Хуллас гап бундай, биз уртогим иккаламиз бизнес киламиз деб катта кредит олудик тугриси кредит хусусий шахсдан олинган. Уша уртогим энди пулни олиб кочиб кетди. 1 хафта булди. Бугун эса уни Тошкентга машиналар катнайдиган жойда куришибди. Етиб келсам канакадир кизил нексияга утириб кетибди. Уша болани топишга ёрдам берсангиз илтимос. Рози киламан сизниям.

rn

- мен кандай топишим мумкин хайронман уни, «Тошкент котта, кизлар жуда куп» - ашуладан иктибос келтирдим.

rn

- Баъзи киноларда чунтагидаги телефонидан топишадику, балки сиз хам уриниб курарсиз.

rn

- Харакат киламан. Яхшилаб бош котиришим керак

rn

- Рахмат акаУйланиб колдим. Кандай ёрдам керак булса мана мен тайёр деган бир таниш ука бор эди. У Мобил телефон компаниясида оператор булиб ишларди. Ва шу билан бирга интернетда куп утирарди.

rn

Бахтимга онлайн экан. Унга богландим. Бор гапни тушунтирдим. Киска ва лунда килиб «хуп»- дедию бир неча дакика йук булиб кетди.

rn

- Уни телефони 3 соат аввал Попдаги телефон станцияси куйган антеннада регистрация булган, 2 соат аввал эса Ангренда регистрация булган. 20 минутдан сунг Охангаронда регистрация булган. Демак хисоб китобларга кура 30минут ва 1,5 соатлар оралигида Рохат постидан утиши керак.

rn

- нима килишим керак

rn

- шу вакт оралигида кириб келадиган машиналарни тахминий хисоби 122 та ва уларни ичида кизил нексия бизга керак…..

rn

- э гап йук ука койилман хаммасини бир йула хисоблаганингга карая баракалла

rn

Абдуллога тел килдим. Тезда Тошкентдаги уша болани танийдиган бирорта таниши булса Рохат постига жунатишини сурадим. Ва хар битта кизил нексия ичини уша постдаги ДАН ходимларидан илтимос килган холда шахсан текшириб куришини сурадим.

rn

Чарчаб уйкуга ётишга тайёргарлик кураётганимда кунгирок булди.

rn

- ака тополмадик у маразни менимча тошкентга бормаган

rn

 

rn

- хозир бир дакика

rn

Оператор укахон билан богландим.- ака у Тошкентда, чунтагидаги телефон шу ерда кайд килинибди. Адашмасам у Рохат постидан эмас Бектемир постидан утибди, шунга ушлай олмагансизлар.

rn

- хах мен нодон шу каллага келмапти кара узимни узим сукдим.

rn

- ака мен шу болани сизг атопиб бераман. Хакерлик программасини берасизми

rn

- одолжение кивоссанми укам- хазиллашдим ва ЙУК дедим кескин

rn

- майли барибир топиб бераман ака

rn

Ярим кечаси кунгирок булди.

rn

Бу менман ака. Уша болани топдим.

rn

- Каерда экан?

rn

- Кока кола заводидан утгандан кейинги дачалари бирида

rn

- охху нечта дача бору кай биридан кидирамиз уни аниклаштириб беролмисанми

rn

- йук ака аниги уша кока кола заводидан 1 км радиусда

rn

- кизик булдику 1 км радиусдаям минглаб одамлар борда

rn

- минглаб эмас бор йуги 300 та одам бор колаверса 50 милион учун 300 та одамни караб чиксангиз нима булибди

rn

Абдуллога кунгирок килдим ва бор гапни айтдим. Тошкентга йулга чиккан ва етай деб колган экан.

rn

- Кола заводи дедизми овозидан хаяжонлангани билиниб турарди ахир у ерда уни холаваччаси яшайдику. Ака илтимос мен хозир бир адрес айтаман уша ёкка бориб уни куздан кочирмай туринг рози киламан

rn

- э хадеб рози киламан рози киламан дейверасанми айт а

Перейти в начало страницы
princ_uz
8 август 2012 21:44


Forum Moderator
 • 136

Репутация: - 13 +
Группа: Журналист
Сообщений: 3596
Регистрация: 4.12.2011
ICQ:641688606
yana davomi bormi

--------------------
Перейти в начало страницы
Asadbek0887
8 август 2012 22:09


гуру
 • 136

Репутация: - 20 +
Группа: Журналист
Сообщений: 1991
Регистрация: 9.04.2011
ICQ:647980973

- э хадеб рози киламан рози киламан дейверасанми айт адресни

Абдулла 3 соат деганда етиб келди. Тонгга якин уша болани холаваччасиникига бостириб кирдик.

- Мараз хеч нима билмагандай ухлаб ётишини бу ифлосни деб Абдулла уртогини уриб тепиб кетди. Зурга ажратиб колдик. Энди кочишни фойдаси йуклигини билиб кастюмини чунтагидан 1 тахлам доллар ва шкафдан яна бир сумка пулни бизни олдимизга куйди.

Бироздан кейин у уйдан «миннатдор» булган холда чикиб «оператор» га кунгирок килдим.

- менга кара кандай топганингни айт кизикиб колдим.

- хакерлик дастурини берасизми

- котта холенгдан оласан дастурни айт телдан топиш сирини

- майли айтаман. Мобил алока компанияларини антенналари хар ер хар ерга урнатилшидан хабарингиз бора. У болани телефонии Туйтепа, Куйлик, ва Водникдаги антенеларда регистрация булиб турди. Бу дегани у уша атрофда дегани. Туйтепага 3 % ли , Куйликка 80% ли ва Водника 17 % ли сигнал келди. Энди шу учта нуктани бирлаштирувчи учбурчак чизингда учаласини ички бурчакларини бирлаштиринг. Анна энди учбурчак ичига Туйтепа нуктасидан 60, Куйлик нуктасидан 2.23, Водникдан 11.1 градусли айлана чизингда туташган нукталарини белгиланг. Уша туташган нукта Бектемирдаги …. куча, … уй булиши керак.

- койил гап йук сенга , э тухта уй адресини аник биларкансан нега шуни олдинрок айтмадинг

 

14 minut dan so'ng yozdi:

- биринчидан ака аник уверенмасидим, иккинчидан кейинрок бу адресни барибир хакерлик дастурига алмаштириб оламан деб уйловдим, мен уйлаганимдан хам тез топдилар у болани

- мана сенга дастур кураяпсанми, мана телефонга бош бармогимни икки бармок орасига олиб курсатаяпман куриб куй, яхшиси тушликдан кейин келгинда улушинг 2 та когозни олиб кет

- э ака пул хам берасизми хали

Оператор мендан пулини олгач:

- ака яна шунака ишлар булса айтаверасиз, мен даже уликларниям топиб бераман

- нафасинг мунча совук, сал иситиб ол дедимда у билан хайрлашдим.Орадан кунлар утсада Ширин хеч хаёлимдан кетмасди. Умуман олганда тушуна олмасдим. Мен билан интернетда кечаларини бирга утказган Ширин булса унда кечаги холатга не дейин… Агар Ширин улган булса интернетда КИМ?

Ширин ёки уни урнидаги ким булса хам уша ёзган хатларимни олган булиши керак. Агар Ширин булганида аллакачон жавоб берарди имоним комил бунга. Бора бора Ширинни шу килигидан нафратлана бошладим, жахлим чика бошлади.

Самаркандга иш юзасидан кетаяпман. Уйлана уйлана мен билан Интернетда ким хазиллашган булса ушани топишга ахд килдим. Самаркандан келаману уни топаман. Йук хозирок бошлайман кидирувни. Лекин кандай килиб. Ха эсимга тушди. Бир пайтлар Ширин мени хатдонимга бир неча марта хат ёзганди. Демак уша хатларни келиш манзили оркали аникласам булади. Хозирок кайтишим керак.

Кайтишгача сабрим чидамади. Аёлимга кунгирок килдим.

- Ха дадаси тинчликми суради аёлим

- тинчлик компьютерни ёксанг иш бор

- хуп мана ёкаяпман, айтаверинг нима килиш керак

- «иш столим» да сёрчинг айпи деган файл бор ушани ишга туширгин

- ха мана тушурдим, ишлаяпти

- чап четида, пастрокда кизил тугмача бор кураяпсанми

- дадаси буни ишлата олмайман жуда мураккаб экан, шу ишингизни кайтиб келганингиздан кейин килсангиз булмайдими

- айтганимни кил бакирдим- йук тухта яхшиси осон йулини айтаман эплайсан буни- вазиятни юмшатиш учун мулойимрок гапирдим.

- Ха айтинг

- интернетни уласанг маил агентим ёнади, ва унг паст томонда хат келди деган хабар пайдо булади- ха уни биламан нима килиш керак айтинг

- Хуллас ёзиб ол, мени хатдонимга кирасан ва Шириндан келган хатларни хаммасини очасан, хатни очганингда унг тепа томондан 2 см ча пастда «ещё» деган сузни босасан ва у ердан «служебные заголовки» деган жойига кирасан. Ичига кирганингдан кейин ёзувларни 11-12 каторларида тахминан «Received: from [141.244.247.36]» деган ёзув чикади. Хуллас Шириндан келган хатларни хаммасини очгинда менга уша айпи адресларини билиб бер

- Хуп дадаси билиб тел киламан.

Худога шукурки аёлим тупоймас битта гапни ярмидан тушунади.

Ярим соатлардан кейин аёлим кунгирок килди.

- дадаси хаммасини ёзволдим айтайми

- йук шошма энди манна бу адресни ёз, http://2ip.ru/geoip шу сайтга кирасанда олган айпиларни куйиб чикасан ва келган хар бир хатни манзилини менга номма ном айтасан каердан келганини

- Хуп дадаси, овкатланволдизми ишкилиб

 

- Тез кил овкат кочмийди

- Хуп

Сабрим чидамади. 10 дакикалар утказиб узим кунгирок килдим.

- Ха мана булиб колди деди даров аёлим. Бакириб колмасин деб уйлаган булса керакда 30 тача хат келган экан. Шулардан 11 тасини очдим. Келган хатлар манзили Малайзия, Индия, Швеция, Америка ва 2 таси Чиноздан келган экан.

- НИМАА… Чиноздан?

- Ха манзили Чиноз атрофини курсатаяпти

- аник кил адашган булмагин.

- аник 3 марталаб текширдим.

- уша Чиноз деганингни айпи адресини менга смс килиб ташлаб куй

- хуп

Самарканд сафари колдирилди. Ипподромдан Собир Рахимов метроси олдига кайтиб келдим. У ердан Чинозга таксига утирдим.

Йулда кетатуриб Никел никли укувчимга кунгирок килдим.

- Никелжон калайсан

- яхши акамжоним куринмай кетдингиз?

- Юрибмиз аста аста деганларидай, бир иш бор

- бажону дил акамжоним канака иш- мен сенга хозир бир айпи бераман уни все возможное уй адреси ёки нет клуб булса уни аниклайсан

- хуп гап йук ака ништяк киламиз хаммасини

- сенга канча вакт берай

- 24 соат

- йук вакт 40 минут

- вой нималар деяпсиз 40 минутда…..

- вактинг кетганига 20 секунд булди, бошла дедимда алокани уздим

Кеч кирганда Чинозга етиб келдим. Никелга кунгирок килдим. У эрталабгача албатта кунгирок килишини айтди. Демак, узимга бошпана кидиришим керак ёки бирорта Интернет клубда тонг оттиришим керак. Интернет клубга етиб келганимда ёпилиб булган экан. Уйланиб колдим.

- Ха йигит, карасам анчадан бери шу ерда уйланиб турибсиз тинчликми деган овоздан бир чучиб оркамга угирилсам бир муйсафид менга караб турибди.

- амаки бу ерда мехмонхона борми сурадим не илинжда

- Мехмонмисиз, бу ерда мехмонхона борку ишламайди деди муйсафид агар бир кечага тунашга булса мана бизни уйга кираколинг

- амаки дабдурустан нокулай бошка жой топарман

- бу совукда касал булиб коласиз(касал булишмас улдирадиган совук булаётганди), юринг мен билан деб йул бошлади - Хаво жуда совук. Бу йил киш каттик келди. Кишни каттиклиги айникса кишлокларда билинаркан болам - деб гапириб кетди йул йулакай.

Иссик уйга кириб сал танамга жон кирди. Кузим илина бошлаганини курган муйсафид менга ётишга жой тайёрлаб хайрли тун тилаб чикиб кетди.

…. Эрта тонгда Никел кунгирок килди:

- салом ака узр безовта килдим, ёзволингни деб манзилни айтиб турди. Манзилни ёздимда тагига Ширин Тиллаева деб ёзиб куйдим.

Кучага чикдим. Совук дахшатли тарзда. Озгина туман хам бор. Ора сирада бир икки машина утишини хисобга олмаганда куча бум буш. Лекин юрагим нимадандир безовта. Чунки унинг адреси мени кулимда. Такси тухтадимда кулимда ёзилган манзилни айтдим. Хайдовчи бир менга караб олди- да «утиринг» - деди.

Ташкарига караб кетаяпману хаёлан у билан гаплашаяпман.

Саволлар шунчалик куп эдики кайси бирини биринчи берсам экан деб уйланиб кетаяпман. Хайдовчи эса гох гохида оркани курсатувчи ойнадан менга караб караб куяр эди.

Машина секин юргани сари асабим уйнарди. Тез юринг дея олмайман, чунки йул музлама.

Паст баланд уйлар колиб секин аста дала томон юра бошладик.

Машина бирдан тухтадида хайдовчи оркага угирлиб «етиб келдик ака» - деди. Ташкарига карадим. Хеч кандай уйдан дарак йук.

Атрофи уралган биттагина ката дарвоза ва уни тепасида ….. «Чиноз кабристони» деган ёзув… бор эди.

Бошимдан оёгимгача совук тер чикиб кетди….

Ва кандай килиб Кабристон ичига кириб колганимни сезмай колдим.Шундай карахт холда турганимда бир чол олдимга келди. Келинг дегандек менга каради.

 

Унга кулимдаги когозни бердимда «манзилда адашдим шекилли» - деб сурадим.

Чол бир менга, ва бир когозга тикилиб «йук адашмадингиз» - деди. Секин кабрлар томон бошлади. Беихтиёр унга эргашдим. 5-10 кадамдан сунг бир кабрнинг олдида тухтади. Унга саволомуз карадим. «Ука кари булсамда индамаслар оламини хар бир фукаросини ёддан биламан, когозингиздаги исм фамилияси ёзилган киз шу ерда ётибди» - деб менга бир кабрни курсатди.

Айланиб кабрни олд томонига утдим.

Кабртошдан … КАБРТОШДАН менга ШИРИН кара-а-аб турарди.

Уша ха уша мен олган сурат…..

Тагида эса турт мисра шеър ёзилган эди.

 

Келишингни билардим бир кун

Севишингни билардим бир кун

Энди висолингга етай деганда,

Кетишимни билардим бир кун….

 

Чука тушиб йиглай бошладим. Кузларимдан дувилаб ёш окарди. Илгариги Ширин учунми ёки интернетдаги Ширин учун йиглардимми билмайман…- хай хай мехмон кузингизни очинг, нима булди сизга мени кечаги муйсафид турткиларди

Карасам ёстик жикка хул, тушимга кирган ходисага йиглаётган эканман. Уфф хайриятки тушим экан. Урнимдан турдим.

- Тушингизга ёмон нарса кирди шекилли а, узр мехмон уйготмасам авжини овордингиз мажбур уйготдим хафа булмайсиз энди- кулимсиради муйсафид

- хеч киси йук рахмат отахон, тушимга кабристон кирибди, ушанга озгина кунгилни бушатволдим- мен хам синик жилмайдим

Отахон мендан мехмонхона хаккини олмади. Миннатдорчилик билдириб кучага чикдим. Никелга кунгирок килдим. Ухлаётган экан, униям уйготдим.

- кечаси билан ишлатганингиз етмагандай, тонг сахарлаб уйготганингиз нимаси- хазиллашиб гулдиради

- укам шу илтимосни бажариб бер, кейин менга деса кечгача ухла- мулойимрок гапирдим. Харкалай ишим тушиб турибди.

- йук ака кечгача ухласам НЕТ даги жононларимни бошкаси илиб кетиб колади – хазиллашди- мана олинг адресни, лекин эхтиёт булинг уша уй кабристонни ёнида экан, хи хи хи – деб кулиб куйди

Юрагим шувв этиб кетди. Кулим калтираб калтираб манзилни ёзиб олдим.

Манзилга етиб бордим. Уй эгасини чакирсаммикан ёки кутсаммикан … Бир карорга кела олмасдим. Уйни кузата бошладим. Шу пайт ёнимдан совукдан бурнилари шилкиллаб 11 ёшлардаги бола утиб колди.

- ха жиян калайсан, яхшимисан- худи кадрдонлардак сурашдимда кул узатдим- менга кара манна бу уйда ким яшайди билмийсанми?

- Бу уйда… - бошини кашиди- бир хола яшайдилар жавоб берди

- Хола деганинг нимаси, ёши неччида у холангни – сал кулиброк савол бердим

- Э мени холаммас, битта хотинда, менимча сиз тенги униям ёши амаки

«Демак мени амаки деяптими албатта мен тенгилар унга хола буладида» уйладим.

- Бупти рахмат жиян, Абдулла акамга салом айт

Бола хайрон каради менга.

- Дадангга салом айт деяпман- дедим куз кисиб

- дадамлар Абдулламас, Абдугаппорларку исмлари

- ха биз дадангни Абдулла ака деймизда жиян

Демак уйда мен тенги ёлгиз аёл яшайди. У КИМ? Саволга жавоб топишдан куркардим. Мен уйлаган жавоб булиб колмаслигини жуда хохлардим. Ёки уша уйлаган жавобим булишиниям хохлардим. Асосийси жавобсиз кетишни хохламасдим.

Таваккалига дарвоза кунгирогини босдим. Дарвозо очилди ва бусагада …. Альфия пайдо булди.

Мунча сир синоатли дунё булмаса бу дунё а?

Мунча телбанамо булмаса бу дунё?

Мунча тасодифларга тула булмаса бу дунё?

Альфия мени курдию донг котди…..

Хеч нарса демадим. Салом хам бермадим. Кутиб турибман, нима деркин деб…

- ассалом алайкум ака келинг яхшимисиз

- ваалайкум ассалом, яхшимисиз синглим, бир куриб кетай дедимда сизни

Лекин у менга бу адресини бермаганди. Кандай топиб келдинг хам демади, деяолмади хам, олдинда кандайдир сир борлигини билардим…..

Уйига кирдик. Фотиха килдик.

- Хужайин далага чикиб кетудилар, хозир кунгирок киламан келиб коладилар узлариям

Ёлгон гапираётганини сезаётганимни узиям биларди. Лекин давом этарди. Биринчидан хали болакайдан кейин бир махала кайвони аёлидан сураганимда кош кузлари ойдегу лекин кузи уйнаб турадиган ёлгиз аёл яхшиликкамас – деб бир дунё ахборот берганди менга – Альфияни ёлгиз яшашини тасдиклаганди. Иккинчидан бу ховли купчилик одам яшайдиган ховлига ухшамасди. Учинчидан киш кунида хужайини далада нима килади.

- хозир чой куйиб келаман- деб чикиб кетди. Нарги хонадан кул телефонини паст овозда тинг тинг товуши эшитилди. «Кимгадир смс ёзаяпти, шартмикан хозир, мехмон келганда аёл киши эригагина смс ёзиши мумкин, йук ушандаям смс ёзмайди, ошхонага чикволиб кунгирок килади: «Дадаси тезрок келинг, мехмон келди, патир нон ола келинг, ха келишингизда бирор кило гушт ола келинг, тухум эсиздан чикмасин, 1-2 кило олма билан, конфетдан ярим кило олинг ану российскийсидан… ва хоказолар. Бу нега кунгирок килмасдан смс ёзаяпти. Тем более эри йук булса» - уйладим.

Халирок кунгироклашади хозирмас, хозир ута мухим нарсани яъни мени келганимни кимгадир билдириб куймокчи холос. Канийди била олсам кимгалигини… Миямга зур фикр келди. Сумкамни титкилай бошладим. Шу аснода Альфия хам дастурхон кутариб кириб колди.

- Телефонимни заряди тугабди. Универсалка зарядчигингиз йукми мабодо – сурадим- уйга кунгирок килиб куйишим керак эди.

- йук эдия аттанг, кани телефонингиз канака – суради мендан – Нокиами мендаям шу, мана мени зарядкамга куя колинг- узиникини берди

- рахмат телефонимни зарядкага куйганга ухшадим.

- а кечирасиз телефонингизни бериб тура олмайсизми уйга шундай битта нарсани айтиб куяй

- мана бемалол – узатди.

Иккаламиз гуёки мушук сичкон уйнардик. У хам биларди мени бекорга келмаганимни ва пайт пойлаётганимни мен хам уни шуни билишини билардим. Лекин «ёмонлик» кимдан биринчи чикаркин деб кутардик холос.

Телефонни олдиму гуёки безовта килмай деган маънода ташкарига чикдим ва уни кузини шамгалат килиб тезлик билан телефон батарейкасини сумкамдан халигина олган узимдаги батарейкага алмаштирдим. Аёлимга кунгирок килдимда хаммаси жойидалигини кейинрок кунгирок килишимни айтиб уйга кайтиб кирдим.

Мен Альфияни телефонига жойлаган батарейкани сири: http://www.spytome.ru/ микрофонли автоответчикли сим карта яъни уша сим картали аппарат каерга жойлашса уша атрофдаги гап сузларни шу симкартага кунгирок килган одамни телефонига етказиб туради. GSM dialy sim деган мослама асосан аёгокчилар учун чикарилган булиб хозирда махсус дуконлардан топса булади.

- Гапни кискасини айтсам – дедим икки кулимни хонтахтага тираб- очигини айтинг нималар булаяпти, хаммасини билишни истайман, ХАММАСИНИ – дедим таъкидлаб.

- раз шу ергача келибсизми, мен хам сиз хаммасини билишга хаккингиз бор деб уйлайман- лекин хозирмас бироз кутинг

- нега кутишим керак, яна бир масхарабозлик режалаштиришингиз учунми ёки Ширинни хатдонидан кириб мени уйнатишингиз учунми

- Ширинни хатдонидан?- ажабланиб каради.

- Ширинни хатдонидан менга хатлар сизни шу утирган уйингиздан жунатилган, бунга нима дейсиз

- Мен Ширинни хатдонига кирмаганман

- унда ким кирган- овозимни бир

- унда ким кирган- овозимни бир парда кутардим

- кутинг жавобини оласиз – деди у хам украйиб- качон оламан – яна кутарилдим.- 1 соатда оласиз – деди шахт билан – унгача эса мен овкат тайёрлаб тураман – деди секингина кулиб. «Телбами бу аёл»- уйладим – «хозир бакираётган эди, бир пасда пасайди куйди».rn

Хар эхтимолга карши GSM sim имга кунгирок килиб куйдим. Альфия ошхонада хиргойи килиб овкат киларди. 10 дакикаларда телефонига кунгирок булди.

Диккатимни жамладим. Икки кулокдан ташкари вужудим хам кулокка айланди.rn

“- салом калайсан, безовта килмадимми – деди Альфия

- салом, нима гап тинчликми –rn

«Мана бу Ширинни овози эди, нафасим бугзимга тикилиб колди »

- Мухаммад ака келибди, 1 соатча булди, нарги уйда утирибдиrn

- нима кандай келади, бу уйингни билмасдиларку – Ширин хайратда эди

- билмиман, сани хатдонингдан борган хатларни айпи си буйича топибдиар уйни , мандан тушунтириш талаб килаяптиларrn

- узингни билмаганликка ол, хеч нарсани билмийман де

- кандай килиб ахир мен деярли айтиб булдимrn

- мен хакимдами

- йук саволларга жавобни 1 соат ичида оласиз дедимrn

- узингни жинниликка сол

- йук яна бир халиги бакиришидан килса айтиб куяман хаммасини, менга рахминг келсин дугонажон илтимос узинг тушунтир кунгирок килиб унгаrn

- йук мени богланишим мумкинмас, полковник сандан бошкаси билан богланишимни катъий такиклаганлар

- качонгача ахир утган сафар озгина чидаб тур дединг, менга канакадир ёлгончи роль уйнатдинг, нима керак ахир качонгача яшириниб хаёт кечирасан айт, яхшиси кел булди, шу ерда иккимиз бирга яшаймиз, углингниям олиб келrn

- йук оз колди шартномам шу йил ёзда тугайди ундан кейин бутунлайга бораман.

- Мухаммадга нима дейин хозир чикиб, у кузда мени уйимга келиб кетганингни билади ёки халиям шу ерда деб уйлайди, улганингга ишонмайди.rn

- билмадим бошим котди

- шартта аризангни ёзда келавердаrn

- Махсус хизматда ариза ёзиш йук, ёки пенсия ёшигача ишлайсан ёки улиб кутуласан

- ишингам куриб кетсина, Мухаммадга нима десам экан.rn

- озгина чалгитиб тур бирор нарса уйлаб топармиз

- Хуп, 20 дакикада кунгирок килмасанг сени улиминг уюштирилганини айтиб куяманrn

- хуп

Карахт эдим. Охирги пайтлардаги сюрпризлар бугунгисини олдида хеч нарса эмас эди.rn

Бироздан сунг Альфия овкат кутариб кирди. Мен хотиржам овкатни ичдим. Хатто бир марта булса хам унга караб куймадим.

Бироз жим утирдик. Жимликни узим буздим.rn

- Бирор нарса айтгингиз келмаса айтманг, айтгингиз келса майли айтинг, биламан айтишни хохламаган жойингизга ёлгон тикиб кетасиз. Гапириш сизни ихтиёрингизда. 2 минут утираман агар шу вакт мобайнида гапирмасангиз индамай туриб кетаман сизниям кийнамайман. Вакт кетди….

… Жимлик…1 дакика тугадиrn

…Жимлик 2 - дакикаям тугади….

Яна бироз утирдимда аста урнимдан турдим. Кулимга сумкамни олиб Альфияга караб куйдимда эшикка йуналдим. У нимадир демокчи булиб огиз жуфтлади мен эса унга кераги йук дегандай бошимни 

силкитдимда кулдим, кузимни кисиб куйдим.

Ундан эшитувчи мосламани олмадим. Хали у менга Ширин хакида канча маълумот етказиб туриши керагу колаверса ким билади канака сюрпризлар кутаяпти мени….rn

Енгил нафас олдим. Демак Ширин тирик ва у Альфия эмас….

Тошкентга кайтаяпман. Айгокчи сим картамга кунгирок килдим. У ёкдан овоз келарди.rn

- Албатта дугонажон албатта, хаммаси яхши булади

- хайронманда нега индамасдан хеч нарсани сурамасдан кайтиб кетди эканrn

- айтудимку у сен уйлаганингдан курада акллирок деб, менимча хамма нарсани тушунган ва сени кийнамаслик учун индамай чикиб кетганлар, фикри ва дунёкараши кенг Мухаммад акам - шунинг учун шу уларга ухшаган одамга турмушга чикканманда – деб мехр билан сузларди Ширин «айгокчим» ни ичидан…

Шу ерга келганда телефонимни учирдим. Сухбатни энг ширин жойини эшитиб булгандим, Энди эса УЙГА ОЛГА….rn

*****

Бир неча кун уйлантирган савол шу эди: Шириннику уз улимини уюштирганига жавобни уша куни Альфияни уйидаёк жавоб олгандим. Лекин нега менга уюштирилганина тушуна олмасдим.rn

Тугрироги охирги пайтлар виртуал хаётда яшаб реал хаёт хакида уйлашга эринардим худди юкоридаги саволни жавобини топишга эрингандек.

Гуёки компютерда Ширинни «улими сахнаси» келгану мен уни «бекор килиш» тугмаси билан учириб урнига «хаёт» сахнаси деган сузни ёзиб куйгандек эдим.rn

****

Компютеримга утирдим ва ДОИМ – ОНЛАЙН деб сарлавха куйдим. Ёза бошладим. Телефонимга смс келди. «Сизнинг фейсбукдаги аккаунтингизга бегона компютердан кирилди»- деган. Интернетга кирдим. Хамма хатдонларимни текшира бошладим. Mailagent алокалар руйхатим бум буш, skype га кирдим у ерда хам руйхат тозаланган, yahoo messenger, odnoklassniki, qip руйхатларимда хам хеч ким йук. Facebook, vkontakte, odnoklassniki ва мой мир сайтларимдаги кизлар эса дустликдан учирилган. Мониторга караб уйланиб колдим. «Демак кимдир мени рашк килишни бошлаган» - овозимни чикариб «Бу мени СИНГЛИМ - ШИРИН»- ..дедим..rn

*****

ДОИМ – ОНЛАЙН. 4 – КИСМ. ВИРТУАЛ УРУШ…..rn

 

Кучада пага пага кор ёгмокда, бир болакай компютерда «корбурон» уйинини уйнамокда…..rn

Тур урнингдан виртуаль уйиндан воз кечда, хакикий корни хис кил….

Эртага кор эриб кетади……. Тур Болакай!!!rn

 

Бу йилги кишни одамларда касди бор....rn

Бу йилги совук одамларга хукмини утказиб кетаман деб келдиёв...

Табиат хою хавасни ортидан кувиб, яратувчини унутаёзган одамзотга, оламда ким хукмдору ким оддийгина жонзот эканини уктириш учун аёзини бор борича ер юзига сочиб юбордиёв...rn

****

Лабораторияда утирибману совукдан титраб кетаяпман. Бироздан кейин аксиришни бошладим. Хадеб эрталабдан бери совук деб деярли иш хам килмабман. Урнимдан турдим. Чой дамлаш учун Тефальга сув куйдим. Тарозини олдига бордимда кечаги тажриба учун ишлаб чикарилган порошокларни физик кимёвий хусусиятларини ургана бошладим. Аксирдим. Столга якин турганим учун юзимга порошок сачради.rn

«яхшиямки биологик вирус ёки микроблар билан ишламайман, булмаса накд касал булардим колардим хозир» - дея уйладим…

Кул телефоним жиринглади:rn

- салом ким бу? – шошилинчдан берган саволим шу булди ва аксирдим янаrn

- ассалом алайкум ака калайсиз- у ёкдан хушчакчак овоз эшитилди- танимадингиз шекилли, мен Никельман

- Никель – уйландим- ха эсладим , иби тухтанг дустим сиз ракамимни каердан олдингиз – ажабландим.rn

- излаган имкон топар ака, топдикда – сиз билан учрашмокчийдим

- айтиб куяверинг телефонда, учрашиш булар бирор кунrn

- бирор кунмас хозир учрашишимиз керак- овоз жиддийлашди

- негаrn

- адресни айтинг ака бораман ута зарур иш бор – буйрукомуз чикди.

Бироз хайикиш ва бироз хайрат ила манзилни айтдим.

Орадан 20 дакика утиб эшик тагида Никель турарди…..rn

 

Хайронман…. Кизик …. Адресни нотугри айтгандимку….rn

 

- Ассалом алайкууум ака – деди «у» харфини чузибrn

- Ваалайкум ассалом дустим келинг келинг- дедим хайратимни ошкора ифода этган холда

- биламан адресни нотугри бердингиз лекин минг бор узр келмасам булмасди, адресингизни аввалдан билардим.rn

 

Утиришга жой курсатдим. Охирги пайтлар кучада узимни учратиб колсам хам хайрон булмасдим. Чунки бу тезкор дунёда хеч нарса сирлигича колиб кетмаслигига ва хаммаси качондир ошкора булишига ишониб булгандим. Колаверса Никельни мени топиб келиши унчалик хавфли муаммо эмасди…rn

 

Лекин бироз утиб Никелни огзидан чиккан гап хакийкий муаммо эди….rn

 

- Мени Ширин жунатди- гап бошлади, - хали кечрок узи алокага чикаркан. Сизга Дехлидан совга жунатишга ваъда берган экан эсингизда булса. Ушани жунатган, лекин у Тошкентга киргану йуколган.rn

- кандай совга экан у ва нега йуколган – сурадим

- Сайт ва е-хатдонларни паролларини аникловчи, Интернет хавфсизлиги хамда айпиларни блокировка килувчи дастур ёзилган диск сизга совга килиб жунатилган экан.rn

- йуколса йуколибдида майли менга керакмас – дедим бепарво

- Агар уша дискни топмасак 3 кунда хамма Узбек хаваскорчаларида уша дастур булади 5 кундан кейин хаммани е-хатдони бузилади 7 кундан кейин Узбекистонда хеч ким интернега кирмай куяди 10 кундан кейин Узбекистонда Интернет не сушетвует ака!!!rn

- вахима килманг дустим битта диск деб Узбекистонда интернетни йук булиши мумкин эмас

- хуп ака тушунтираман. Антивирус эффектини биласизмиrn

- йук –дедим-нима экан уша эффект

- Антивирус ишлаб чикарувчилар аввало вирус таркатадиларда орадан озгина вакт утгач бизда даъвоси бор дейишади ва антивирус дастурини сотишади. Худи шунингдек баъзи йирик фармацевтик компаниялар хам (мана масалан утган йили оксил касали деб одамларни куркитиб кайсидир компания уз дорисини сотдида аслида бу касаллик унчалик вахима эмаслигини роса сокка килишганидан сунггина айтищди) аввал касаллик вирусларини маълум худудда таркатиб кейин уша худудга уша касаллликка карши дори сотишадиrn

- тухтанг бу гапираётган гапларингизни йуколган дискка канака алокаси бор

- угирликни ким амалга оширгани тугрисида 2 та версиям бор. Якинда бир Интернет да сервис курсатадиган фирма мен билан алокага чикиб, сайт ва е-хатдонларни бузадиган дастурни уларга берсам катта ва жуда катта пул ваъда килишганди. Нега шунчалик катта пул ваъда килишганини биласизми, улар ушбу дастур оркали хаммани е-хатдонларини буза бошлашади. Интернетда оддий кунгилхушликда утказадиган одамлар хам бор, ёки бутун тирикчилиги интернет оркали буладиганлар хам бор. Одамларни е-хатдонлари ёки юриб турган сайтлари бузила бошлагач химоя кидира бошлайдилар. Ана шунда уша бузгунчи фирма мададга келади. Мана бизда химоя бор деб узларини дастурини сота бошлайдилар. Карабсизки хамма хатдон ва сайтларни химояловчи дастурни сотиб ола бошлайди. 2 нчи версиям эса: Узбекистонда махаллий сайтлар купайиб четдаги сайтларга эхтиёж камайиб кетаяпти. Шунингдек четга кам пул тушаяпти. Агар махаллий сайтларга одамларни ишончини камайтирилса яни махаллий сайтлар бузилса ёки тушунарсиз маълумотар купайтирилса одамлар кирмай куяди ва синади. Хуллас махаллий сайтларни синдириш хисобига манфаатдор мамлакат ёки такшкилотни сайтлари Узбекистонда ишлайди. Бу дегани Интернет монополиялаштирилади. Хеч кимни интернетга ишончи колмайди. Хуллас муаммони сизга тушунтира олмадим шекилли, лекин уша диск ни нима килиб булса хам топишимиз керак.rn

- кандай килиб

- менда бир дастур бор, уша диск интернетга уланган компютерга солинганда айпи адресини аниклаб беради. Уни учун бизга 15 тача компютерда онлайн утирадиган Интернет хаваскорлари керакrn

- каердан оламан шунчасини

- Афсона гурухини йигасиз

- йук хаммасини таркатворганман хохламиман улар билан богланишни, хаммаси хатдон бузадиган программа сурайвериб хуноб килишадиrn

 

«Нега тинч яшамаймана»? – уйлардим, - Интернет не сушествуетмиш, менга нима … э булмаган гапе… тухта хакикан хам канакадир маняк булса хаммага худи курол улашаётгандек таркатворса ёки сотувга куйса хамма оладику ва … ва Узбекистонда виртуаль уруш авж олади….rn

Никел билан сухбатлашиб кейинги режани тузиб булдик.

У кетишга рухсат суради.rn

- майли кузатиб куяман- деб йул бошладим.

Инситутдан чикаверишда елкасига кокдимда: «Хаммаси яхши булади, муаммони бирга хал киламиз»- дедим кунглини кутариш учунrn

- Хуп рахмат ака – дедида – ие паспортим кираевришда вахтериларида колибди олволай – деди

Кайтиб кирдик. Вахтер жойида йук.rn

Айланиб узим олиб бераколай дедимда «Вахтерский» га кирдим. Вахтер у ер бу ерга чикса олинган хужжатларни столь тортмасига солиб кетарди. Тортмани тортдим. Хужжатлар орасидан Никельникини кидираяпман. Кидираяпману хаёлим Никель айтган муаммони хал килишда….

Дераза ойначасидан:rn

- ака фамилиямни билмайсизу чикинг узлари келгунларича кутаман – деб бош сукди Никель

Мен эса у пайтда паспортни кулимга ушлаб анграйиб турардим.rn

Паспортда мени хайрон колдириб Хиндистон визаси турарди. Асосийси виза муддати кеча аввал тугаган эди. Шоша пиша паспортни вараклай бошладим. Тошкентга кириш кеча 23:00 да амалга оширилганига кузим тушди. Шу пайт кулимдан паспортни кимдир тортиб олди. Карасам Никель турибди. Ранги бир галати холатда на кулаяпти на иршаяпти тушуниб булмайди. Изза булгандай ёки корни огриётгандай харакат килаяпти… тушунмадим…

Шартта оркага угирилиб ташкарига чикиб кетди. Ортидан етиб олдимда тортиб узимга каратдим.rn

- кимсан тушунтир??? – бакирдим

- Мен Хумоюнманrn

- эшитдим буни лекин аслинг кимсан-

- Хумоюнман дедимку сизга хаммасини рост айтдим колганини айтмайман барибир мени кийнамангrn

-айтасан, айтмасанг кетмасан

- улдирсангиз хам айтмайманrn

- унда улдириб куя коламан

Кандай килиб юзига мушт туширганимни билмайман. Муштимни оркасидан узимга каттик зарба келиб тушди. Хуллас у мендан анча кучлилигига борди.rn

- йукол – дедим- корангниям курмай, уша угри узинг экансан билдим. Хозир кетмасанг милицияга топшираман. Узим гувохликка утаман каматмагунча куймайман- одамлар томошо килиб туришганига хам парво килмасдим

- Хуп ака юринг четрокка гаплашамизrn

- сен билан гаплашадиган гапим йук,

- лекин меники бор гапим сиизга, тухтанг мен Ширинни турмуш уртогиман.rn

- НИМААА??

- мен Ширинни тумуш уртогиман яъни сизни куёвингиз….rn

 

Ширин мендан уша дискни берворди. Мен уни тегишли ташкилотларга етказишим керак эди. Лекин мени Аэропортда уша каззоб кутиб олди. Йулда машинани тухтатиб дуконга кириб чикай деди. Майли дедим. Кириб ул бул нарса олиб чикди. Мени хам киргим келиб колди. Кайтиб чиксам машина хам у хам йук.rn

 

Хумоюнни уйидамиз. Хамма тафсилотларни тулигича билиб олганимдан кейин анча хотиржам булдим ва режа туза бошладик.rn

- Хуллас 15 та хакерчалар навбатма навбат онлайн булиб доимий мен берган дастурни учирмасдан ишлатиб туришади. Уша диск интернетсиз ишламайди. Интернетга уланган компютердан диск дастурига кириши билан мени дастурим уни калитини узгартириб вактинчалик таъкикда ушлаб туради. Халиги хакерчаларингиз бирдан 4-5 та компютердан кирсалар менга угри компютерини манзилини аниклашга ёрдам булади.

- - нима киламиз ундаrn

- клавиатура айгокчисини жунатамиз

- хуш у канака дастур экан айгокчи булсаrn

- клавиатурадаги хар бир босилган тугмани, ёзилган харфни, бажарилган харакатни ва хаттоки учирилган сузларни ёдда саклаб колади ва е-хатдонга хисобот тарзида жунатади.

- ухху зур нарса экану, мени компютеримга хам урнатгандирсизларrn

- йук сиз жараёнлар ойначасидан бегона дастурларни доим олиб ташлаб ишлайсизку – деди кузини кисиб

- хали шуниям биласизларми – жахлландим – уни кандай билса буладиrn

- клавиатура айгокчиси ишлаётганини жараёнлар ойначасини очсангиз, MPK ёки keylogger дастурий файллари номи турган булса уша сизга жунатилган «айгокчидир»

Ctrl, Alt ва Del ни босдим. У ерда MPK.exe турарди. Кулимда еётган олмамни Хумоюнга отдим. У олмага чап бердида:rn

- бу мени ишиммас Ширинни иши – деди кикирлаб кулиб.

Бу бола менга ёка бошлаганди яъни куёвим. Гох сенсирардим, гох сизлардим….rn

 

- уни кандай угри компютерига жунатамиз.rn

- реклама сифатида жунатамиз, бизни рекламамизга бир марта сичконча тугмачасини босса булди мара бизники

- барибир режа хомrn

Унда бошка режаларни хам куриб чикамиз….

Орадан 10 соат утди. Холат шундай: Узбекистон буйлаб 15 ва улардан 10 таси Тошкентда интернетда онлайн компютерлар. Уларни хар бирига «таъкиб» дастури урнатилган.

Менда ва Хумоюнда клавиатура айгокчиси дастури тайёр холда. Бекор утирмайлик деб шубхадаги одамларга ушбу «айгокчини» реклама сифатида жунатиб утирибмиз. Спамерларни ёмон курардим. Лекин хозир узим спам жунатиб утирибман. Накадар ёмон холат. Гаплашиб утирибмиз.rn

- кандай килиб сенга турмушга чикди экан хайронман, тузукрок одам куриб колганмиди- кечаги еган калтакларимни аламини гапдан олардим

- ака палакни босманг, яхшилаб каранг кимга ухшайманrn

- хабашга ухшайсан

- сизга ухшайман ака, демак коралигингизни тан олдингиза- кикирлаб куларди куёвимrn

- ха кораман – дедим отеллочасига иршайиб

- битта нарса сурайми, тугри жавоб берингrn

- сурайвер, барибир ёлгонлайман

- Ширинни яхши курардингизаrn

- Ха яхши курардим, тан оламан факат сингилдек шуни ёддан чикарма

- йук ростакамигаrn

- жинни экансан урток, одам уз хотини хакидаям бировдан сурайдими, тугрисини айтсам Ширинни купчилик яхши курган, лекин сени танлабди дуппингни осмонга отмайсанми

Шу пайт кул телефоним жиринглади.

- ха онаси тинчликми

- уйга качон келасиз

- эртага бораман, бугунча Чинозда дам оламан

- яна борволдингизми уша кулбага - норозиланди аёлим- мазам булмаяпти келсангиз яхши буларди

- бошинг огрияптими- хазиллашдим

- ха –жахлланди аёлимиз

- менга кара кук куйлагимни чунтагида озгина пул бор, ушани олгинда дуконга чикиб кеча курган шиппагингни олиб чик

- вай ростанми, хозир олиб чикаман- трубкадан тут тут деган овоз эшитилди. Ха аёллар аёллар дедим узимга узим ва кулдим

Уёкда Хумоюн кулаяпти.

- Биласанми –дедим Хумоюнга юзланиб- бу яхши эффект беради, боши огриётган аёлга пул таклиф килсанг ёки дуконга чикиб келишини айтсанг даров бош огриги колади, доим мухтарама аёлим сал огригудек булса бозорга югуртираман. Хар кандай касал ётган аёл бозор сузини эшитса отдек булиб кетади

- бопладингиз лекин

- асосийси биласанми нимада, - дедим кузимни кисиб- уша пул бор деган куйлагимни узи йук

Ках ках кулдик.

 

Орадан 15 соат утди. Мен диванда кузларим юмилиб кетай деб компютерга тикилиб утирибман. Хумоюн авжи уйкуда.

Комютерни овозли дастурга утказдимда, кушни хонага чикдим. Ерга ташланган курпачага узимни ташладим.

…. Шоша пиша калламни ёстикдан кутардим. Нарги хонада компютердан овоз келарди.

Югуриб чикдим. Комютерда бир болакай утириб олиб астойдил гонки уйинини уйнарди. Куркиб угирилди. Бир биримизга тикилиб колдик. Жуда таниш караш эди бу….

Аллакачон тонг отибди.

- исминг нима?rn

- Мухаммад – деди болакай менга кизиксиниб караб, бир галати булиб олдим.

- уйда ким бор, яна ? – дедим уйни куздан кечира туриб, Хумоюн жойида йук эди.

- адамла борла

- ойингчи

Болакай дераза томонга маюс каради. У ерда бир сурат турарди. Сурат оилавий булиб, унда шу болакай, Хумоюн ва Ширин жамулжам булиб туришарди.

«Мана ким экан бу болакай» - уйладим, якин бордимда кутариб кулимга олдим. Таниш хид келарди ундан.

- амаки мен сизни танийман – деди болакай - Мухаммад

- биламан жиян биламан – дедим тулкинланиб

- каранг ака, худи узингиза шу болаям, агар узимдан булганига 100% ишонмаганимда сизни углингиз дердим- оркадан сочик билан артиниб Хумоюн чикиб келди - буни сири нимада экана халигача бошим котадия

- буни сири чин мехрда биродар чин мехрда – кузимдаги ёшни яширдим.

 

онасини согинди адашингиз – деди чой ича туриб Хумоюн

онаси кела колса нима буларди, ута кайсарда хеч тушунмиман канака килиб уни инжиклиги кайсарлигига чидаб яшаганингга

урганиб колганман ака – деди кулимсираб- кечадан бери бир тонна маълумот йигилиб колган хатдонларда качон караймиз уларни

канакасига йигилади

ахир клавиатура «айгокчи»сига маълумотлар келиш манзилини сизни хатдонингизни курсатганмизку

ха ундай булса, хозирдан бошлаймиз – аста туриб комютер ёнига йуналдим – мен качон ишга борамана, бошлик яна ишга бормаганимни билса лабоарториями бу санаториями деб кочирик киладида

Хатдонимдан хамма малумотларни комютерга юклаб олдим. Файлларни ичини очдимда ичига калит сузларни ёзиб кидирув бериб юбордим.

Компютер маълумотларни калит сузларга караб саралаяпти. Хозирча биз кидирган нарса топилмади. Гаплашиб утирибмиз. Хумоюн:

- чекасизми – сигарет тутди менга – енгилидан бу

- чексаммикан – дедим сигаретни кулга олиб – чексам муаммо хал булиб колса чекардима

- Чинозда нима килдингиз 15 кун – деб суради дабдурустан

- менга бир муаммони хал килиб берингларчи- кузига карадим Хумоюнни- Чинозда сизларга тегишли нима бор

- у нарсалар мухокама килшгаям арзимайди, яхшиси сиз нима килганингизни айтингчи

- айтсам айтаверман, лекин бу нарсани сизларга умуман алокаси йук айтиб куяй

- кани айтингчи

«Хуллас, уша Альфияни уйига борган куним, кайтишда хаёл билан булиб катта трассага кабристон бор жойдан тиккасига пиёда йулга чикибман. Йулда кенг далани кесиб утишга тугри келди. Далани кесиб утаётсам бир кулбага тугри келдим, кимсасиз экан. Совкотиб кетгандим. Исиниб олишга кулбани эгасини аста чакирдим, хеч ким чикмади. Кирдим. Курпа тушак, каравот, печка ва утинлар, худди Робинзонни кулбасини узи. Кеч тушиб колганди. Шумлигим тутиб уша ерда колишга карор килдим. Печкага утин калаб иситдимда, уша ерда маза килиб тунадим. Одатда хар куни эрталаб аллергиям кузиб яхшилаб аксириб олардимда кейин бурнимга дори томизганимдан кейин узимга келиб ишга кетардим. У ерда эрталаб шунака тетик уйгондимки хавоси ёкканини даров билдим. Ташкарига чикиб бирпас утирдим. Шунда кизик ходисани гувохи булдим. Халиги кулбани атрофи 500 метрча кор сийракрок колган жойлари калин эди. Яхшилаб карасам кор хамма жойга гуппиллаб ёгаяптию, шу кулбани атрофига жуда сийрак ёгмокда. Сал нарирок бордим. Хуллас кулбани шимол,жануб,гарб, шарк томонлари тахминан 500 метрдан 1 км гача кор атайлаб килинганидай сийрак эди. Кизикиб колдим. Ката трассага чикдим. Биринчи учраган уйни эшигини кокдим. Дала уртасидаги кулба эгаси кимлигини сурадим. Иккинчи сураган нарсам нега кор у ерда камлиги хакида булди. Уша одамдан ва бошка бир нечта одамдан суриштириб билганим шу булдики, кулбада яшовчи одам кимлиги маълум эмасу лекин ахён ахёнда у ердан ёруглик куриниб тураркан кечалари. Корни сийраклиги эса, чупонлар таъбири буйича дуо кетган ер, яъни Чиноздан чикаверишда хамда, Олмазор деган жойларда утган авлиёсифат одамларни хурматидан кишда кор кам, бахорда эса ёмгир кам буларкан. Асосийси ёгингарчилик кам булганига карамай хосил мул буларкан. Бу канчалик аник, ноаниклиги мавхум колди, лекин мени анча кизиктирди. Уйга келдим. Интернетдан шунака ходисаларни кидирдим. Саргузашт излаган одамга топилавераркан. Кизик маълумотларни топдим. Google Earth дастуридан Чиноздаги уша кулбани топдим. Уша дастурни узи кулбани кора квадратни ичига олиб “Warning” деб ёзиб куйибди. Янада кизикдим. Худди бир сериалдаги ходисага ухшарди бу холат, лекин айни дамда хакикат эди. Уша кунлари аллергиям туфайли ишга бора олмаётган хам эдим. Ишхонадан санаторияда даволанишга рухсат беришди. Мени эса хаёлим Чиноздаги «кора квадрат» эди. Дам олишга рухсат тегиши билан тайёргарликни аъло даражада килиб, Рекс деган кучугимниям олиб Чиноздаги уша кулбага етиб бордим. Агар эгаси келиб колса ортикча гавго кутарилмаслиги учун кираверишга кимлигим ва келиш максадимни кискача килиб ёзиб илиб куйдим. Амин эдимки эгаси якин 1-2 ойда бу ерга келмасди, шуни учун хотиржам урнашиб олдим. Энг кизиги у ерга 1 км узокдан электр токи тортиб келинган эди. Бу дегани тулаконли хаёт кечиришга арзийдиган жой дегани эди.»

….. Шу пайт комютер чийиллаб овоз чикариб юборди. Хумоюн иккаламиз хам баравар нарги хонага отилдик. «Таъкиб» дастури «угри» компютерни онлайн булганини курсатарди. Шу билан бирга яна 5 та ёрдамчилар комютеридан хам хабарлар келди. Уларда хам шу дастур ишга тушган эди. Бу дастурни тула ишлаганидан далолат берарди.

Лекин тааъсуфки дастур «угри» компютерни манзилини «номаълум» курсатарди. Хумоюн иккаламиз бир биримизга карадик. Икковимизда хам бир савол: «энди нима киламиз?».

- Бу зангар бирорта чатдан фойдаланмас экан, хатто хатдонига хам кирмас экан

- агар манзилини аниклай олмас эканмиз, нима килиб булса хам хатдонини билишимиз керак ёки компютерини фойдаланувчи номини билишимиз керак

- фойдаланувчи номини билсак бизга не фойда ундан кандай килиб уни ушлай оламиз

- уша иблис канакадир хужжат ёзгандир уша компютерида ёки бирор жойга комментарий ташлагандир, форумларда катнашгандир, кайсидир сайтда доимо утирар балки, калит суз билан умумий кидирувда уша ном остида кайд килинган бирор нарса топардикда

rn

- яхши фикр, лекин кандай аниклаймиз уни

- ана шу муаммо

- тухтанг калламга келди, дастур ишга тушиши учун калит керак, калитни эса бизни сайтдан онлайн олиш керак, онлайн олиш учун сайтда кайддан утиш керак, кайддан утиш учун хатдонни ва паролни курсатиш керак, койилмисиз – деб Хумоюн сакраб сакраб уйинга туша бошлади.

- мен сизга ухшаб жиннича уйинга тушмайману, лекин хакикатан хам койилман – дедим хурсандчиликдан- уша сайтга киринг тезда

Хумоюн хурсанд холда ашула айтганча ёза бошлади. Бироздан кейин ашуласи тинди.

-Ха нима тинчликми кайфият тушиб кетди- унга якинлашдим.

- ака бу сайтга кирмаяптику

Унга караб сирли кулдимда:

- Шириндай кизни эри булсангизам, компютерни манаман деган АС и булсангизам шу ерга келганда аклингиз оксайдурму мавлоно – дедим.

- бу нима деганингизу, нега сиз гох сизлаб гох сенсирайсиза – саволомуз каради

- сенсираганим мехрдан, сизлаганим кахрдан – дедим хазиллашиб- яхшилаб укиб олинг, бу ер сизга Хиндистон эмас, бу ерда баъзи сайтларга доступ йук, азбаройи хавфсизлик нуктаи назаридан

- унда нима киламиз

- Антимайзер ишлатамизда укагинам, биласизми бу нима дегани, уша ёпик сайтларни айланиб утиш дегани, лекин хар доим шу дастурни ишлатишни тавсия этмайман, сабаби кузатувчилар кора очкида ва кора кастюм шимда келиб огохлантириб кетишлари мумкин ёки огохлантирмасдан келиб … кетишлари хам мумкин- дедим сирли килиб

- оббо шунисим бормиди энди, майли ака давай тезлаштиринг уша майзерингизни – деди норозиланиб

Дастурни ишга туширдим ва Хумоюнни сайтига кирдик. У ерда бир фойдаланувчи онлайн турарди. Иккаламиз хам кийкириб юбордик. Орадан бир неча дакика утиб уша фойдаланувчини хатдони ва пароли бизнинг сайтда кайддан утди. Даров сайтдаги калитларни хаммасини блокировка килиб урнига «сизга 12 соат мобайнида калит жунатилади» деган суз куйдик. Чунки биз уни тополмасак тармокдан ушлашимиз керак эдида.

Хатдон ва парол кулимизда. Купчилик янги сайтда кайддан утаётганда маил.ру даги хатдонини ва паролини курсатишади. Аслида у ерда паролни бошка куйса хам булади, лекин деярли хамма маил.рудаги хатдонни паролини хам уша ерда курсатишади. Бу «угри» хам шундай килган эди. Хумоюн иккаламиз хатдонга кирдик. Хатдондан хамма биз учун керакли маълумотларни кидира бошладик. Агар маилагентда чатда утирган булса кимлар билан гаплашганини билиш учун архивларигача кирдик.

Архивлардан эса жуда жуда куп маълумотларни олдик. Хозирги интернетда кечаётган умларни биттаси эди бизни «угри»миз. У ердан телефон ракамлар, кимлар уни синфдоши, кимлар хамкасби, хатто кайси куни ким билан учрашгани ва учрашув белгилагани, тахминий уй манзили (бир неча кизлар билан сухбатда каерда яшашини аник ёзган экан), асл исми ва хатто уз расмигача топдик. Расм топилганда Хумоюнни кийкириб уша «жиннича» раксини томош килишли булди айникса.

- Худди узи ака, уша ярамас шу эди, ушлаб олсам башарасига шунакасига айлантириб мушт тушираман – деди муштини мени куз олдимда курсатиб, чап жагим огриб кетгандай булди икки кун аввалги калтакни зарбини туйиб.

- э оле кулингни – дедим - хуллас уни кимлиги аён булди, энди ишга киришамиз, кетдик

- кетдик – деди у хам – Мухаммадни кимга колдирамиз

- бизникига олиб бориб ташлаймиз

***

«Угри» ни манзилига етиб келдик. Бизни хайрон колдириб топилган манзилдаги уйдан кари кампир чикиб келди. Хафсаламиз пир булди. Ташкарига чикиб машинада утирганча уйлана бошладик. Биз келамизу «угри»ни кулга туширамизу дискни оламиз деб уйлаган эдик. Айникса Хумоюн куллари мушт тугилган холда келган эди, халигача кули тугилган холда турибди. Канча унсиз утирдик билмайман, бир вакт Хумоюн сергаклашгандек булди. Унга карасам тугридаги бинога тикилиб турибди. Мен хам карадим. Тугридаги бино пештокида «INTERNET PRO SERVIS» деган ёзув турарди. Менга шу ёзув жуда таниш туюлди. Хумоюнга карадим. Менга караб илжайиб турибди.

- менга шу фирмадан таклиф тушганди

- канака таклиф

- уша дастурни сотиш таклифи, мана каерда бизни диск ва….. кимда?

- кетдик унда нега утирибмиз

- ака хазиллашаяпсизми, эшик тагига каранг «секюрити» турибди, «хуш келибсизлар» деб кутиб олади дейсизми бизларни

- нима киламиз

…. Хумоюн жавоб урнига бошини кашлаб – кашлаб:

- Уйга кайтайлик яхшилаб уйлаб бирор нарса килармиз – айтган гапи шу булди.

Машинани калитни харчанд айлантирмай мотор ут олай демасди.

- тушиб сурворасиз энди таксир – дедим Хумоюнга

Машинани икки –уч уёк буёкка суриб юргиза олмадик.

Перейти в начало страницы
Быстрый ответ Ответить
1чел. читают эту тему (гостей: 1)
Пользователей: 0